GÜLÇİN BENBİR ŞENEL
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
DERYA KARADENİZ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Baki GÖKSAN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 24Sayı: 4ISSN: 1300-0012Sayfa Aralığı: 145 - 152İngilizce

110 4
The characteristics and subtypes of headache in relation to age and gender in a rural community in Eastern Turkey
Amaç: Baş ağrısı tüm yaş gruplarında sık görülen yaygın bir halk sağlığı problemi olmakla birlikte, yaşa, cinsiyete ve toplum özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu hastane bazlı çalışmada, Türkiye’nin kırsal bir bölümünde baş ağrısının özellikleri ve alt tipleri cinsiyete ve yaşa göre incelendi. Gereç ve Yöntem: Toplam 11549 hasta değerlendirildi ve 4951 hastada (%42.8) baş ağrısı saptandı. Bir yıllık baş ağrısı prevalansı çocuklarda %38.6, erişkinlerde %47.0 ve yaşlı nüfusta ise %23.3 olarak izlendi (p<0.001). Bulgular: Erişkinlerde ve ileri yaşlı hastalarda kadın erkek oranı yüksek olarak saptandı (p<0.001), çocuklarda ise kadın erkek oranı arasında farklılık izlenmedi (p=0.654). Tüm yaş gruplarında en sık tanı sık epizodik gerilimi tipi baş ağrısı olarak izlendi. Epileptik nöbetlere ve rinosinüzite bağlı baş ağrıları çocuk yaş grubunda üç kat daha sık olarak görülürken, kronik gerilim tipi başağrısı erişkinlerde ve ileri yaş grubunda üç kat daha sık olarak saptandı. Çocuk yaş grubunda migren hastalarının %60’ı erkek iken, erişkin migren hastalarının %80’i kadın idi. Sonuç: Baş ağrısının ve alt tiplerinin epidemiyolojisinin bilinmesi, tüm yaş gruplarında yüksek bir prevalansa sahip olması ve büyük bir halk sağlığı sorunu oluşturması nedeniyle önemlidir.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Stovner Lj, Hagen K, Jensen R, Katsarava Z, Lipton R, Scher A, et al. The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and disability worldwide. Cephalalgia 2007;27(3):193-210.
 • 2. Hämäläinen ML, Hoppu K, Santavuori P. Pain and disability in migraine or other recurrent headache as reported by children. Eur J Neurol 1996;3(6):528-32.
 • 3. Annequin D, Tourniaire B, Massiou H. Migraine and headache in childhood and adolescence. Pediatr Clin North Am 2000;47(3):617-31.
 • 4. Lipton RB, Stewart WF, Merikangas KR. Reliability in headache diagnosis. Cephalalgia 1993;13 Suppl 12:29-33.
 • 5. Winner P, Martinez W, Mate L, Bello L. Classification of pediatric migraine: proposed revisions to the IHS criteria. Headache 1995;35(7):407-10.
 • 6. Tanganelli P. Secondary headaches in the elderly. Neurol Sci 2010;31 Suppl 1:S73-6.
 • 7. Solomon S, Cappa KG. The headache of temporal arteritis. J Am Geriatr Soc 1987;35(2):163-5.
 • 8. Lisotto C, Mainardi F, Maggioni F, Zanchin G. Headache in Sturge-Weber syndrome: a case report and review of the literature. Cephalalgia 2004;24(11):1001-4.
 • 9. Bugdayci R, Ozge A, Sasmaz T, Kurt AO, Kaleagasi H, Karakelle A, et al. Prevalence and factors affecting headache in Turkish schoolchildren. Pediatr Int 2005;47(3):316-22.
 • 10. Ozge C, Atiş S, Ozge A, Nass Duce M, Saraçoğlu M, Saritaş E. Cough headache: frequency, characteristics and the relationship with the characteristics of cough. Eur J Pain 2005;9(4):383-8.
 • 11. Ozge A, Buğdayci R, Saşmaz T, Kaleağasi H, Kurt O, Karakelle A, et al. The linear trend of headache prevalence and some headache features in school children. Agri 2007;19(2):20-32.
 • 12. Karli N, Bican A, Zarifoğlu M. Course of adolescent headache: 4-year annual face-to-face follow-up study. J Headache Pain 2010;11(4):327-34.
 • 13. Alp R, Alp SI, Palanci Y, Sur H, Boru UT, Ozge A, et al. Use of the International Classification of Headache Disorders, Second Edition, criteria in the diagnosis of primary headache in schoolchildren: epidemiology study from eastern Turkey. Cephalalgia 2010;30(7):868-77.
 • 14. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. Cephalalgia 2004;24 Suppl 1:9- 160.
 • 15. Fuh JL, Wang SJ, Lu SR, Liao YC, Chen SP, Yang CY. Headache disability among adolescents: a student population-based study. Headache 2010;50(2):210-8.
 • 16. Heinrich M, Morris L, Kröner-Herwig B. Self-report of headache in children and adolescents in Germany: possibilities and confines of questionnaire data for headache classification. Cephalalgia 2009;29(8):864-72.
 • 17. Lateef TM, Merikangas KR, He J, Kalaydjian A, Khoromi S, Knight E, et al. Headache in a national sample of American children: prevalence and comorbidity. J Child Neurol 2009;24(5):536-43.
 • 18. Rueda-Sánchez M, Díaz-Martínez LA. Prevalence and associated factors for episodic and chronic daily headache in the Colombian population. Cephalalgia 2008;28(3):216-25.
 • 19. Alzoubi KH, Mhaidat N, Azzam SA, Khader Y, Salem S, Issaifan H, et al. Prevalence of migraine and tension-type headache among adults in Jordan. J Headache Pain 2009;10(4):265- 70.
 • 20. Vuković V, Plavec D, Pavelin S, Janculjak D, Ivanković M, Demarin V. Prevalence of migraine, probable migraine and tension-type headache in the Croatian population. Neuroepidemiology 2010;35(1):59-65.
 • 21. Stovner LJ, Andree C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain 2010;11(4):289-99.
 • 22. Junior AS, Krymchantowski A, Moreira P, Vasconcelos L, Gomez R, Teixeira A. Prevalence of headache in the entire population of a small city in Brazil. Headache 2009;49(6):895- 9.
 • 23. Corrêa Tdos S, Santos KM, Galato D. Prevalence and management of headache in a selected area of Southern Santa Catarina. Arq Neuropsiquiatr 2010;68(2):216-23.
 • 24. Torelli P, Abrignani G, Berzieri L, Castellini P, Ferrante T, Lambru G, et al. Population-based pace study: lifetime and pastyear prevalence of headache in adults. Neurol Sci 2010;31 Suppl 1:S145-7.
 • 25. Katsarava Z, Dzagnidze A, Kukava M, Mirvelashvili E, Djibuti M, Janelidze M, et al. Prevalence of cluster headache in the Republic of Georgia: results of a population-based study and methodological considerations. Cephalalgia 2009;29(9):949- 52.
 • 26. Koopman JS, Dieleman JP, Huygen FJ, de Mos M, Martin CG, Sturkenboom MC. Incidence of facial pain in the general population. Pain 2009;147(1-3):122-7.
 • 27. Slater S, Crawford MJ, Kabbouche MA, LeCates SL, Cherney S, Vaughan P, et al. Effects of gender and age on paediatric headache. Cephalalgia 2009;29(9):969-73.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.