Hikmet BAYRAM
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2002Cilt: 2Sayı: 3ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 1 - 14Türkçe

91 13
Öğretmen Adayı ve Uygulama Öğretmenlerinin Görüşüne Göre Öğretmenlik Uygulaması Yapılan Okullarda Örgütsel İklim
Bu araştırmada, öğretmen adayları ve uygulama öğretmenlerinin görüşlerine göre öğretmenlik uygulamaları yönetiminde örgütsel iklim konusu ele alınmış, geliştirilen anket yardımı ile elde edilen veriler çözümlenip yorumlanarak gereken durumlarda önerilerde bulunulmuştur.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDiğerErişime Açık
 • Alkan, C. (1987). Öğretmenlik Uygulamaları El Kitabı, Ankara:Yargı Matbaası.
 • Anonymous. (1998a). YÖK/Dünya Bankası MEGP Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Fakülte-Okul İşbirliği, Ankara.
 • Anonymous.(1998b). Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge. Ankara.
 • Balcı, A. (1993). Etkili Okul Kuram Ve Uygulama ve Araştırma. Ankara: Erek ofset.
 • Bayram, H. (7-9 Haziran, 2001) "Öğretmenlik Uygulamalarının İşlevselliği", X Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bayram, H. ( 1998). İlköğretim Okullarının Amaç, yapı. Süreç ve İklim Boyutlarında Yönetimi. Yayınlanmamış Doktora tezi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bilgen. H.N. (1990). Örgüt İklimi Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, No-235.
 • Bilgen. H.N, (1994). Çağdaş ve Demokratik Eğitim. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bursalıoğlu, Z. (1987) Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Çetinkanat, A.C. (1988). Örgütsel İlkim ve İş Doyumu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ertekin, Y. (1978). Örgüt İklimi, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları No- 174.
 • Güçlüol, K.(1979). Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları Merkez Örgütlerinde Örgütsel İklim. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, ODTÜ, Ankara.
 • Kaptan, S. (1991). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara Tek Işık Web Ofset Tesisleri.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.