MUSTAFA BURAK GÜRBÜZ
(Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 23Sayı: 82ISSN: 1300-1868Sayfa Aralığı: 1 - 22Diğer

52 0
Sürdürülebilir borçlanmanın eleştirisi: Başka bir sürdürülebilirlik olgusu ve Türkiye örneği
Çalışmanın birinci amacı borcun zaman içinde sürdürülebilirliği ve sonlanması kavramını eleştirel bir yaklaşım getirmektir. Türkiye örneğinden yola çıkarak borçların, geçici bir olgudan ziyade, süreklilik gösteren bir sürece tekabül ettiği görülmektedir. Çalışmanın ikinci amacı borcun sürdürülebilirliğinin toplumsal maliyetlerinin ölçülmesi, buradan da yeni bir borç sürdürülebilirlik ölçüsünün Türkiye için hesaplanmasıdır. Sonuçlar, piyasa aktörlerinin ve uluslararası kuruluşlarının dar tanımına uygun "borcun sürdürülebilirliği" göstergesi ile borcun toplumsal maliyetlerini de içine alan alternatif göstergenin zaman içinde birbirine zıt hareket ettiğini göstermektedir.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER (2009), 2008 Kavşağında Türkiye, Yordam Kitap.
 • BAKIR, C. ve Z. ÖNİŞ (2010), "The regulatory state and Turkish banking reforms in the age of post-Washington consensus", Development and Change, Vol. 41, No. 1, 77-106.
 • BALKAN, N (1994) Kapitalizm ve borç krizi, Bağlam yayıncılık.
 • BERR E. ve F. COMBARNOUS (2007), "Une autre lecture de la soutenabilite de la dette", Revue Tiers Monde, 192, 789-813.
 • De BRUNHOFF, S (2007), "Finans sermayesi ve sanayi sermayesi: yeni bir sınıf koalisyonu", Saad-FİLHO, A. (der.) Kapitalizme reddiye, Yordam kitabevi, 173-184.
 • CALVO, G. A., L. LEIDERMAN, ve C.M. REINHART (1993), "Capital inflows to Latin America: the role of external factors", IMF Staff Papers, 40, 108-51.
 • CALVO, G. A., L. LEIDERMAN, ve C.M. REINHART (1994), "The capital inflows problem: concepts and issues", Contemporary Economic Policy, 12, 54-66.
 • CALVO, G. A., L. LEIDERMAN, ve C.M. REINHART (1996), "Inflows of capital to developing countries in the 1990s", Journal of Economic Perspectives , Vol. 10, No. 2, 123-139.
 • CHANG, H-J (2009), "Merdiveni tekmelemek: Tarihi bir perspektif içinde iyi politikalar ve iyi kurumlar" (der: F. Şenses) Neoliberal küreselleşme ve kalkınma (seçmeyazılar), içinde İletişim yay., 89-122.
 • CAMARA, M et P. SALAMA, (2004), "L'insertion differentiee aux effets paradoxaux des pays en developpement dans la mondialisation fmanciere", F. Chesnais (der), La finance mondialisee içinde, Edition La Decouverte. 196-222.
 • DPT (2012), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, 1950-2010; http://www.dpt.gov.tr/Kalkinma.portal (Erişim tarihi: 7.11.2012).
 • GÜRBÜZ, B. ve M. RAFFINOT, (2002), "Dette publique et investissements privees: le cas de laTurquie" no: 86, Revue Economie Internationale, 125-142.
 • GÜRBÜZ, B, TH. JOBERT ve M. RAFFINOT (2005), "Liens entre endettement, l'investissement et la croissance: le cas de la Turquie (1988-2003)" Economie Appliquee, no. 58. 107-138.
 • LAPAVITSAS,C., (2009), "Finansallaşmış kapitalizm kriz ve finansal müsadere", Finansallaşma ve kapitalizmin krizi (der: Lapavitsas), Yordam kitabevi, 25-74.
 • LORA, E. ve M. OLIVERA (2007), "Public debt and social expenditure: Friends or foes?", Emerging Markets Review, Vol. 8, No. 4, 299-310.
 • RAFFINOT, M. (2008), La dette des tiers mondes, Reperes, La Decouverte.
 • TCMB (2012), İstatistiki veriler, EVDS, http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html (Erişim tarihi: 7.11.2012).
 • TOUSSAINT, E. (2002), "Crises de la dette du Tiers Mondes: mise en perspective", G. Dumenil ve D. Levy (der), Crises et renouveau du capitalisme içinde, Les Presses de l'Universite Laval. 51-64.
 • TUİK (2012), Ulusal Hesaplar, http://www.tuik.gov.tr/AltKategori.do?ust_id=16 (Erişim tarihi: 7.11.2012). ,
 • WOOD, E.M. (2007), "Küreselleşme ve devlet: sermayenin iktidarı nerede?", Saad-Filho, A. (der.) Kapitalizme reddiye, Yordam kitabevi, 155-172.
 • WORLD BANK (2012), World Development Indicators 2012, http://data.worldbank.org/indicator (Erişim tarihi: 7.11.2012).
 • ZENGİNOBUZ, E.U., F. ADAMAN, F. GÖKŞEN, C. SAVCI ve M. E. TOKGÖZ (2010), "Vergi, temsiliyet ve demokrasi ilişkisi üzerine Türkiye'de vatandaşların algıları," Working Papers 2010/03, Boğaziçi University, Department of Economics.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.