Nilay ŞAHİN
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
İLKNUR ALBAYRAK GEZER
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
ALİ YAVUZ KARAHAN
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Hatice UĞURLU
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 21Sayı: 1ISSN: 2602-3741Sayfa Aralığı: 17 - 20Türkçe

161 8
Kronik bel ağrılı hastalarda fizik tedavinin etkinliği
Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik bel ağrılı hastalarda fizik tedavinin etkinliğini ağrı ve fonksiyonel durum açısından değerlendirmekti. Yöntem: Çalışmaya bel ağrısı olan 60 hasta alındı ve randomize olarak ikiye ayrıldı. Gruplardan birine fizik tedavi modaliteleri, egzersiz ve medikal tedavi (grup 1) verilirken, diğerine sadece egzersiz ve medikal tedavi (grup 2) verildi. Tedavilerin etkinliği tedavi sonrası ağrı yönünden vizüel analog skala (VAS) ve fonksiyonel durum yönünden de Oswestry Disabilite İndeksi (ODİ) ile değerlendirildi. Bulgular: Tedavi öncesi VAS grup 1’de 16.09±2.11, grup 2’de 6.20±1.50 olarak değerlendirildi. Tedavi öncesi ODİ ise grup 1’de 51.50±8.3, grup 2’de 52.13±9.18 olarak tespit edildi. Tedaviden sonra her iki grupta da VAS ve ODİ açısından anlamlı iyileşmeler elde edildi. İki grup arasında ise tedavi sonrası grup 1’de grup 2’ye göre VAS skoru ve ODİ’de anlamlı değişiklikler gözlendi. Sonuç: Kronik bel ağrısı tedavisinde medikal ve egzersiz tedavisi yanında fizik tedavi uygulamalarına da yer verilmelidir.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Pediatri
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
Fen > Tıp > Romatoloji
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Isaac Z, Katz JN, Borenstein DG. Regional and Widespread pain: Lumbar spine disorders. In: MC Hochberg, AJ Silman, JS Smolen, ME Weinblatt, MH Weisman, eds. Rheumatology. Elsevier; 2008. p.593-618.
 • 2. Moffet J, McLean S. The role of physiotherapy in the management of non-specific back pain and neck pain. Rheumatol 2006;45:371-78.
 • 3. Simpson AK, Cholewicki J, Grauer J. Chronic low back pain. Curr Pain Headache Rep 2006;10:431-6.
 • 4. Waddell G, Burton AK. Concepts of rehabilitation for the management of low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol 2005;19:655-70.
 • 5. Roland M, Dixon M. Randomized controlled trial of an educational booklet for patients presenting with back pain in general practice. J R Coll Gen Pract 1989;39:244-6.
 • 6. Turner JA, Denny MC. Do antidepressant medications relieve chronic low back pain? J Fam Pract 1993;37:545-53.
 • 7. Shahbandar L, Press J. Diagnosis and nonoperative management of lumbar disk herniation. Oper Tech Sports Med 2005;13:114-121.
 • 8. Jordan J, Konstantinou K, Morgan TS, Weinstein J. Clinic evidence 2005;14:1-4.
 • 9. Ostelo R, Vet HCW, Kerckhoffs MR, van Tulder MW. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006.
 • 10. Strong J, Ashton R, Chant D. Pain intensity measurment in chronic low back pain. Clin J Pain 1991;7:209-18.
 • 11. Fairbank JC, Couper J, Davies JB, O'Brien JP. The Oswestry low back pain disability questionnaire. Physiotherapy 1980;66:271-273.
 • 12. Fritz JM, Irrgang JJ. A comparison of a modified Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire and the Quebec Back Pain Disability Scale. Physical Therapy 2001;81:776-88.
 • 13. Duruöz MT, Özcan E, Ketenci A, Karan A, Kiralp MZ. Cross cultural validation of the revised Oswestry pain questionnaire in a Turkish population. Arthritis δ Rheumatism 1999; 42 (suppl): p1200.
 • 14. Koyuncu H, Kılınç F, Çelebi İ, Karamehmetoğlu Ş Ş, Tüzgen S. The Comparison of etofenamete with piroxicam in patients with acute or subacute back and/or leg pain in terms of efficacy and tolerance. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derg 2001;47:1.
 • 15. Roelofs PD, Deyo RA, Koea BW, Scholten RJ, van Tulder MW. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for low back pain. Cochrane Database Syst Rev.2008;23:CD000396.
 • 16. Heymans MW, van Tulder MW, Esmail R, Bombardier C, Koes BW. Back schools for nonspecific low back pain: a systematic review within the framework of the Cochrane Collaboration Back Review Group. Spine 2005; 30:2153-63.
 • 17. Quittan M. Management of back pain. Disabil Rehabil 2002;24:423-34.
 • 18. Ocak MD, Karaaslan M, Tutar İ, Konuralp N, Güzelant AY, Özgüzel MH. Lomber disk hernilerinde konservatif tedavi etkinliğinin klinik parametreler ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile değerlendirilmesi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derg 2007;53:3.
 • 19. Akyol Y, Durmuş D, Alaylı G, Tander B, Ulus Y, Cantürk F. Lomber spinal stenozlu hastalarda fizik tedavi ajanlarının etkinliği. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derg 2009;55:4.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.