Esra ÖZCAN DİNÇ
(Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye)
PELİN VARDARLIER
(Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
MELİSA ERDİLEK KARABAY
(Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye)
GÖNÜL KONAKAY
(Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu Kocaeli, Türkiye)
Canan ÇETİN
(Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 10Sayı: 37ISSN: 1300-0845 / 1300-0845Sayfa Aralığı: 1 - 13Türkçe

104 5
Liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde güvenin rolü
Bu araştırmanın amacı çalışanların algıladıkları liderlik stili ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide güvenin bu ilişkiyi farklılaştıcı (moderatör) bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu ilişkiyi test etmek üzere hazırlanan anket formu 200 çalışan üzerinde uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 13,0 paket programı kullanılmış ve ilişkileri test etmek üzere, faktör analizi, regresyon ve hiyerarşik regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda liderlik ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide güvenin moderatör etkisi saptanmazken, liderliğin alt boyutu olan dönüşümcü liderlik ile örgütsel vatandaşlığın alt boyutları arasındaki ilişkide güvenin bazı alt boyutlarının bu ilişkiyi farklılaştıcı (moderatör) etkiye sahip olduğu görülmüştür.-
DergiDiğerErişime Açık
 • [1] Dirks, K.T. & Ferrin, D.L. (2002). Trust in Leadership: Meta-Analytic Findings and Implications for Research and Practise. Journal of Applied Psychology, 87(4), 611-628.
 • [2] Robbins, S.P. (2005). Organizational Behaviour. New Jersey: Prentice Hall.
 • [3] Metcalfe, B.A. & Metcalfe, R.J.A. (2001). The Development of a New Transformational Leadership Questionnaire, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74(1), 1-27.
 • [4] Weihrich, H.; Mark, V.C. & Koontz, H. (2010). Management. 13th Ed. New Dwlhi: Tata McGrawHill.
 • 5] Podsakoff, P.M.; MacKenzie, S.B.; Moorman, R.H. & Fetter, R. (1990). Transformational Leader Behaviors and Their Effects on Followers' Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behaviors, The Leadership Quarterly, 1(2), 107-142.
 • [6] Hwang, I.S. & Kou, J.H. (2006). Effects of Job Satisfaction and Perceived Alternative Employment Opportunities on Turnover Intention: An Examination of Public Sector Organizations, Journal of American Academy of Business, Cambridge, 8(2), 254-255.
 • [7] İslamoğlu, G.; Birsel, M. & Börü, D. (2007). Kurum İçinde Güven: Yöneticiye, îş Arkadaşlarına ve Kuruma Yönelik Güven Ölçümü. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • [8] Avolio, B.J.; Zhu, W.; Koh, W. & Bhatia, P. (2004). Transformational Leadership and Organizational Commitment: Mediating Role of Psychological Empowermnent and Moderating Role of Structiural Distance, Journal of Organizational Behaviour, 25(8), 951-968.
 • [9] Wang, H.; Law, K.S.; Hackett, R.D.; Wang, D. & Chen, Z.X. (2005). Leader-Member Exchange as a Mediator of the Relationship Between Transformational Leadership and Followees' Performance and Organizational Ciitizenship Behaviour, Academy of Management Journal, 48(1), 420-432.
 • [10] Chen, J. & Silverthorne C. (2005). Leadership Effectiveness, Leadership Style and Employee Readiness, Leadership & Organization Development Journal, 26(4), 280-288.
 • [11] Jaramillo, F.; Griaffe, D.B.; Chonko, L.B. & Roberts, J.A. (2009). Examining the Impact of Servant Leadership on Salesperson's Turnover Intention, Journal of Personal Selling and Sales Management, 29(4), 351-365.
 • [12] Yukl, G.A. (1989). Managerial Leadership: A Review of Theory and Research, Yearly Review of Management, 15(2), 251-289.
 • [13] Schnake, M.; Dumler, M.P. & Cochran, D.S. (1993). The Relationship between 'Traditional' Leadership, 'Super' Leadership, and Organizational Citizenship Behavior, Group Organization Management, 18(3), 352-365.
 • [14] Podsakoff, P.M.; MacKenzie, S.B. & Bommer, W.H. (1996). Transformational Leader Behaviors and Substitutes for Leadership as Determinants of Employee Satisfaction, Commitment, Trust, and Organizational Citizenship Behaviors, Journal of Management, 22(2), 259-298.
 • [15] Morrison, E. & Morrison, W. (1994). Role Definitions and Organizational Citizenship Behavior: The Importance of the Employee's Perspective, The Academy of Management Journal, 37(6), 1543-1567.
 • [16] Dyne, L.V.; Graham, J.W. & Dienesch, R.M. (1994). Organizational Citizenship Behavior: Construct Redefinition, Measurement, and Validation, The Academy of Management Journal, 37(4), 765-802.
 • [17] Organ, D.W. & Ryan, K. (1995). A Meta Analytic Review of Attitudinal and Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behaviour", Personnel Psychology, 48(4), 775-802.
 • [18] LePine, J.A.; Erez, A. & Johnson, D.E. (2002). The Nature and Dimensionality of Organizational Citizenship Behavior: A Critical Review and Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology, 87(1), 52-65.
 • [19] Yoon, M.H & Suh, J. (2003). Organizational Citizenship Behaviors and Service Quality as External Effectiveness of Contact Employees, Journal of Business Research, 56(8), 597-611.
 • [20] Schoorman, F.D.; Mayer, R.C. & Davis, J.H. (2007). An Integrative Model of Organizational Trust: Past, Present, and Future, Academy of Management Review, 32(2), 344-354.
 • [21] Bass, B.M. & Avolio, B.J. (1990). Transformational Leadership Development: Manual for the Multifactor Leadership Questionnaire. California: Consulting Psychologists Press.
 • [22] Podsakoff, P.M.; MacKenzie, S.B.; Paine, J.B. & Bachrach, D.G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoritical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research, Journal of Management, 26(3), 513-563.
 • [23] Konovsky, M.A. & Cropanzano, R. (1991). The Perceived Fairness of Employee Drug Testing as a predictor of Employee Attidues and Job Performance, Journal of Applied Psychology, 76(5), 698-707.
 • [24] Cold; M.S. & Bruch, H. (2006). Organizational Identity Strength, Identification, and Commitment and Their Relationships to Turnover Intention: Does Organizational Hierarchy Matter? Journal of Organizational Behaviour, 27(5), 585-605.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.