Tekin TAŞ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Abdülkadir KÜÇÜKBAYRAK
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
MÜCAHİDE ESRA KOÇOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Şeyda ÖZSOY
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Özlem BUCAK
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Ümit Yaşar TEKELİOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
İSMAİL NECATİ HAKYEMEZ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 39Sayı: 3ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 452 - 454Türkçe

95 4
Delftia acidovorans’ın neden olduğu nozokomiyal pnömoni ve arteriyel kateter ilişkili bakteriyemi
Delftia acidovorans, önceden Comamonas acidovorans olarak isimlendirilen non-ermentatif, gram negatif bakteridir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan 79 yaşında erkek hastanın her iki akciğerinde solunum sesleri azalmış ve kaba ronküsleri mevcuttu. Sulbaktam/ampisilin başlanan hastadan yatışının yedinci gününde beyaz küre artışı ve sol akciğerde infiltrasyon olması üzerine kan kültürleri ve derin trakeal aspirat kültürü gönderildi. Hastanın sulbaktam-ampisilin tedavisi kesilerek seftriakson başlandı. Hastanın tüm kültürlerinde D. acidovorans üredi. Yatışın 11. günü D. acidovorans’a bağlı septisemi tanısıyla meropenem başlandı. Hasta takibinin 17. gününde kaybedildi.
Fen > Tıp > Cerrahi
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. Kawamura I, Yagi T, Hatakeyama K, et al. Recurrent vascular catheter-related bacteremia caused by Delftia acidovorans with different antimicrobial susceptibility profiles. J Infect Chemother. 2011;17(1):111-3.
  • 2. Gilligan PH, Lum G, Vandamme P, Whittier S. Burkholderia, Stenotrophomonas, Ralstonia, Brevundimonas, Comamonas, Delftia, Pandoraea, and Acidovorax. In Murray PR, Baron, EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA, Yolken RH, eds. Manual of Clinical Microbiology, 8th edn. Washington: Am. Soc. Microbiol, 2003:729-748.
  • 3. Chun J, Lee J, Bae J, et al. Delftia acidovorans Isolated from the Drainage in an Immunocompetent Patient with Empyema. Tuberc Respir Dis 2009;67(3):239-43.
  • 4. Perla R, Knutson E. Delftia acidovorans bacteremia in an intravenous drug abuser. Am J Infect Dis 2005;1(2): 73-4.
  • 5. Weinstein RA, Stamm WE, Kramer L, Corey L. Pressure monitoring devices. Overlooked source of nosocomial infection. JAMA 1976;236(8):936-8.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.