HASRET NUHOĞLU
(Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Programı, İstanbul, Türkiye)
ÖZLEM AFACAN
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 12Sayı: 3ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 279 - 298Türkçe

269 5
İlköğretim öğrencilerinin bilim insanına yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesi
Bu çalışmanın amacı, Chambers tarafından geliştirilen daha sonra pek çok araştırmacı tarafından farklı yaş grubundaki öğrencilere uygulanan “Draw A Scientist Test” (DAST) ölçeğini genişletip ilköğretim öğrencilerinin bilim insanına yönelik düşüncelerini hem çizim hem de açık uçlu sorular kullanarak değerlendirmektir. Çalışma deneysel olmayan nicel araştırma tasarımına sahip olup yapılış yöntemine göre tarama modelindedir. Çalışmada, örneklemden veri toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kırşehir ili merkezindeki iki farklı ilköğretim okulunun 4, 5, ve 6. sınıflarında öğrenim gören toplam 184 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, öğrenciler bilim insanını düzgün görüntüye sahip, laboratuvar önlüğü giymiş ve gözlüklü olarak çizmişlerdir. Öğrencilerin %60’ının bilim insanını erkek, %24’ ünün bayan olarak düşündüğü geriye kalan %16’lık kısmının da erkek veya bayan olmasının fark etmeyeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca bilim insanlarının kişisel özellikleri ve çalışma alanları gibi daha ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arlı, M. ve Nazik, M. H. (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Balkı, N., Çoban, A. K., ve Aktaş, M. (2003). İlköğretim öğrencilerinin bilim ve bilim insanına yönelik düşünceleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 11-17.
 • Barman, C. R. (1996). How do students really view science and scientist? interview your students using the draw-a-scientist test and contribute to an orginary research project, Science and Children, September 1996, 30-33.
 • Barman, C. R. (1997). Students' views of scientists and science: results from a national study, Science and Children, 35(1), 18-24.
 • Beardslee, D. C. & O’Dowd, D. D. (1961). The college-student image of the scientist, Science, 133, 997-1001.
 • Bodzin A, Gehringer M. (2001). Can meeting actual scientists change students’ perceptions of scientists?, Science and Children, January:36-41.
 • Bovina, I. B. & Dragul’Skaia, I. U. (2008). College students’ representations of science and the scientist. Russian Education and Society, 50(1), 44-64.
 • Buldu, M. (2006). Young children’s perceptions of scientists: A preliminary study. Educational Research, 48(1), 121-132.
 • Chambers, W. D. (1983). Stereotypic images of the scientist: the draw-a-scientist test, Science Education, 67(2), 255-265.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research Methods In Education. (5th ed.). London: Routhledge-Falmer.
 • Demirbaş, M. (2009). The relationships between the scientist perception and scientific attitudes of science teacher candidates in Turkey: A case study. Scientific Research and Essay, 4(6), 565-576.
 • Finson, K. D. & Beaver, J. B. (1995). Development and field test of a checklist for the draw-a-scientist test, School Science And Mathematics, 95(4),195-205.
 • Flick, L. (1990). Scientist in residence program improving children’s image of science and scientists. School Science And Mathematics, 90(3), 204-214.
 • Fort, D. C. & Varney, H. L. (1989). How students see scientists: mostly male, mostly white, and mostly benevolent, Science And Children, 26(8), 8-13.
 • Fralick, B., Kearn, J., Thompson, S., & Lyons, J. (2009). How middle schoolers draw engineers and scientists. Journal of Science Education & Technology, 18(1), 60-73.
 • Fung Yvonne.Y.H. (2002). A comparative study of primary and secondary school students’ image of scientists, Research in Science and Technological Education, 20(2): 199-213.
 • Gardner, P. L. (1975). Attitudes to science: a review, Studies in Science Education, 2, 1-41.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler ve teknikler, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Krajkovich, J. G. (1978). The development of a science attitude instrument and an examination of the relationships among science attitude, field dependence independence and science achievement. Doctoral Dissertation, Rutgers University.
 • Krajkovich, J. G. & Smith J. K. (1982). The development of image of science and scientist scale, Journal of Research in Science Teaching, 19(1), 39-44.
 • Kaya, N., O., Doğan, A., ve Öcal, E. (2008). Turkish elementary school students’images of scientists. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 83-100.
 • Mason, C. L., Kahle, J. B. & Gardner, A. L. (1991). Draw-a-scientist test: future implications. School Science and Mathematics, 91 (5), 193-198.
 • McAdam, J. E. (1990). The persistent stereotype: children’s images of scientists, Physics Education, 25, 102-105.
 • Mead, M. & Metraux, R. (1957). Image of the scientist among high school students, Science, 126, 385-390.
 • Medina-Jerez, W., Kyndra V. M., & Orihuela-Rabaza, W. (2011). Using the dast-c to explore colombian and Bolivian students’ images of scientists. International Journal of Science and Mathematics Education, 9 (3): 657-690,
 • Monhardt, R., M. (2003). The image of the scientist through the eyes of Navajo children. Journal of American Indian Education, 42(3), 25-39.
 • Moseley, C. & Norris, D. (1999). Preservice teachers’ views of scientists. Science and Children, 37(1), 50-56.
 • Painter, P. & Tretter, T. R. (2006). Pulling back the curtain: uncovering and changing students’perceptions of scientists, School Science and Mathematics, 106(4), 181-190.
 • Rodriguez S. G. (1975). M. L. Mexican adolescents’ image of the scientist, Social Studies In Science, 5, 355-361.
 • Rosenthal, D. B. (1993). Images of scientist: a comparison of biology and liberal studies majors, School Science And Mathematics, 93(4), 212-216.
 • Schibeci, R. A. & Sorensen, I. (1983). Elementary school children’s perceptions of scientists, School Science And Mathematics, 83(1), 14-20.
 • Schibeci, R. (2006). Students image of scientists: what are they? do they matter?, Teaching Science, 52(2): 12-16.
 • Symington, D. & Spurling, H. (1990). The draw a scientist test: interpreting the data. Research in Science and Technological Education, 8(1), 75-77.
 • Thomas, J., & Hairston, R., (2003). Adolescent students’ images of an environmental scientist: an opportunity for constructivist teaching. Electronic Journal of Science Education, 7(4), 1–25.
 • Toğrol, A. Y. (2000). Öğrencilerin Bilim İnsanı İle İlgili İmgeleri, IV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi Bildiriler Kitabı, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 49-56.
 • Türkmen, L. ve diğerleri. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.