ÖMER FARUK ALTUNÇ
(Muş Alparslan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Muş, Türkiye)
CELİL AYDIN
(Muş Alparslan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Muş, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 23Sayı: 82ISSN: 1300-1868Sayfa Aralığı: 79 - 98Türkçe

150 2
Türkiye'de kamu sektörü büyüklüğü ve ekonomik büyüme ilişkisinin ampirik analizi
Richard Armey tarafından ortaya atılan Armey Eğrisi devletin ekonomik süreçteki rolünü ortaya koymak için geliştirilen araçlardan biridir. Armey eğrisi kamu harcamalarıyla Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) arasında bir noktaya kadar pozitif, bir noktadan sonra negatif ilişki oluğu şeklindeki temel mantığı yansıtmaktadır. Friedman'a (1997) göre özgür ve açık bir toplumda devlet önemli bir role sahiptir. Kamu sektörünün ekonomiye ortalama katkısının pozitif olduğu, ancak bu payın ulusal gelirin %15'inden %50'sine gidildikçe marjinal katkısının negatif olacağını vurgulamaktadır. Dolayısıyla Friedman kamu harcamalarının optimal düzeyinin, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre, GSYH'nın %15 ile %50'si arasında olması gerektiğini savunmaktadır. Çalışmada bu hipotez 1975-2010 dönemi verilerinden hareketle ve ekonometrik zaman serileri analizinden yararlanarak Türkiye ekonomisi için test edilmiş ve toplam kamu harcamaları ve harcama kategorileri için Armey eğrisinin geçerli olup olmadığına bakılmıştır. Ampirik bulgular kamu yatırım harcamaları dışında diğer harcama kategorileri ve ekonomik büyüme arasında "ters U" biçiminde bir ilişkinin olduğunu doğrulamıştır. Ayrıçtı Türkiye ekonomisi için toplam kamu harcamalarının optimal düzeyi, GSYH'nın %16'sı düzeyinde hesaplanmıştır. Bu oran Türkiye ekonomisi için 2010 yılı kamu harcamalarının/GSYH'ya oranı olan %26.6 düzeyinin altındadır. Bu durumda sunulabilecek makroekonomik politika önerilerinden biri Türkiye 'de kamu harcamalarının azaltılması gereğidir.
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > İşletme
Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Kamu Yönetimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ABDIWELI, A.M. (2003), "Institutional Differences as Sources of Growth Differences", Atlantic Economic Journal, Vol.31, No.4, 348-362.
 • AKDOĞAN, A. (2003), Kamu Maliyesi, 9. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • ARISOY, İ. (2005), "Wagner ve Keynes Hipotezleri Çerçevesinde Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi", Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 63-80.
 • ARMEY, D. (1995), The Freedom Revolution, Regnery Publishing Co., Washington.
 • ASONI, A. (2008), "Protection of Property Rights and Growth as Political Equilibria", Journal of Economic Surveys, Vol.22, No.5, 953-987.
 • AYTAÇ D., GÜRAN M.C. (2010), "Kamu Harcamalarının Bileşimi Ekonomik Büyümeyi Etkiler mi? Türkiye Ekonomisi İçin Bir Analiz", Sosyo Ekonomi, 2010 (2), 129-152.
 • BARRO, R. (1989), "A Cross-Country Study of Growth, Saving and Government", NBER Working Paper No. 2855.
 • BARRO, R. J. (1990), "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth", The Journal of Political Economy, Vol.98, No.5, 103-125.
 • CHAO, J., GRUBEL, H. (1998), "Optimal Levels of Spending and Taxation in Canada," The Fraser Institute, Vancouver.
 • ENGLE, R., GRANGER, C. W. J. (1987), "Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing", Econometrica, Vol. 55, No.2, 251-76.
 • FACCHINI F., MELKI M. (2011), "Optimal Government Size and Economic Growth in France (1871-2008): En Explanation by the State and Market Failures", CES Working Papers, ISSN: 1955-61IX, Paris, 1-38.
 • FRIEDMAN F. (1997), "If Only the U.S. Were as Free as Hong Kong", Wall Street Journal, July 8, p. A14.
 • GUNALP, B., DİNCER, O. (2005), "The Optimal Government Size in Transition Countries," Department of Economics, Hacettepe University Beytepe, Ankara and Department of Commerce, Massey University, Auckland.
 • GWARTNEY, J., LAWSON, R., HOLCOMBE, R. (1998), "The Size and Functions of Government and Economic Growth", Joint Economic Committee, Washington, D.C., April.
 • HANSEN, B. E. (1996), "Inference When a Nuisance Parameter is not Identified Under the Null Hypothesis", Econometrica, Vol. 64, No.2, 413-430.
 • KAR, M., TABAN, S. (2003), "Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri", Ankara Üniversitesi SBFDergisi, C.58, S.3, 146-169.
 • KARRAS, G. (1997), "On the Optimal Government Size in Europe: Theory and Empirical Evidence," The Manchester School of Economic&Social Studies, Blackwell Publishing, Vol.65, No.3, 280-94.
 • KARRAS, G. (1996), "The Optimal Government Size: Further International Evidence on the Productivity of Government Services", Economic Inquiry, Vol. 34, No.2, 193-203.
 • KWIATKOWSKI, D., PHILLIPS, P. C. B., SCHMIDT, P., SHIN, Y. (1992), "Testing The Null Hypothesis of Stationarity Against The Alternative of A Unit Root, How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?", Journal of Econometrics, Vol. 54, 159-78.
 • MAVROV, H. (2007), "The Size of Government Expenditure and the Rate of Economic Growth in Bulgaria", Erişim Adresi /http://alternativi.unwe.acad.bg/bul8/06.pdf (Erişim Tarihi: 01 Haziran 2012).
 • MOHAMMADI, H., ÇAK M., ÇAK D. (2008), "Wagner's Hypothesis New Evidence from Turkey Using The Bounds Testing Approach", Journal of Economic Studies, Vol.35, No.l, 94-106.
 • NORTH, D.C. (1987), "Institutions, Transaction Costs and Economic Growth", Economic Inquiry, Vol.25, No.3, 419-428.
 • PEDEN, E.A. (1991) "Productivity in the United States and Its Relationship to Government Activity: An Analysis of 57 Years, 1929 - 1986", Public Choice, 86, December, 153-173.
 • PEVCIN, P. (2004), "Economic Output and the Optimal Size of Government", Economic and Business Review, Vol.6, No.3, 213-227.
 • PHILLIPS, P., P. PERRON (1988), "Testing for Unit Root in The Time Series Regression", Biometrika, Vol.75, No.2, 336-340.
 • RAHN, R., FOX, H. (1996), "What is the Optimum Size of Government", Vernon K. Kriebe Foundation.
 • REZK, E. (2005), "Public Expenditure and Optimal Government Size in an Endogenous Growth Model: An Analysis of the Argentine Case," National University of La Plata.
 • ROMER, P.M. (1986), "Increasing Returns and Long-Run Growth", Journal of Political Economy, Vol.94, No. 5, 1002-1037.
 • SAID, E.S., DICKEY D.A. (1989), "Testing for Unit Roots in ARMA(p,q) Models with Unknown p and q", Biometrika, 71, 599-607.
 • SCULLY, G. (1994), "What is the Optimal Size of Government? Policy Report", No: 188, National Centre for Policy Analysis, Dallas.
 • SCULLY, G. (2008), "Optimal Taxation, Economic Growth and Income Inequality in the United States," National Center for Policy Analysis, Policy Report No. 316
 • SOLOW, R.M. (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, Vol.70, No.l, 65-94.
 • SWAN, T.W. (1956), "Economic Growth and Capital Accumulation", Economic Record, Vol.32, No.2, 334-361.
 • VAZIRI, H., NADEMI, Y., PAGHE A.A., NADEMI, A. (2011), "Does Armey Curve Exist in Pakistan and Iran Economies? ", Journal of Applied Sciences Research, Vol.7, No.5, 562-565.
 • VEDDER, R., GALLAWAY, L. (1998), "Government Size and Economic Growth," Joint Economic Committee, Washington D.C., 1-15.
 • WILLIAMSON, O. (1985), Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, New York.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.