BELGİN ERHAN
(İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Berrin GÜNDÜZ
(İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Seçil Hıncal ÜSTÜNEL
(Sevgi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul, Türkiye)
Ayşe Nur BARDAK
(İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Feride SAVAŞ
(İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Gülsün ISKA
(Seydişehir Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Konya, Türkiye)
Zuhal KARAKOYUN
(Kastamonu Rehabilitasyon Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kastamonu, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 58Sayı: 3ISSN: 1302-0234 / 1308-6316Sayfa Aralığı: 194 - 198Türkçe

103 5
The efficacy of topical glucosamine sulfate-chondroitin sulfate in knee osteoarthritis treated with physical therapy: A randomized, double-blind, placebo-controlled study
Amaç: Fizik tedavi gören Diz Osteoartritli (OA) hastalarda, topikal glukozamin uygulamasının ağrı ve fonksiyonel durum üzerine etkinliğini ve güvenirliliğini belirlemek. Gereç ve Yöntem: Diz OA’lı 49 hasta yazı tura yöntemi ile randomize edilerek iki gruba ayrıldı. Birinci gruba fizik tedavi modaliteleri (FT) ve topikal glukozamin, ikinci gruba FT ve topikal plasebo ilaç 4 hafta boyunca uygulandı. Hastaları değerlendiren hekim ve hastalar kör idi. Hastalar tedavi öncesi, 1. hafta, 4. hafta ve 12. haftada değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, ağrı süresi, radyolojik bulguları (Kellgren -Lawrence) kaydedildi; Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC) skalası ile ağrı, eklem sertliği ve fiziksel fonksiyonlar değerlendirildi. Bulgular: Her iki grupta WOMAC ağrı, tutukluk ve fonksiyon skorları birinci hafta ve dördüncü haftada tedavi öncesine göre anlamlı olarak düzelmişti (p<0,05); fakat tedavi öncesi ile 12. hafta arasında WOMAC skorlarının tüm parametreleri arasında fark olmadığı saptandı. İki grup arasında WOMAC ağrı, tutukluk ve fonksiyon skorları arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Çalışmamızda fizik tedavi modaliteleri yanında topikal glukozamin uygulamasının plaseboya göre üstünlüğü bulunmamıştır. Türk Fiz T›p Re hab Derg 2012;58:194-8.
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Benedek TG. A history of the understanding of cartilage. Osteoarthritis Cartilage 2006;14:203-9.
 • 2. Gençosmanoglu BE, Eryavuz M, Dervişoğlu S. Effects of some nonsterodial anti-inflammatory drugs on articular cartilage of rats in an experimental model of osteoarthritis. Res Exp Med (Berl) 2001;200:215-26.
 • 3. Felson DT, Naimark A, Anderson J, Kazis L, Castelli W, Meenan RF. The prevalence of knee osteoarthritis in the elderly: The Framingham Osteoarthritis Study. Arthritis Rheum 1987;30:914-8.
 • 4. Vanhoff J, Derlerck K, Geusens P. Prevalence of rheumatic diseases in a rheumatological outpatient practice. Ann Rheum Dis 2002;61:453-5.
 • 5. Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma JW, Dieppe P, et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2003;62:1145-55.
 • 6. McAlindon TE, La Valley MP, Gulin JP, Felson DT. Glucosamine and chondroitin for treatment of osteoarthritis: a systematic quality assessment and meta-analysis. JAMA 2000;283:1469-75.
 • 7. da Camara CC, Dowless GV. Glucosamine sulfate for osteoarthritis. Ann Pharmacother 1998;32:580-7.
 • 8. Bruyere O, Reginster JY. Glucosamine and chondroitin sulfate as therapeutic agents for knee and hip osteoarthritis. Drugs Aging 2007;24:573-80.
 • 9. Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G, Abramson S, Altman RD, Arden N, et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage 2008;16:137-62.
 • 10. Biggee BA, Blinn CM, McAlindon TE, Nuite M, Silbert JE. Low levels of human serum glucosamine after ingestion of glucosamine sulphate relative to capability for peripheral effectiveness. Ann Rheum Dis 2006;65:222-6.
 • 11. Leeb BF, Schweitwer H, Montag K, Smolen JS. A metaanalysis of chondroitin sulfate in the treatment of osteoarthritis. J Rheumatol 2000;27:205-11.
 • 12. Das A Jr, Hammad TA. Efficacy of a combination of FCHG49 glucosamine hydrochloride, TRH122 low molecular weight sodium chondroitin sulfate and manganese ascorbate in the management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2000;8:343-50.
 • 13. Deal CL, Moskowitz RW. Nutraceuticals as therapeutic agents in osteoarthritis. The role of glucosamine, chondroitin sulfate, and collagen hydrolysate. Rheum Dis Clin North Am 1999;25:379-95.
 • 14. Kellgren JH, Lawrence JS. Radiological assessment of osteo-arthrosis. Ann Rheum Dis 1957;16:494-502.
 • 15. Sentikar I, Pacini MA, Revel L. Antiarthritic effects of glucosamine sulfate studied in animal models. Arzneimittelforschung 1991;41:542-5.
 • 16. Reginster JY, Deroisy R, Rovati LC, Lee RL, Lejeune E, Bruyere O, et al. Long-term effects of glucosamine sulphate on osteoarthiritis progression: a randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2001;357:251-6.
 • 17. Herrero-Beaumont G, Roman JA, Trabado MC, Francisco JB, Pere B, Emilio MM, et al. Effects of glucosamine sulphate on 6-month control of knee osteoarthritic symptoms vs placebo and acetaminophen: result from the glucosamine Unum in Die Efficacy (GUIDE) trial. Arthritis Rheum 2005;52:460.
 • 18. Sawitzke AD, Shi H, Finco MF, Dunlop DD, Bingham CO 3rd, Harris CL, et al. The effect of glucosamine and/or chondroitin sulfate on the progression of knee osteoarthritis: a report from the glucosamine/chondroitin arthritis intervention trial. Arthritis Rheum 2008;58:3183-91.
 • 19. Clegg DO, Reda DJ, Harris CL, Klein MA, O'Dell JR, Hooper MM, et al. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. N Engl J Med 2006;354:795-808.
 • 20. Altman RD, Barthel HR. Topical therapies for osteoarthritis. Drugs 2011;71:1259-79.
 • 21. Cohen M, Wolfe R, Mai T, Lewis D. A randomized, double blind, placebo controlled trial of a topical cream containing glucosamine sulfate, chondroitin sulfate, and camphor for osteoarthritis of the knee. J Rheumatol 2003;30:523-8.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.