ECE ÜNLÜ AKYÜZ
(Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Sevgi POLAT
(Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Ebru UMAY
(Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Aytül ÇAKCI
(Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 58Sayı: 1ISSN: 1302-0234 / 1308-6316Sayfa Aralığı: 63 - 65Türkçe

89 3
Meme kanserli bir hastada brakial pleksus ve servikal vertebra metastazları birlikteliği: Olgu sunumu
Brakial pleksusun metastatik tutulumu nadir görülen bir durumdur. Brakial pleksus metastazı en sık meme kanserinde görülür. Meme kanserli hastada omuz, kol ve ele yayılan şiddetli ağrı ve ardından gelişen duyusal ve motor semptomlar varlığında öncelikle brakial pleksus metastazı düşünülmelidir. Vertebrada en sık görülen tümörler metastatik tümörlerdir. Vertebra metastazlarının %21’inde neden meme kanseridir. Bu nedenle, öyküsünde malignite olan hastada öncelikle metastatik vertebra tümörü düşünülmelidir. Aynı hastada, iki metastatik tutulumun birlikteliği çok nadir bir durumdur. Bu olgu sunumunda, sol omuzda şiddetli ağrı ve güçsüzlük yakınmaları ile başvuran, meme kanseri öyküsü olan ve aynı anda hem brakial pleksus, hem de servikal vertebra metastazı saptanan bir hastayı sunmayı amaçladık. Ayrıca, bu vaka sunumu çerçevesinde iki metastatik lezyonu saptamada elektrofizyolojik çalışmanın önemini vurgulamaya çalıştık. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2012;58:63-5.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Onkoloji
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Pisani P, Parkin DM, Ferlay J. Estimates of worldwide mortality from eighteen major cancers in 1985. Implication for prevention and projection of future burden. Int J Cancer 1993;55:891-903.
 • 2. Ünal A, Meme kanserleri. Ünal A, editör. Klinik Cerrahi Onkoloji. Ankara: Özkan Matbaacılık;1997. p. 389-404.
 • 3. Kanser bildirimlerinin değerlendirilmesi 1991-1992. T.C. Sağlık Bakanlığı, Kanser Savaş Dairesi. Ankara; 1994. p. 554.
 • 4. Haagensen C. Diseases of the breast. 3rd edition. Philadelphia: W.B. Saunders;1986. p.686-687.
 • 5. Wood JJ, Gawler J, Whittle RJ, Staunton MD. Brachial plexopathy in breast carcinoma-an unsolved problem. Eur J Surg Oncol 1991;17:265-9.
 • 6. Selçuk B, Dalyan M, İnanır M, Akyüz M, Çakcı A. Meme cerrahisi ve aksiller diseksiyon uygulanan hastalarda üst ekstremite musküloskletal problemleri. Turk J Phys Med Rehab 2001;47(1):1-5.
 • 7. Selçuk B, Akyüz M. Pleksus lezyonları. Akyüz G, Özaras N, Gündüz H, Ofluoğlu D, editörler. Elektrodiagnoz. 1. Basım. Ankara: Güneş Kitabevi; 2003. p. 257-87.
 • 8. Warren S, Witham E. Studies on tumor metastases: The distribution of metastases in cancer of the breast. Surg Gynecol Obstet 1993;57:81-85.
 • 9. Bloom H, Richardson W, Harrier E. Natural history of untreated breast cancer. BMJ 1962;213:1805-933.
 • 10. Johansson S, Svensson H, Denekamp J.Timescale of evolution of late radiation injury after postoperative radiotherapy of breast cancer patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000;48:745-50.
 • 11. Eksioglu E, Aydog E, Unlu E, Cakci A, Keyik B. Brachial plexopathy due to breast cancer metastases. Neurol India 2007;55:176-7.
 • 12. Alleyne CH, Rodts GE Jr, Haid RW. Corpectomy and stabilization with methylmethacrylate in patients with metastatic disease of the spine: A technical note. J Spinal Disord 1995;8:439-43.
 • 13. Conley FK, Britt RH, Hanbery JW, Silverberg GD. Anterior fibular strut graft in neoplastic disease of the cervical spine. J Neurosurg 1979;51: 677-84.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.