GÜLBU TANRIVERDİ
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye)
MERAL BAYAT
(Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri, Türkiye)
Ümit SEVİĞ
(Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri, Türkiye)
MEHMET CÜNEYT BİRKÖK
(Sakarya Üniversitesi, Sakarya Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Sakarya, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 4Sayı: 1ISSN: 1308-3031 / 1308-3031Sayfa Aralığı: 19 - 24İngilizce

91 1
Evaluation of the effect of cultural characteristics on use of health care services using the “Giger and Davidhizar’s transcultural assessment model: A sample from a village in eastern Turkey
Giriş: Sağlık davranışlarının arkasında yatan kültürel etmenlerin bilinmesi, hizmetin kabul edilebilirliğini artırmada ve hizmetin kalitesini yükseltmede önemlidir. Amaç: Bu araştırma, sağlık hizmetlerinden yararlanma üzerinde kültürel özelliklerin etkisini ”Giger ve Davidhizar’ın Transkültürel Değerlendirme Modeli” ile değerlendirmek amacıyla yapıldı. Metod: Araştırma kalitatifdir. Çalışma grubunu kırsal alanda yaşayan ve gönüllü olan 31 birey oluşturdu. Kartopu yöntemi kullanıldı. Veriler odak grup görüşme yöntemi ile 2005 yılında toplandı. Araştırmaya başlamadan önce gerekli izinler alındı. Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Cinsiyet, geleneksel tedavi kullanımına meyil, çevresel kontrolün yüksek olması ve kaderci yaklaşım sağlık hizmeti alımındaki yaygın sınırlılık/engellerdir. Sonuçlar: Araştırma sonuçlarına göre sağlık hizmeti alımındaki sınırlılık/engellerin en önemli nedeni kadın olmaktır.
Sosyal > Hemşirelik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Amandah, L. (1994). Nursing in today’s multicultural society: a transcultural perspective. Journal of Transcultural Nursing, 20, 307-313.
 • Bolsoy, N., & Sevil, Ü. (2006). Interaction of health-disease and culture. Ataturk Universitesi Hemsirelik Yüksekokulu Dergisi, 9, 78-87. (In Turkish)
 • Davidhizar, R., & Betchel, G. A. (1999). Health and quality of life within Colonias settlements along the United States and Mexico border. Public Health Nurse, 16, 306.
 • Davidhizar, R., Dowd, S. B., & Giger, J. N. (1998). Educating the culturally diverse healthcare student. Nurse Educator, 23, 38-42.
 • Degazon, C. (1996). Cultural diversity and community health nursing practice. In. Stanhope, J. Lancaster (Ed.) Community Health Nursing. St. Louis, MO: C.V. Mosby, 117–134.
 • Dowd, S. B., Giger, J. N., & Davidhizar, R. (1998). Use of Giger and Davidhizar’s transcultural assessment model by health professions. International Nursing Review, 45, 119-123.
 • Duffy, M. E. (2001). A critique of cultural education in nursing. Journal of Advanced Nursing, 36, 487- 495.
 • Giger, J., & Davidhizar, R. (1990). Transcultural Nursing Assessment: a Method of Advancing Nursing Practice. International Nursing Review, 37, 199-201.
 • Giger, J. N., & Davidhizar, R. (2002a). The Giger and Davidhizar Transcultural Assessment Model. Journal of Transcultural Nursing, 13, 185-188.
 • Giger, J. N., & Davidhizar, R. (2002b). Culturally competent care: emphasis on understanding the people of Afghanistan, Afghanistan Americans, and Islamic culture and religion. ‘2002 International Council of Nurses. International Nursing Review, 49, 79–86.
 • Giger, J. N, & Davidhizar, R. (1999). Use of Giger and Davidhizar’s Transcultural Assesment Model by health professions. International Nursing Review, 45, 119–122.
 • Henkle, J. O., & Kennerly, S. M. (1990). Cultural diversity: a resource in planning and implementing nursing care. Public
 • Health Nursing, 145–149. Leininger, M. (2002). Culture care theory: a major contribution to advance transcultural nursing knowledge and practices. Journal of Transcultural Nursing, 13, 189-192.
 • Poss, J. E. (1999). Providing culturally competent care: Is there a role for health promoters? Nurse Outlook, 47, 30–36.
 • Rassool, G. H. (2000). The crescent and Islam: healing, nursing and the spiritual dimension. Some considerations towards an understanding of the Islamic perspectives on caring. Journal of Advanced Nursing, 32, 1476-1484.
 • Spector, R. E. (2000). Cultural Diversity in Health & Illness. Fifth Edition. Prentice Hall Health Upper Saddle River, New Jersey, 84–88.
 • Tortumluoğlu, G. (2005). Transcultural nursing and samples of cultural care models. Cumhuriyet Üniversitesi Hemsirelik Yuksekokulu Dergisi, 8, 47-57.
 • Tortumluoglu, G., Okanli, A., and Ozer, N. (2004). Hemşirelik bakımında kültürel yaklaşım ve önemi. Accessed 07.11.2004, www.insanbilimleri.com
 • Transcultural Assesment Model: Puerto Rico-Pakistan. Accessed: 01. 01.2004, http://courses.international.edu/bc680/nmcgahn/visit/pak_table. html

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.