SELİN ÜST
(Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
Gökçe Mine DOĞAN
(Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 11ISSN: 1308-2264 / 2149-6595Sayfa Aralığı: 89 - 100Türkçe

58 0
İç mimarlık eğitiminde yaratıcı drama
Oyun; insanın varoluşundan bu yana doğasında bulunan bir özelliktir. Yaratıcı Drama, insanı var eden yaratıcılık, hayal gücü, cesaret gibi öğeleriyle temeli doğaçlamaya dayanan bir ifade yöntemi sayılabilir. Bu çalışma, Yaratıcı Drama’nın sunduğu fırsatlar ve sağladığı kazanımlar göz önüne alınarak drama etkinliği alternatif bir yöntem olarak iç mimari tasarım eğitiminde kullanımını irdelemeyi amaçlar. Makale Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Proje I stüdyosu kapsamında gerçekleştirilen yaratıcı drama atölye çalışması deneyimlerini aktarmayı hedefler. 1. Stüdyonun ana amacı, öğrencilerin ilk stüdyo deneyimlerinde mekânsal düşünme ve algılama yeteneklerini geliştirmektir. Bu eğitim modelinde hedeflenen iç mimarlık öğrencilerinin eskiz, teknik çizim, maket vb. temsil yöntemlerinin ötesinde oyun ile tasarım prensiplerinin farkına varmalarını sağlamaktır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Adıgüzel, Ömer, Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2006.
  • Lehmann, Hans-Thies, Drama maddesi in: Tlıeaterlexikon, Brauneck-Schneilin (deri.) Hamburg, 1986.
  • Güneysu, Sibel, Eğitimde Drama. Ya-Pa 7.Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Eskişehir, 1991.
  • Önder, Alev, Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama: Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri ve Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları, 2004.
  • San, İnci, “Eğitim- Öğretimde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi ve Estetik Süreç Olarak Yaratıcı Drama” Makale Özeti, 1991, (erişim) http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi54-55/ topdal.htm 11.04.2012.
  • Topçu, Ayten Kösa, Görsel Sanatlar Eğitiminde Bir Öğretim Yöntemi olarak Yaratıcı Drama Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Konya, 2008.
  • TDK, Türkçe Sözlük, 10. basım, Ankara: Türk Dil Kurumu, 2005.
  • Spolin, Viola, Improvisation for the theater : a handbook of teaching and directing. Northwestern University Press Evanston, 1999.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.