Ali KILIÇGÜN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Suat GEZER
(Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 49Sayı: 3ISSN: 1302-0072 / 2147-2688Sayfa Aralığı: 105 - 109İngilizce

54 5
Current therapies for pulmonary hydatid cyst and its complications
Amaç: Bu çalışmada, akciğer hidatik kisti tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan hastaların ilk başvuru şikayetlerinin ve ameliyat sonuçlarının irdelenmesi ve ayrıca karaciğer hidatik kist oranının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmaya, 2004-2008 yılları arasında akciğer hidatik kisti tanısı ile öpere edilen toplam 70 hasta dahil edildi. Bu hastaların klinik, radyolojik ve cerrahi tedavi ile ilgili özellikleri retrospek-tif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 30'unda kist/kistler perfore, 40 hastada intakt idi. 70 hastanın 35'i sağ 29'u sol da yerleşimli üç hastada ise bilateral akciğer kisti bulunmaktaydı. Hastaların 49'una kistektomi ve kapito-naj (%70) operasyonu uygulanırken, yedi hastaya kistektomi iki hastaya ise wedge rezeksiyon uygulandı. Perfore kistlerin %23'ü (7 hasta) hastaneye klinik ve radyolojik olarak pnömotoraks/hidropnö-motoraks bulgularıyla başvurdu. Hastaların dokuzunda komplikasyon gelişirken en sık görülen komplikasyon atelektazi idi. Sonuç: Akciğer kist hidatiğinin güncel tedavisinde parankim koruyucu cerrahi yaklaşım etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneğidir. Eşlik eden karaciğer kubbe kistlerine aynı seansta müdahale edilebilmektedir. Perfore kistlerin pnömotoraks bulgularıyla acil kliniklere başvurabilecekleri akılda tutulmalıdır.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Harlaftis NN, Aletras HA, Panagiotis NS. Hydatid disease of the lung. In: Shields TW, Locicero J, Ponn RB, Rush VW, eds. General Thoracic Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2005;1298-308.
 • 2. Doğan R, Yüksel M, Çetin G, et al. Surgical treatment of hydatid cysts of the lung: report of 1055 patients. Thorax 1989;44:192-9.
 • 3. Şahin E, Enon S, Cangir AK, et al. Single-stage transthoracic approach for right lung and liver hydatid disease. J Thorac Cardiovasc Surg 2003;126:769-73.
 • 4. Aghajanzadeh M, Safarpoor E Amani H, Alavi A. One-stage procedure for lung and liver hydatid cysts. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2008;16:392-5.
 • 5. Freixinet JL, Mestres CA, Cugat E, et al. Hepaticothoracic transdiaphragmatic echinococcosis. Ann Thorac Surg 1988;45:426-9.
 • 6. Aribas OK, Kanat F, Gormus N, Turk E. Pleural complications of hydatid disease. J Thorac Cardiovasc Surg 2002;123:492-7.
 • 7. Kavukcu S, Kilic D, Tokat AO, et al. Parenchyma-preserving surgery in the management of pulmonary hydatid cysts. J Invest Surg 2006;19:61-8.
 • 8. Turna A, Yilmaz MA, Haciibrahimoglu G, Kutlu CA, Bedirhan MA. Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts: is capi-tonnage necessary? Ann Thorac Surg 2002;74:191-5.
 • 9. Mawhorter S, Temeck B, Cheng R, Pass H, Nash T. Nonsurgical therapy for pulmonary hydatid cyst disease. Chest 1997;112:1432-6.
 • 10. Çetin G, Doğan R, Yüksel M, et al. Surgical treatment of bilateral hydatid disease of the lung via median sternotomi. Experience in 60 consecutive patients. Thorac Cardiovasc Surg 1988;36:114-7.
 • 11. Zhang Q, Huang TM, Li BZ, Li ZL, Liao KX. Misdiagnosis of pulmonary hydatid cyst rupture. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi 2003;26:474-6.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.