ADNAN BAKİ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü, Trabzon, Türkiye)
MİHRİBAN HACISALİHOĞLU KARADENİZ
(Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE)Bölümü, Giresun, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 21Sayı: 2ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 619 - 636Türkçe

1577 11
Okul öncesi eğitim programının matematik uygulama sürecinden yansımalar
Okul öncesi eğitim programları 1994 yılında kreş, anaokulu ve anasınıfı olmak üzere üç ayrı kitapçık halinde yayınlanmıştır. 2002 yılında 36-72 aylık çocuklar için ortak bir okul öncesi eğitim programı hazırlanarak uygulamaya konmuştur. Bu program, yeniden gözden geçirilmiş, geliştirilmiş ve 2006 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Öğretmenlerden yapmaları beklenen sınıf içi matematik uygulamalarını sınıf ortamında istenen şekilde gerçekleştirip gerçekleştiremedikleri sorusu, programların uygulanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmada, öğretmenlerin sınıf içi matematik uygulamalarını okul öncesi eğitim programına uyumu noktasında ne tür etkinliklerle ortaya çıkardıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Programın hedeflerine ulaşmasında öğretmenlerin, programı doğru uygulayabilmesi, bu konuda bilgi sahibi olması, olumlu tutum içinde olması önemlidir. Bu nedenle programla uygulama arasındaki boşluğa bakılması gerekmektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aktaş-Arnas, Y. (2009). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi, Nobel Kitapevi, Adana.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, Derya Kitapevi, Trabzon.
 • Brown, E. T., Molfese, V. J. ve Molfese, P., (2008). Preeschool Student Learning in Literacy and Mathematics: Impact of Teacher Experience, Qualifications, and Belief’s on an At-Risk Sample, Journal of Education for Students Placed at Risk, 13, 106-126.
 • Cai, J., 2003. Setting the Record Straight or Setting Up a Research Agenda?-A Review of Standards-Based School Mathematics Curricula: What Are They? What Do Students Learn?, Journal for Research in Mathematics Education, 34(3), 260-265.
 • Charlesworth, R., 2005. Prekindergarten Mathematics: Connecting with National Standarts, Early Childhood Education Journal, 32(4), 229-236.
 • Genç, Ş., 1997. Anasınıfı Öğretmenlerinin Eğitim Programından Yararlanma Derecesi ve Nedenlerinin Araştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Graham, T. A., Nash, C. ve Paul, K., 1997. Young Children’s Exposure to Mathematics: The Child Care Context, Early Childhood Education Journal, 25(1); 31-38.
 • Gürkan, T. (1981). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi, Doktora Tezi, s:204.
 • Güven, Y. (1999). Okul Öncesi Eğitimde Matematik. Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı, Ya-Pa Yayınları. İstanbul.
 • Kapıkıran, N., 2002. Okul Öncesi Öğretmenlerde Tükenmişliğin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl. 4, Sayı.13, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • MEB, 2002. Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin), Talim Terbiye Kurulu, Ankara.
 • MEB, 2006. Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin), Talim Terbiye Kurulu, Ankara.
 • MEB, 2006. Okul Öncesi Eğitim Programı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı, Talim Terbiye Kurulu, Ankara.
 • National Council of Tecahers of Matematics (NCTM), 2000. Principles and Standards for School Mathematics. Reston. VA: The National Councilof Teachers of Mathematics.
 • Oktay, A. (2000). Yaşamın Sihirli Yılları. İstanbul. Epsilon Yayınları, İstanbul.
 • Reys, R. Reys, B., Lapan, R., Holliday, G. ve Wasman, D., (2003). Assessing the Impactof Standards-Based Middle Grades Mathematics Curriculum Materials on Student Achievement, Journal for Research in Mathematics Education, 34(1), 74-95
 • Riordan, J. E. ve Noyce, P. E., (2001). The Impact of Two Standards-Based Mathematics Curricula on Student Achievement in Massachusetts, Journal for Research in Mathematics Education, 32(4), 368-398.
 • Robinson, K. (2003).Yaratıcılık Aklın Sırlarını Aşmak. Çeviren: Nihal Geyran Koldaş, Kitap Yeri, İstanbul.
 • Sperry-Smith, S., (2001). Early Childhood Mathematics, 2nd ed, Published by Allyn and Bacon, Boston.
 • TTKB, (2006). İlköğretim Programları: Yeni Öğretim Programları ve Yeni Yaklaşımlar. www. ttkb.meb.gov.tr [21 Ocak 2010].
 • Wang, J., Elicker, J., McMullen, M. ve Mao, S., (2008). Chinese and American Preschool Teacher’s Beliefs About Early Childhood Curriculum, Early Childhood Development and Care, 178, 3, 227-249.
 • Warfield, J., Wood, T., Lehman, D. J (2005). “Autonomy, Beliefs and The Learning of Elementary a Mathematics Teachers”, Teaching and Teacher Education, 21, 439-456.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Kitapevi, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.