MUSTAFA BURAK GÜRBÜZ
(Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 8Sayı: 16ISSN: 1305-4740Sayfa Aralığı: 21 - 46Türkçe

91 0
Tocqueville’in Cezayir raporlarında Doga yasaları ve güvenlik
Klasik düsünce, çalısma ve özel mülkiyete odaklı bir insan hakları söylemine sahiptir. Çalısma ve özel mülkiyet de insanın güvenligi ile baglantılıdır. Çalısma, kisilerin dogal ihtiyaçlarını saglayabilmesi için gerekli bir sosyal faaliyettir, mülkiyet hakkı ise, sermaye birikimi saglamanın garantisidir. Her ikisi de, insanların gelecege yönelik güvenlik kaygılarını azaltır ve dayandıkları temel nokta doga yasalarıdır. Bu yasalar; çalısmanın, yaratılan degere çalısan kisinin sahip olması için “mülkiyet hakkının” dogal bir gereklilikten ortaya çıktıgını vurgular. Bu çalısma, Tocqueville’i ve Cezayir üzerine yazdıgı rapor ve mektuplarını ele almakta ve eserlerinde doga yasalarına dayandırdıgı çalısma ve mülkiyet konularını elestirel olarak incelemektedir. ncelemenin ilk bölümünde, doga yasalarına dayanan çalısma ve mülkiyet hakkı üzerine klasik düsünürlerin tanımlamaları ve bu kavramları dayandırdıkları degerler sistemi açıklanırken, Tocqueville’in Cezayir raporları ve mektuplarından örneklere yer verilmektedir. kinci bölümde ise yine Cezayir notlarından hareketle Tocqueville’in güvenlik sorunu ve demokrasi konusunda söyledikleri irdelenmektedir. Tocqueville’in liberal, insan haklarına önem veren düsünce sistematiginin Cezayir konusunda otoriter bir sistematige nasıl büründügü gösterilmektedir. Bu dönüsümün sermaye birikimi sürecinin güvenligini saglamakla ilintili oldugu savunulmaktadır. Öte yandan “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” serbestliliginin ardında ilkesel bir liberalizmin ötesinde sermayeyi koruyan ve güvenligini saglayan bir sistematigin bulundugu gösterilmektedir. Böylelikle Tocqueville’in insan hakları tanımının zaman ve mekâna baglı olarak farklılıklar gösterdigi ortaya koyulmaktadır.
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Siyasi Bilimler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Kitaplar:
 • GENEREUX J., La dissociété, Point-Seuil, Paris, 2008.
 • LE MERCIER DE LA RIVIERE Pierre-Paul, L’Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2001 [1767].
 • LUXEMBOURG R., Sermaye Birikimi, Belge yay. stanbul, 2004.
 • QUESNAY F., Physiocratie, Droit naturel, Tableau économique et autres textes, GF-Flamamarion, Paris, 1991.
 • DE TOCQUEVILLE A., Textes économiques: anthologie critique, Pocket/Agora, Paris, 2005.
 • DE TOCQUEVILLE A., Notes sur le Coran et autres textes sur les religions, Les éditions Bayard, Paris, 2007. Makaleler:
 • BOYER J-D., “Adam Smith Problem ou problème des sciences sociales? Détour par l’anthropologie d’Adam Smith”, Revue Française de Socio-économie, 2009/1- nuımero 3. nternet kaynakları:
 • DE TOCQUEVILLE, A., “Mémoires sur le paupérisme”, 1835, document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay dans le cadre de la Collection “Les classiques des Sciences Sociales” http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/memoire_pa uperisme_1/memoire_pauperisme_1.html
 • DE TOCQUEVILLE A., “Deuxième lettre sur l’Algérie”, 1837, document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay dans le cadre de la Collection “Les classiques des Sciences Sociales” http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/de_la_colon ie_algerie/lettre_sur_algerie/lettre_sur_algerie.html
 • DE TOCQUEVILLE A., “Travail sur l’Algérie”, 1841, document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay dans le cadre de la Collection “Les classiques des Sciences Sociales”
 • http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/de_la_colon ie_algerie/travail_sur_algerie/travail_sur_algerie.html
 • DE TOCQUEVILLE A. “Premier rapport sur l’Algérie”, 1847, document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay dans le cadre de la Collection “Les classiques des Sciences Sociales”
 • http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/de_la_colon ie_algerie/rapport_sur_algerie/rapport_sur_algerie.html
 • DIDEROT D., Articles de l’Encyclopédie: Droit Naturel, 1751-1765, document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay dans le cadre de la Collection “Les classiques des Sciences Sociales”
 • http://classiques.uqac.ca/classiques/Diderot_denis/encyclopedie/droit_ naturel/droit_naturel.html

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.