İKBAL TUBA ŞAHİN SAK
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Ankara, Türkiye)
RAMAZAN SAK
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Ankara, Türkiye)
NURAN TUNCER
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksek Okulu Tokat, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 13Sayı: 3ISSN: 1303-0485 / 2148-7561Sayfa Aralığı: 1691 - 1713Türkçe

682 5
Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması
Çocukların ilköğretime hazırlık süreci, aileleri ve öğretmenleri endişelendiren önemli konulardan biridir. Özellikle okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri, bu süreci, sonuçlarını, olumlu yönlerini ve zorluklarını çocuklarla beraber yaşamaktadırlar. Bu nedenle bu çalışmada, okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada temel nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve 35’i okul öncesi, 35’i birinci sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 70 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Veri analizleri sonucunda, ilköğretime hazırlık tanımı, ilköğretime hazırlık sürecinde etkili kişi ve kurumlar, ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi eğitim, ilköğretime hazırlık sürecinde/geçişte karşılaşılan zorluklar ve ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili öneriler olmak üzere 5 ana tema belirlenmiştir. Ayrıca, okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili görüşlerinin genellikle benzer olduğu ortaya çıkmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.