CEYHUN GÜRKAN
(Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye)
Mustafa ÖZİŞ
(Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 23Sayı: 82ISSN: 1300-1868Sayfa Aralığı: 99 - 128Türkçe

111 0
Dostoyevski'nin iktisada yaklaşımı ve İktİsadI İnsan" eleştİrİsİ**
ilgi alanının sınırlarının dışıyla ilgisini kesmiş neoklasik iktisadın iktisadi düşünce üzerindeki belirleyiciliğini göz önüne aldığımızda iktisadi düşünceye dair yeni düşünceler geliştirme yolunda komşu sosyal bilim disiplinlerinin kaynaşmasının ne denli önemli olduğu görülür. Bize göre edebiyatın da bu amaç yolunda yararı yadsınamaz. Bu bakımdan homo economicus ve ortodoks iktisat her ne kadar farklı birçok alternatif iktisat yaklaşımıma eleştiriliyorsa da Dostoyevski'nin Yeraltından Notlar'ı eleştirel politik ekonominin bu konulara yaklaşımına önemli katkı sunar. Yazıda anaakım iktisatta, sosyal ve siyasal düşüncede homo economicus 'un yeri ana hatlarıyla belirtildikten sonra Dostoyevski'nin Yeraltı insanı üzerinden geliştirdiği homo economicus eleştirisinin ışığında iktisadi düşünce için gerçekçi bir insan tipinin görünümleri ve karakteri incelenmektedir.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • BAHTİN, Mikhail M. (2004), Dostoyevski Poetikasının Sorunları, C. Soydemir (çev.), Metis: İstanbul.
 • BERMAN, Marshall (1994), Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Ü. Altuğ ve B. Peker (çev.), İletişim: İstanbul.
 • BEYHAN, Mazlum (2012), "Yazar ve Roman Üzerine", Suç ve Ceza, M. Beyhan (çev.), T. İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul, v-xv.
 • ÇAKIR, Necip (2001), "Neoklasik iktisat", İktisadın Dama Taşları: Ekoller- İz Bırakanlar-Kavramlar, A. Biber (der.), İstanbul: İÜ İFMC İktisat Dergisi Yayını, 96-111.
 • CAMUS, A. Camus (2004 [1942]), Sisifos Söyleni, T. Yücel (çev.), Can: İstanbul.
 • ÇERNİŞEVSKİ, Nikolay G. (2005 [1863]), Nasıl Yapmalı, G. Bozkaya (çev.), Yar Yayınları: İstanbul.
 • COLLINGWOOD, Robin G. (1999), Doğa Tasarımı, K. Dinçer (çev.), Ankara: İmge Kitabevi.
 • DOSTOYEVSKİ, Fyodor (1999 [1864]), Yeraltından Notlar, M. Özgül (çev.), Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi: İstanbul.
 • DOSTOYEVSKİ, Fyodor (2001 [1867]), Kumarbaz, N. Y. Taluy (çev.), Varlık: İstanbul.
 • DOSTOYEVSKİ, Fyodor (2010 [1875]), Delikanlı, E. Altay (çev.), İletişim: İstanbul.
 • DOSTOYEVSKİ, Fyodor (2011a [1865]), "Timsah", Öyküler, E. Altay (çev.), İletişim: İstanbul, 235-274.
 • DOSTOYEVSKİ, Fyodor (2011b [1869]), Budala, M. Beyhan (çev.), İletişim: İstanbul.
 • DOSTOYEVSKİ, Fyodor (201 lc [1881]), Karamazov Kardeşler, N. Y. Taluy (çev.), İletişim: İstanbul.
 • DOSTOYEVSKİ, Fyodor (2012a [1866]), Suç ve Ceza, M. Beyhan (çev.), T. İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul.
 • DOSTOYEVSKİ, Fyodor (2012b [1872]), Ecinniler, M. Beyhan (çev.), T. İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul.
 • FOLEY, Duncan K. (2004), "İktisatta Rasyonellik ve İdeoloji", Ö. İzdeş (çev.), İktisat Dergisi, 453, 75-80.
 • FRANK, Joseph (1986), Dostoevsky: The Stir of Liberation, 1860-1865, Princeton University Press: Princeton, New Jersey.
 • GASSET, Ortega Y (2011), Sistem Olarak Tarih, Çev. N. G. Işık, İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul.
 • GÜRBİLEK, Nurdan (2008), Mağdurun Dili, Metis: İstanbul.
 • JEVONS, W. Stanley (1957 [1871]), The Theory of Political Economy, Kelley& Millan, Inc.: New York.
 • MARX, Karl (2004 [1845]), Alman İdeolojisi, S. Belli (çev.), Sol Yayınları: Ankara.
 • MARX, Karl (1999 [1858]), Grundrisse: Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri, Birinci Kitap, A. Gelen (çev.), Sol Yayınları: Ankara.
 • NALBANTOĞLU, H. Ünal (1990), Ekonomi Politiğin Klasik Kuramları, yayımlanmamış ders notları, UC Berkeley, Sanayi Toplumlarının Ekonomi Politiği Lisans Programı.
 • NALBANTOĞLU, H. Ünal (2009), "Âlem Kitsch Olmuş, Biz N'apalım?", Arayışlar: Bilim, Kültür, Üniversite, İletişim: İstanbul, 199-251.
 • NALBANTOĞLU, H. Ünal (2010a), "Felsefede Hukuk Dilinin ve 'Sivil Toplum' Kavramının İnanılmaz Serüvenleri", Yan Yollar: Düşünce Bilgi, Sanat, İletişim: İstanbul, 27-51.
 • NALBANTOĞLU, H. Ünal (2010b), "'İktidar İstenci'nden 'Artı-Ürün'e", Yan Yollar: Düşünce, Bilgi, Sanat, İletişim: İstanbul, 453-476.
 • OLLMAN, Bertell (2003), Dance of Dialectics: Steps in Marx's Method, Chicago: University of Illinois Press.
 • POKORNY, Dusan (1978), "Smith and Walras: Two Theories of Science", The Canadian Journal of Economics, 11: 3, 387-403.
 • SCHELER, Max (2004 [1912]), Hınç, A. Yılmaz (çev.), Kanat: İstanbul.
 • SMITH, Adam (1984, [1759]), The Theory of Moral Sentiments, D. D. Raphael ve A. L. Macfıe (der.), Liberty Fund: Indianapolis.
 • SMITH, Adam (1994 (1776), The Wealth of Nations, E. Canan (der.), The Modern Library: New York.
 • WALRAS, Leon (1965 [1874]), Elements of Pure Economics or The Theory of Social Wealth, W. Jaffe (çev.), George Allen and Unwin Ltd.: Londra.
 • WALRAS, Leon (1990 [1909]), "Economics and Mechanics", Economics as Discourse, W. R. Samuels (der.), Kluwer Acedemic Publishers: Boston, 206-215.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.