MEHMET GİRAY SÖNMEZ
(Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Ahmet Hakan HALİLOĞLU
(Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
ERHAN DEMİRELLİ
(Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Orhan GÖĞÜŞ
(Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 38Sayı: 4ISSN: 1300-5804 / 1308-4631Sayfa Aralığı: 177 - 184İngilizce

108 6
The effect of the presence of a high-grade tertiary Gleason pattern in radical prostatectomy specimens on histopathological results and failure of biochemical treatment
Amaç: Bu çalışmada amaç, radikal prostatektomi (RP) spesmenlerinde yüksek tersiyer patern bulunmasının histopatolojik sonuçlar ve PSA progresyonu üzerine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve yöntemler: Çalışmada kliniğimizde ocak 2007-ocak 2011 tarihleri arasında klinik lokalize prostat kanseri tanısı ile radikal prostatektomi operasyonu uygulanmış ve günümüze kadar takibe düzenli olarak gelmiş olan, gleason skoru 5-8 (5 ve 8 dahil) olan, 71 hastanın spesmenleri tek patolog tarafından tekrar incelenmiştir. Hastalar yüksek tersiyer gleason patern (gleason 4 veya 5) bulunması açısından değerlendirildi. Tersiyer paternin bulunmasının histopatolojik sonuçlar ve PSA progresyonu üzerine etkisi araştırıldı. Hastalar ilk iki yıl 3 ayda bir, sonraki 2 yıl 6 ayda 1, sonrasında yılda bir serbest ve total PSA ölçümü ve dijital rektal muayene yapılarak takip edildi. PSA progresyonu serum total PSA değerinin 0.2 ng/mL ve daha üzerindeki artışı olarak kabul edildi. Bu çalışmada istatistiksel analiz SPSS for Windows Version 15.0 paket programında yapıldı. Sonuçlar da, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: RP spesmenlerinde yüksek tersiyer patern bulunma oranı %15.4 olarak saptandı. Hastalar tersiyer patern pozitif ve negatif olarak sınıflandırıldı. Tersiyer patern pozitif grupta diğer gruba göre preoperatif PSA değerinin yüksek olduğu (p=0.469), extrakapsüler yayılım (p değeri= 0.031), lenf nodu invazyonu (p=0.05), seminal vezikül invazyonunun (p=0.022) daha fazla görüldüğü, patolojik evrenin daha yüksek olduğu (p=0.005) saptandı. Hastalar postoperatif ortalama 36,3 ay takip edildi. Tersiyer patern pozitif grupta anlamlı olarak PSA rekkürensi daha fazla (p=0.001) ve PSA progresyon zamanı daha kısa olarak (p=<0.001) tespit edildi. Her iki grupta da preoperatif yaş, klinik evre, gleason skorları, cerrahi sınır pozitifliği açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı bulundu. Çok değişkenli Cox regresyon analizde yüksek tersiyer patern, ekstrakapsüler yayılım, seminal vezikül invazyonu , cerrahi sınır pozitifliği ve gleason skorların PSA rekkürensi üzerine etkisi incelendiğinde sadece yüksek tersiyer patern bulunmasının PSA rekkürensi üzerine anlamlı etkisi olduğu belirlendi (p=0.034). Sonuç: Radikal prostatektomi spesmenlerinde tüm gleason skorlarda yüksek tersiyer patern bulunması kötü histopatolojik sonuçlar ve postoperatif biyokimyasal başarısızlık ile ilişkilidir. Bu konuda daha fazla sayıda hasta ile yapılan ve daha uzun takip süresi olan prospektif çalışmaların tersiyer paternin prognostik değerini daha net ortaya koyacağı düşüncesindeyiz
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Jemal A. Tiwari R, Murray T. Cancer statistics. Cancer J Clin 2004;54:8-29.
 • 2. Presti JR. Neoplasm of the prostate gland. In: Tanagho EA, McAninch JW(Eds.). Smith’s general urology. 17th ed. San Francisco: The McGraw-Hill Companies, Appleton &Lange / Nobel, 2009:348-75.
 • 3. Bostwick DG. Grading prostate cancer. Am J Clin Pathol 1994;102:38-56.
 • 4. Mikami Y, Manabe T, Epstein JI, Shiraishi T, Furusato M, Tsuzuki T, et al. Accuracy of Gleason grading by practicing pathologists and the impact of education on improving agreement. Hum Pathol 2003;34:658-65.
 • 5. Svanholm H, Mygind H. Prostatic carcinoma reproducibility of histologic grading. Acta Pathol Microbiol Immunol Scand A 1985;93:67-71.
 • 6. Humphrey PA. Gleason grading and prognostic factors in carcinoma of the prostate. Mod Pathol 2004;17:292-306.
 • 7. Ozdamar SO, Sarikaya S, Yildiz L, Atilla MK, Kandemir B, Yildiz S. Intraobserver and interobserver reproducibility of WHO and Gleason histologic grading systems in prostatic adenocarcinomas. Int Urol Nephrol 1996;28:73-7.
 • 8. Pan CC, Potter SR, Partin AW, Epstein JI. The prognostic significance of tertiary Gleason patterns of higher grade in radical prostatectomy specimens: a proposal to modify the Gleason grading system. Am J Surg Pathol 2000;24:563-9.
 • 9. Glaessgen A, Hamberg H, Pihl CG, Sundelin B, Nilsson B, Egeward L. Interobserver reproducibility of modified Gleason score in radical prostatectomy specimens. Virchows Arch 2004;445:17-21.
 • 10. Arora R, Koch MO, Eble JN, Ulbright TM, Li L, Cheng L. Heterogeneity of Gleason grade in multifocal adenocarcinoma of the prostate. Cancer 2004;100:2362-6.
 • 11. Glaessgen A, Hamberg H, Pihl CG, Sundelin B, Nilsson B, Egeward L. Interobserver reproducibility of percent Gleason grade 4/5 in prostate biopsies. J Urol 2004;171:664-7.
 • 12. Glaessgen A, Hamberg H, Pihl CG, Sundelin B, Nilsson B, Egevad L. Interobserver reproducibility of percent Gleason grade 4/5 in total prostatectomy specimens. J Urol 2002;168:2006-10.
 • 13. Mosse CA, Magi-Galluzzi C, Tsuzuki T, Epstein JI. The prognostic significance of tertiary Gleason pattern 5 in radical prostatectomy specimens. Am J Surg Pathol 2004;28:394-8.
 • 14. Gleason DF. Histologic grading of prostate cancer: a perspective. Hum Pathol 1992;23:273-9.
 • 15. Aihara M, Wheeler TM, Ohori M, Scardino PT. Heterogeneity of prostate cancer in radical prostatectomy specimens. Urology 1994;43:60-6.
 • 16. Rasiah KK, Stricker PD, Haynes AM, Delprado W, Tuna JJ, Golovsky D, et al. Prognostic significance of Gleason pattern in patients with Gleason score 7 prostate carcinoma. Cancer 2003;98:2560-5.
 • 17. Hattab EM, Koch MO, Eble JN, Lin H, Cheng L. Tertiary Gleason pattern 5 is a powerful predictor of biochemical relapse in patients with Gleason score 7 prostatic adenocarcinoma. J Urol 2006;175:1695-9.
 • 18. Servoll E, Saeter T, Vlatkovic L, Nesland J, Waaler G, Beisland HO. Does a tertiary Gleason pattern 4 or 5 influence the risk of biochemical relapse after radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer? Scand J Urol Nephrol 2010;44:217-22.
 • 19. Van Oort IM, Schout BM, Kiemeney LA, Hulsbergen CA, Witjes JA. Does the tertiary Gleason pattern influence the PSA progression-free interval after retropubic radical prostatectomy for organ-confined prostate cancer? Eur Urol 2005;48:572-6.
 • 20. Sim HG, Telesca D, Culp SH, Ellis WJ, Lange PH, True LD, et al. Tertiary Gleason pattern 5 in gleason 7 prostate cancer predicts pathological stage and biochemical recurrence. J Urol 2008;179:1775-9.
 • 21. Whittemore DE, Hick EJ, Carter MR, Moul JW, Miranda- Sousa AJ, Sexton WJ. Significance of tertiary Gleason pattern 5 in Gleason score 7 radical prostatectomy specimens. J Urol 2008;179:516-22.
 • 22. Isbarn H, Ahyai SA, Chun FK, Budäus L, Schlomm T, Salomon G, et al. Prevalence of a tertiary Gleason grade and its impact on adverse histopathologic parameters in a contemporary radical prostatectomy series. Eur Urol 2009;55:394-401.
 • 23. Epstein JI, Allsbrook WC Jr, Amin MB, Egevad LL; ISUP Grading Committee. The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma. Am J Surg Pathol 2005;29:1228-42.
 • 24. Epstein JI. An update of the Gleason grading system. J Urol 2010;183:433-40.
 • 25. Trock BJ, Guo CC, Gonzalgo ML, Magheli A, Loeb S, Epstein JI. Tertiary Gleason patterns and biochemical recurrence after prostatectomy: proposal for a modified Gleason scoring system. J Urol 2009;182:1364-70.
 • 26. Epstein JI, Feng Z, Trock BJ, Pierorazio PM. Upgrading and downgrading of prostate cancer from biopsy to radical prostatectomy: incidence and predictive factors using the modified Gleason grading system and factoring in tertiary grades. Eur Urol 2012;61:1019-24.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.