Gülyan KAHRAMAN
(Boş)
ESRA ENGİN
(Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
ŞEYDA DÜLGERLER
(Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 4Sayı: 1ISSN: 1308-3031 / 1308-3031Sayfa Aralığı: 12 - 18Türkçe

239 7
Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumları ve etkileyen faktörler
Giriş: İş doyumu, iş deneyimlerine karşı geliştirilen duygusal tepkidir. Hemşirelerin iş doyumları kişilik özellikleri, yoğun çalışma, hastane politikaları, meslektaşların ve ekip üyelerinin tutumları gibi pek çok değişkenden etkilenmektedir. Amaç: Araştırma yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumunu ve iş doyumunu etkileyen faktörleri incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 15.12.2007-15.02.2008 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde çalışan 89 hemşire oluşturdu. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘Tanıtıcı Özellikleri Belirleme’ formu ve ‘Minnesota İş Doyumu Ölçeği’ ile toplandı. Veriler t test ve ANOVA ile analiz edildi. Bulgular: Yoğun bakım hemşirelerinin eğitim düzeylerinin, çalışma yıllarının ve çalışma tiplerinin, işlerinden memnun olma durumlarının ve mesleklerinin gelecekleri hakkındaki görüşlerinin iş doyumlarını etkilediği belirlendi. Hemşirelerin iş doyumu puan ortalamalarının 58.88 ± 1.53 ve iş doyumlarının ‘orta düzeyde’ olduğu saptandı. Sonuç: Sonuç olarak, algıların ve deneyimlerin yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumlarını etkilediği bulundu. Bu konu hakkında meta-analiz çalışmalarının yapılması önerildi.
Fen > Tıp > Yoğun Bakım, Tıp
Sosyal > Hemşirelik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.