MEHMET AKPINAR
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim, Trabzon, Türkiye)
KEREM ÇOLAK
(Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
E. Özlem YİĞİT
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 0Sayı: 36ISSN: 1300-8889 / 2147-5202Sayfa Aralığı: 41 - 67Türkçe

319 0
Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterliklerine yönelik uygulama öğretmenlerinin görüşleri
Öğretmenlik Uygulaması, öğretmen adaylarının üniversite öğrenimleri boyunca öğrendiklerini hayata geçirmelerini sağlayan, öğretmenlik programlarının atölyesi niteliğinde bir derstir. Bu dersin yürütülmesi; öğretmen adayı, uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı olmak üzere üç ana unsurla gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmada uygulama öğretmeni merkeze alınarak öğretmen adaylarının ve uygulama sürecinin değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Bu nedenle çalışmanın amacı uygulama öğretmenlerinin, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları öğretmen yeterlikleri hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, Trabzon il merkezinden 4 ve Akçaabat ilçe merkezinden 5 olmak üzere toplam 9 uygulama ilköğretim okulundan amaçlı örnekleme ile seçilen 13 sosyal bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, veri toplamak amacıyla YÖK tarafından yayınlanan Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formundan faydalanarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın neticesinde öğretmen adaylarının genel bir bakışla; özellikle öğretim teknolojileri ve materyallerini kullanma ve ölçme-değerlendirmeye yönelik etkinlikler hazırlama konularında büyük oranda yeterli oldukları halde; yöntem-teknik seçimi, alan bilgisi, sınıf yönetimi ve iletişim becerileri konularında yetersiz oldukları tespit edilmiştir. Yetersizliklerinin sebebi olarak; tecrübesizlikleri, isteksizlikleri ve uygulama okulunda geçirdikleri sürenin kısıtlılığı gösterilmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.