Vahdet KAYA
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akçakoca Meslek Yüksek Okulu Bolu, Türkiye)
İSTEMİ ÇÖMLEKÇİ
(Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Düzce, Türkiye)
OĞUZ KARA
(Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Düzce, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 35ISSN: 1302-1842 / 2587-005XSayfa Aralığı: 167 - 176Türkçe

208 0
Hisse senedi getirilerini etkileyen makroekonomik değişkenler 2002-2012 Türkiye örneği
Bu çalışmanın amacı İMKB 100 Endeksi ile bazı makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ocak 2002 ile Haziran 2012 dönemlerini kapsayan çalışmada bağımlı değişken olarak İMKB-100 Endeksi getirisi, bağımsız değişkenler olarak da faiz oranı, para arzı, sanayi üretim endeksi ve Döviz Kuru belirlenmiştir. Çalışmada çoklu regresyon modeli en küçük kareler tahmin yöntemi, kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, hisse senedi getirileri ile para arzı (M2) arasında pozitif yönlü, döviz kuru ile negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.