MUKADDER BOYDAK ÖZAN
(Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Elazığ, Türkiye)
CANAN DEMİR YILDIZ
(Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muş, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 21Sayı: 2ISSN: 1300-9702 / 2149-3243Sayfa Aralığı: 106 - 126Türkçe

199 4
Farklı lise türlerine göre öğretmen ve öğrencilerin okul kültürü metaforu algıları
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin doğusunda bulunan Muş ilindeki farklı lise türlerine göre öğretmen ve öğrencilerin "okul kültürü" ile ilgili algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen ve öğrencilerden okul kültürünü en iyi tanımlayan metaforlar araştırıldı. Farklı okul türlerine göre algıları belirlemek amacıyla metaforlar 11 imge altında toplandı ve frekans dağılımları analiz edildi. Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi ve Genel Lise'de öğrenim gören toplam 213 öğrenci ve bu liselerde görev yapan 46 öğretmen araştırmanın örneklemi olarak seçildi. Yarı yapılandırılmış açık uçlı soru formatmda elde edilen cevaplar analiz edildi. En sık kullanılan metafor, "aile" metaforu olmuştur ve öğretmenlerle öğrencilerin okul kültürüne yönelik algılarında farklılıklar olduğu göze çarpmıştır.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alvesson, M. (2002). Understanding Organizational Culture. London:SAGE Publications.
 • Bates, R. (1992). "The emerging culture of educational administration and what we can do about it". Paper Presented at the National Conference of the Australian Council for Educational Administration.July, Darwin.
 • Bilir, P., Ay, U. & Gürbüz, T. Ç. (2003). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Örgüt Kültürü. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt 1, Sayı 2. 117-128.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metafrolara İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı:4, s. 694.
 • Colley, K. M. (1999). Coming to Know a School Culture. Virginia Polytechnic Institute and State University. Doctorate Dissertation. Virginia.
 • Çelik, V. (1997). Okul Kültürü ve Yönetimi (1. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve Öğretmen Metafroları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, Sayı:21, s. 270.
 • Çubukçu, Z. (2008). The Metaphors Suggested by the Teachers and Students in Primary and Secondary Schools. Proceedings of International Conference on Educational Science ICES'08, Volume I, 551-559
 • Demirtaş, Z. (2010). Liselerde Okul Kültürü ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 7, Sayı 13. 208-223.
 • Denison, D. R. (1996). What is the Difference Between Organizational Culture and Organizational Climate? A Native's Point of View On a Decade of Paradigm Wars. Academy of Management Review. Vol: 21, No:3, s.619, 654.
 • Elbot, F.C& Fulton, D. (2008). Building an international school culture: excellence in academics and characters. Thousand Oaks, California: Corwin Press.
 • Kimmel, Michael (2002) Metaphor, Imagery, and Culture. Spatialized Ontologies, Mental Tools, and Multimedia in the Making. UNSPECIFIED thesis, University of Vienna.http://www.freeessavsl23.com/essay23653/organizational-culture-metaphor-in-business.htmlCErisim tarihi: 26/02/2009).
 • Lloyd, J. R., Lewis, M. J., & Eason, M. (1999). Culture as Metaphor: Company Culture and Business Strategy at Raleigh Industries, c. 1945-60. Business History, Vol:41, No:3, p. 93-133.
 • Miles, M.B. & Huberman, M. A. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metefor. İstanbul:MESS Yayınları.
 • Palmer, I. & Lundberg, C.C. (1995). Metaphors of Hospitality Organizations. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. Cilt: 36, Sayı: 3, s. 80-85
 • Peter, T.J. and Waterman, R. H. (1982). In Search At Excellence: Lessons From America's Best-Run Companies, New York: Harper & Row.
 • Peterson, K. D.& Deal, T. E. (2002). The Shaping School Culture Fieldbook. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Punter, D. (2007). Metaphor. New Critical Idiom, Routledge.
 • Reiman, T. & Oedewald, P. (2000). The Assessment of Organizational Culture. A Methodological Study. VTT Tiedotteita-Research Notes. 2140. s.39.
 • Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership. San Francisco, Ca.: Jossey Bass.
 • Scholl, R. W. (2003). Organizational Culture-the Inducement System. http://www.Cba.uri.edu/school/Notes/Culture.html. (Erişim tarihi: 26/02/2009).
 • Strati, A. (1997). Organization as hypertext: A metaphor from visual cultures. Culture and Organization, Vol:3, No:2, p. 307-324.
 • Su, L. I. (2002). What Can Metaphors Tell Us About Cultures? Language and Linguistics, Vol: 3, No:3, p. 589-590.
 • Organizational Culture: Metaphor (2009). (Erişim tarihi: 22.02.2009). http://www.soi.org/reading/change/metaphor.shtml.
 • Qualitative Approaches (2009). (Erişim tarihi: 22.02.2009). http://www.socialresearchmethods.net/kb/qualapp.php.
 • Willcoxson, L. & Millett, B. (2000). The Management of Organizational Culture. Australian Journal of Management & Organizational Behaviour. Vol 3, No 2. 91-99.
 • Yılmaz, K.; Oğuz, E. (2005). Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Kültürüne İlişkin Algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:38, Sayı: 1,101,122.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.