Neriman ÇOLAKOĞLU
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Aysel KÜKNER
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Enver OZAN
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Haki KARA
(Fırat Üniversitesi, Elazığ Sağlık Yüksek Okulu, Elazığ, Türkiye)
Leyla KOYUTÜRK
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Tuncay KULOĞLU
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 25Sayı: 1ISSN: 1308-9315 / 2148-8797Sayfa Aralığı: 5 - 9Türkçe

121 5
Sıçan testis dokusunda kadmiyum klorür’ün oluşturduğu yapısal değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine metallothionein’nin etkileri: Elektron mikroskobik çalışma
Amaç: Bu çalışmada, testiküler dokuda kadmiyum klorürün sebep olduğu yapısal değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine koruyucu amaçla uygulanan metallothioneinin etkilerinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç Yöntem: 36 adet erişkin Wistar rat 3 gruba ayrıldı. Birinci gruba (n:16) 3.5 mg/kg/gün kadmiyum klorür subkutan yolla enjekte edildi. İkinci grup ratlara (n:16) ise 3.5 mg/kg/gün kadmiyum klorür subkutan yolla ve metallothionein (30 μmol/kg/gün) intraperitoneal yolla birlikte enjekte edildi. Üçüncü grup ratlar (n: 4) kontrol olarak kullanıldı. Deneysel çalışmanın 1., 3., 5. ve 7. günlerinde eter anestezisi altında testiküler doku örnekleri 2.5% ‘luk glutaraldehit solusyonuna alınarak tespit edildi. Elektron mikroskobik incelemeler için bloklar hazırlandı. Bulgular: Elektron mikroskobik incelemelerde, kadmiyum klorür enjeksiyonunun özellikle 3. gününden sonra şiddetli doku hasarı gözlendi. Bu hasar deneyin ilerleyen günlerinde giderek artmaktaydı. Kadmiyum klorür toksikasyonu sonucunda testis dokusunda interstisyel alanda kollagen artışı, leydig hücrelerinde mitokondri artışı, spermatogenik hücrelerde lipid birikimi ve apoptozis tespit edildi. Benzer yapısal değişiklikler kadmiyumla birlikte koruyucu amaçla metallothionenin enjekte edilen grupta da gözlendi. Sonuç: Çalışmanın sonucunda kadmiyumun, testis dokusunda oldukça ciddi yapısal bozukluklar meydana getirdiği saptandı. Uzun süre kadmiyum maruziyetinin infertiliteye sebep olan ciddi hasarlar oluşturabileceği söylenebilir.
Fen > Temel Bilimler > Mikroskopi
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Siu ER, Mruk DD, Porto CS, Cheng CY. Cadmium-induced testicular injury. Toxicol Appl Pharmacol. 2009; 238 (3): 240-9.
 • 2. Thompson J, Bannigan J. Cadmium: toxic effects on the reproductive system and the embryo. Reprod Toxicol. 2008; 25 (3): 304-15.
 • 3. Imagawa M, Onozawa T, Okumura K, Osada S, Nishihara T, Kondo M. Characterization of metallothionein cDNAs induced by cadmium in the nematode Caenorhabditis elegans. Biochem J. 1990; 268 (1): 237-40.
 • 4. Moilanen LH, Fukushige T, Freedman JH. Regulation of metallothionein gene transcription. Identification of upstream regulatory elements and transcription factors responsible for cell-specific expression of the metallothionein genes from Caenorhabditis elegans. J Biol Chem. 1999; 274 (42): 29655-65.
 • 5. Swindell WR. Metallothionein and the biology of aging. Ageing Res Rev. 2011; 10 (1): 132-45.
 • 6. Simoniello P, Motta CM, Scudiero R, Trinchella F, Filosa S. Cadmium-induced teratogenicity in lizard embryos: correlation with metallothionein gene expression. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2011; 153 (1): 119- 27.
 • 7. Ye B, Rui Q, Wu Q, Wang D. Metallothioneins are required for formation of cross-adaptation response to neurobehavioral toxicity from lead and mercury exposure in nematodes. PLoS One. 2010; 5 (11): 1-12.
 • 8. Kusakabe T, Nakajima K, Suzuki K, Nakazato K, Takada H, Satoh T, Oikawa M, Kobayashi K, Koyama H, Arakawa K, Nagamine T. The changes of heavy metal and metallothionein distribution in testis induced by cadmium exposure. Biometals 2008; 21 (1): 71-81.
 • 9. Kusakabe T, Nakajima K, Nakazato K, Suzuki K, Takada H, Satoh T, Oikawa M, Arakawa K, Nagamine T. Changes of heavy metal, metallothionein and heat shock proteins in Sertoli cells induced by cadmium exposure. Toxicol In Vitro. 2008; 22 (6): 1469-75.
 • 10. Klaassen CD, Liu J, Diwan BA. Metallothionein protection of cadmium toxicity. Toxicol Appl Pharmacol. 2009; 238 (3): 215-20.
 • 11. Zhou T, Jia X, Chapin RE, Maronpot RR, Harris MW, Liu J, Waalkes MP, Eddy EM. Cadmium at a non-toxic dose alters gene expression in mouse testes. Toxicol Lett. 2004; 154 (3): 191-200.
 • 12. Leoni G, Bogliolo L, Deiana G, Berlinguer F, Rosati I, Pintus PP, Ledda S, Naitana S. Influence of cadmium exposure on in vitro ovine gamete dysfunction. Reprod Toxicol. 2002; 16 (4): 371-77.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.