Yakup KARABACAK
(Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 23Sayı: 82ISSN: 1300-1868Sayfa Aralığı: 51 - 77Türkçe

67 3
Türkiye'de emek kesiminin kamu bütçesi karşısındaki konumu:
Bu çalışmada, Türkiye'de emek kesiminin kamu bütçesi karşısındaki nihai mali pozisyonu saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla emek kesiminin kamu bütçesi ile olan ilişkisinin fayda-maliyet analizi yapılmıştır. Ulaşılan bulgular, Türkiye 'de emek kesiminin kamu harcamalarından önemli ölçüde faydalandığını göstermektedir. Ancak kamu bütçesine aktardığı kaynaklar da dikkate atandığında, emek kesiminin kamu bütçesi karşısındaki konumu değişmektedir. Zira emek kesimi faydalandığı kamu harcamalarından daha fazlasını kamu bütçesine aktarmaktadır. Bu durumda, emek kesimi açısından ayrıca vurgulanması gereken iki sonuç ortaya çıkmaktadır: Bunlardan birincisi, incelenen dönem boyunca, Türkiye'de sosyal ücretin finansman kaynağının ücret gelirleri olduğudur. Zira emek kesimi faydalandığı kamu hizmet ve harcamalarını kendisi finanse etmiştir. İkincisi ise, emek kesiminin kamu bütçesi karşısında net vergi ödeyicisi pozisyonunda olduğudur.
Sosyal > Kamu Yönetimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKRAM-LODHI, A. Haroon (1996), "The Public Finances of the United Kingdom: a Re-interpretation", International Review of Applied Economics, Vol. 10, No. 2, 173-193.
 • BOWLES, Samuel, GINTIS, Herbert (1982), "The Crisis of Liberal Democratic Capitalism: The Case of the United States", Politics & Society, Vol.11, No.l, 51-93.
 • ÇARIKÇI, Çağrı (2007), Sosyal Ücret Kavramı ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • FAZELI, Rafat (1996), The Economic Impact of the Welfare State and Social Wage: The British Experience, Aldershort, England: Avebury.
 • RFAZELI, Reza, FAZELI, Rafat (2010), "The Impact of the Welfare State and Social Policy on the Working Population: The Recent British Experience", Forum for Social Economics, Vol.39, No.2, 101-125.
 • FREEMAN, Alan (1991), "National Accounts in Value Terms: The Social Wage and Profite Rate in Britain 1950-1986", Quantitative Marxism, içinde (Ed:Paul Dunne), Potity Pres, London: 84-106.
 • FRIEDLAND, Roger, SANDERS, Jimy (1986), "Private and Social Wage Expansion in the Advanced Market Economies", Theory and Society, Vol.15, No. 1/2, Special Double Issue: Structures of Capital, 193-222.
 • GLYN, Andrew (1975), "Notes on the Profit Squeeze", Bulletin of the Conference of Socialist Economists, No.4, 1-11.
 • GOUGH, Ian (1979), The Political Economy of the Welfare State, Macmillan Press Ltd, London.
 • HARBERGER, Arnold C. (1962), "The Incidence of the Corporation Income Tax", Journal of Political Economy, Vol.70, No.3, 215-240.
 • HYMAN, Prue (1999), "Social Wage", Encyclopedia of Political Economy, içinde (ed: Phillip Anthony O'Hara), Vol.2, Routledget Taylor Francis Group, New York, 1068-1071.
 • JESSOP, Bob (1993), "Towards a Schumpeterian Workfare State? Preliminary Remarks on Post-Fordist Political Economy", Studies in Public Economy, No.40, 7-40.
 • KALKINMA BAKANLIĞI (2012), "Yıllar Bazında Genel Devlet İstatistikleri", http://www.dpt.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebIcerikGosterim.aspx?Enc=8 3D5A6FF03C7B4FCD54773D49FA86B2E3F52E96F34856BF419E01E77872052F 0 (Erişim Tarihi: 10-02-2012).
 • MANIATIS, Thanasis (2003), "The Net Social Wage in Greece 1958-95", International Review of Applied Economics, Vol.17, No.4, 377-398.
 • MANIATIS, Thanasis (2005), "Marxian Macroeconomic Categories in the Greek Economy", Review of Radical Political Economics, Vol.37, No.4, 494-516.
 • MANIATIS, Thanasis(2010), "The Fiscal Crisis and the Social Wage in Southern Europe Focus on Greece Compare the Fiscal Structure of Greece, Spain, Portugal, Italy, France and EU-15 for 1995-2009", http://bankofgreece.gr/BoGDocuments/13-5_Maniatis.ppt, (Erişim Tarihi: 15-07-2011), 1-30.
 • O'CONNOR, James (1973), The Fiscal Crisis of The State, St.martin's Press, New York
 • SAYBAŞILI, Kemâli (1992), İktisat Siyaset Devlet ve Türkiye, Birinci Baskı, Bağlam Yayıncılık, Ankara.
 • SEFTON, Tom (2002), "Recent Changes in the Distribution of the Social Wage", CASEpaper 62, http://sticerd.lse.ac.uk/Case, (Erişim Tarihi: 13-10-2011), 1-66.
 • SEPEHRI, Ardeshir, CHERNOMAS, Robert (1992), "Who Paid for the Canadian Welfare State Between 1955-1988?", Review of Radical Political Economics, Vol.24, No.l, 71-88.
 • SHAIKH, Anwar M., TONAK, E. Ahmet (1987), "The Welfare State and the Myth of the Social Wage", The Imperilled Economy Macroeconomics From a Left Perspective, Book I, içinde, (Ed: Robert Cherry vd.), Union for Radical Political Economics, New York. ss. 183-194., http://homepage.newschool.edu/ (Erişim Tarihi. 10-12-2011).
 • SHAIKH, Anwar M. (1994), Measuring the Wealth of Nations: The Political Economy of National Accounts, Cambridge University Press, New York.
 • SHAIKH, Anwar M. (2000), "The Rise and Fall of the US Welfare State", Political Economy and Contemporary Capitalism: Radical Perspectives on Economic Theory and Policy, içinde, (Ed: Ron. Baiman, Heather Boushey ve Dawn Saunders), M.E. Sharpe, Armonk, New York: 247-265.
 • SHAIKH, Anwar M. (2003), "Who Pays for the 'Welfare' in the Welfare State?", Social Research, Vol.70, No.2 (Summer), 531-550.
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (2012), "Sosyal Güvenliğe İlişkin Temel Parametreler", http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/964807el-d398-4blb-9e95-a25c46442e60/2011_1 l_mali_gostergeler.pdf?MOD=AJPERES, (Erişim Tarihi: 15-02-2012).
 • THERBORN, Goran (1984), "The Prospects of Labour and the Transformation of Advanced Capitalism", New Left Review, No.I/145, (May-June 1984).
 • TONAK, E. Ahmet (1985), "Kapitalist Devlet Karşısında İşçi Sınıfı ABD Örneği", Yapıt-Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 13, Kasım-Aralık, 30-70.
 • TONAK, E. Ahmet (1987), "The US Welfare State and Working Class, 1952-1980", Review of Radical Political Economics, Vol.19, No.3, 47-72.
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI (2012) "Kamu Hesapları Bülteni", https://portal.muhasebat.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 15-02-2012).
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (2006), 2005 Gelir Dağılımı Sonuçları Haber Bülteni, Sayı: 207, 25-12-2006, hhtp://tuik.org.tr/PreHaberBultenleri.do?id=408, (Erişim Tarihi: 10-02-2012).
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (2011), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2006-2010, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=24&ust_id=7, (Erişim Tarihi: 10-02-2012).
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (2012), "Milli Gelir Verileri", http://www.tuik.gov.tr//ulusalhesapapp/hyontemgsyh.zul, (Erişim Tarihi: 10-02-2012).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.