Banu BEKÇİ
(Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın, Türkiye)
MUSTAFA VAR
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon, Türkiye)
Gaye TAŞKAN
(Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 14Sayı: 1ISSN: 2146-1880 / 2146-698XSayfa Aralığı: 113 - 125Türkçe

121 2
Bitkilendirme tasarım kriterleri bağlamında doğal türlerin kentsel boşluk alanlarında değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye
Kentlerdeki yoğun yapılaşmalardan dolayı ortaya çıkan tanımlanmamış açık yeşil alanlar kent kimliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle özel mülkiyet içerisinde yer almayan bu tip küçük kamusal alanların bakımları düzenli bir şekilde yapılamamaktadır. Çalışmaya konu olan Bartın kentindeki bazı kentsel boşluk alanlar (atıl alanlar), birbirini takip eden bir bölge içerisinden seçilmiştir. İnsanların en çok kullandıkları ve şehir merkezine yakın alanlardan seçilen 5 farklı proje alanında 5 farklı bitkilendirme tasarım kriteri (harmoni ve kontrast, denge, vurgu, dizi ve çeşitlilik) kullanılmıştır. Seçilen alanlara yapılan SWOT analizi (güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit) sonucuna göre uygulama alanlarına yapılacak tasarım kriterlerine karar verilmiştir. Bitkilendirme tasarımlarının her birinde egzotik tür kullanımı yerine Bartın kentine ait doğal türler (Acer campestre, Sorbus torminalis, Pyracantha coccinea, Cerastium tomentosum, vb.) kullanılmıştır. Doğal türler kullanılarak yapılan bitkilendirme tasarımlarında sokak peyzajına yönelik tasarım kriterleri önerilerek, alternatif sokak peyzajı tasarımları geliştirilmiştir.
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ansoff HI (1987) Corporate Strategy, revised edition, Penguin Books.
 • Aruninta AN (2002) The Development of a Public Land Management Policy for Under-utilized Space in Bangkok, PhD Dissertation Proposal, Bangkok: Asian Institute of Technology
 • Bekci B (2012) The Investigation of Transportation Axes with Respect to Accessibility for People Having Disability: The Case of The Bartin City, Journal of the Bartın Faculty of Forestry, Vol:14, pp.26-36
 • Bekci B (2010) The Production of Wild Service Tree (Sorbus torminalis L. Crantz), which has Potantial of Assesing in Landscape Architecture, by Using Vegetative and Generative Methods’ Black Sea Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Landscape Architecture, Phd. Thesis, Trabzon, Turkey. (in Turkish).
 • Brooksbank R (1996) The basic marketing planning process: a practical framework for the smaller business, Journal of Marketing Intelligence & Planning, Vol 14, 4, P 16-23.
 • Booth N (1990) Basic Elements of Landscape Architectural Design, Waveland Press, Inc.Illinois, USA, 315
 • Carperter PL, Walker TD (1990) Plants in the Landscape, W.H. Freeman and Company, ISBN: 0-7167-1808-1, Second Edition, Newyork, Oxford, 401
 • Cengiz B (2008) A Research on the Evaluation of the Bartin River and Its Vicinity in the Urban Open and Green Areas System Concept, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Landscape Architecture, Ph.D. thesis, Ankara, Turkey. (in Turkish)
 • Cengiz B (2012) Streetscape Design Proposals for Urban Ecological Greenway Planning in Bartın, Turkey, Journal of the Bartın Faculty of Forestry, Vol:14, pp.120-135
 • Cırık U (2005) A Design Problem Of Under-Utilized Spaces: The Case of ANKARA-Old Industrial District, In Partial Fulfillment of the Requirements Fort he Degree Master of Citiy Planning in Urban Design, The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University,Ankara, Turkey Davis PH, Mill RR, Tan K (1988) Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10, Edinburg University Press, Edinburg
 • Dee C (2001) Form and Fabric in Landscape Architecture, Spon Press, London
 • Grönlund Bo (1994) “Filling the Void of Urbanity”
 • Gültekin E (1990) Bitki Kompozisyonu, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı, No:10, Adana
 • Karaşah (2012) Trabzon ve Bazı İlçelerinde Kent Dokusundaki Bitkilendirme Tasarımlarının Ölçü-Form Açısından İrdelenmesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 1-11,Bartın, Türkiye
 • Konaklı N, Önder S (2005) Arboretum kavramı ve Selçuk Üniversitesi kampus alanı için arboretum oluşturulması üzerine bir araştırma, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(35), s:16-29
 • Leszczynski N.A (1999) Planting the Landscape-A Professional Approach to Garden Design, John Wiley&Sons. Inc., New York
 • Moore NM (2002) From Indigenous Industry to Foreign Finance: the Changing Face of Dublin Docklands Özgüner H (2011) Bitkisel Tasarım İlkeleri-2 Ders Notları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta, Türkiye
 • Robinson N (1992) The Planting Design Handbook, Gower Publishing Company Limited Gower House Craft Road Aldershot Hampshire Gu11 3HR, England, 271p
 • Scarfone SC (2007) Professional Planting Design An Architectural and Horticultural Approach for Creating Mixed Bed Plantings, John Wiley&Sons. Inc.,Hoboken, New Jersey. 272p
 • Smardon RC (1990) Perception Aesthetics of The Urban Environment: Review of The
 • Role of Vegetation, Landscape and Urban Planning, 19(1990), Elsevier Science Pub.B.V., Amsterdam, p:105-120
 • Trancik R (1986) “Finding Lost Space”, New York: Van Nostrand Reinhold

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.