Gökhan EVCİLİ
(Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
HAKAN LEVENT GÜL
(Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Ömer KARADAŞ
(Erzincan Asker Hastanesi Nöroloji Kliniği, Erzincan, Türkiye)
Ülkü Türk BÖRÜ
(Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 3Sayı: 4ISSN: 1309-2014Sayfa Aralığı: 412 - 414İngilizce

110 7
Carpal tunnel syndrome: In which ratio does electroneuromyography comfirm the diagnosis?
Amaç: Median sinirin bilek hizasındaki kompresyonu en sık görülen tuzak nöropatidir. Bu çalışmamızın amacı, tanıda elektronöromiyografik (ENMG) incelemenin etkisini ve istemdeki ön tanının uygunluğunu araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: ENMG Laboratuarımıza başvuran 500 hasta incelendi.Çalışmaya KTS(Karpal Tünel Sendromu) ön tanılı 276 hasta dahil edildi. Bul-gular: Hastaların %62.8’inde istemdeki ön tanı ile ENMG sonucu varılan tanı arasında uyum saptandı. %37,2 hastada normal ENMG çalışma sonuçları bu-lundu. Sonuç: ENMG sonuçlarının tanıyı doğrulama oranının yüksek olmaması bize klinik değerlendirmenin yeterli yapılmadığını ve/veya gereksiz istemlerin yapıldığını düşündürmektedir.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.