BAHAR BARAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye)
Figen ATA
(Boş)
Yıl: 2013Cilt: 38Sayı: 169ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 192 - 208Türkçe

247 17
Üniversite öğrencilerinin web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumları
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin Web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumlarını ortaya çıkartmak ve bu değişkenlerin cinsiyet, yabancı dil, bilgisayar sahipliği ve internet kullanım sıklığı açısından değişiklik gösterip göstermediğini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın ulaşılabilir evreni olarak Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri belirlenmiştir. Örneklemde bu üniversitede öğrenim görmekte olan 2776 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında incelenecek Web 2.0 teknolojileri olarak blog, viki, podcast, video paylaşım siteleri, anlık mesajlaşma hizmetleri ve sosyal paylaşım ağları belirlenmiştir. Veriler öğrencilerin genel özelliklerini ve öğrencilerin her Web 2.0 teknolojisini kullanma durumlarını, beceri düzeylerini ve eğitsel olarak faydalanma durumlarını ortaya çıkartacak bir anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve anlam çıkartıcı istatistiksel yöntemlerden faydalanılmıştır. Sonuç olarak, anında mesajlaşma servislerinin ve sosyal paylaşım sitelerinin blog, viki, podcast ve video paylaşım sitelerine göre daha fazla kullanıldığı ve öğrencilerin beceri düzeylerinin de bu teknolojilerde daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca cinsiyet, yabancı dil, bilgisayar sahipliği ve internet kullanım süreleri bakımından yürütülen incelemelerde farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Altun, A. (2008). Yapılandırmacı Öğretim Sürecinde Viki Kullanımı. International Educational Technology Conference (IETC), Eskişehir, Türkiye.
 • Ata, F. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojilerini Kullanım Durumları ile Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algıları arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Baran, B. (2010). Facebook as a formal instructional environment. British Journal of Educational Technology, 41(6), 146-149. doi: 10.1111/j.1467-8535.2010.01115.x-
 • Baran, B., Kilic, E., Bakar, A., & Cagiltay, K. (2010). Turkish university students, technology use profile and their thoughts about distance education. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 235-242.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için very analizi el kitabı. Pegem: Ankara
 • David, J. C. (2010). New friend request: The relationship between Web 2.0 and higher education. Journal of Student Affairs, XIX, 37-43
 • Davies, J. & Merchant, G. (2008). Web 2.0 for Schools: Learning and Social participation. Peter Lang Publishing: New York.
 • DeAndrea, D. C., Ellison, N. B., LaRose, R., Steinfield, C. & Fiore, A. (in pres). Serious social media: On the use of social media for improving students’ adjustment to college, The Internet and Higher Education.
 • Demirel, Ö. (2005). Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye Uygulaması . Milli Eğitim, 33(167). Retrieved from http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/167/index3-demirel.htm
 • Facebook (2011). İstatistikler. Retrieved from http://www.facebook.com/press/info.php?statistics.
 • Fernandez, V., Simoa, P. & Sallana, J. M. (2009). Podcasting: A new technological tool to facilitate good practice in higher education. Computers & Education, 53 (2), 385-392.
 • Green, S. B. & Salkind, N. J. (2008) Using SPSS for Windows and Macintosh (5th edition). Prentice Hall.
 • Griffiths P. & Wall A. (2011). Social media use by Enrollment management. In Laura A. Wankel and Charles Wankel (Eds.), Higher Education Administration with Social Media: Including Applications in Student Affairs, Enrollment Management, Alumni Relations, and Career. Emerald Group Publishing
 • Grosseck, G. (2009). To use or not to use web 2.0 in higher education? World Conference on Educational Sciences, 1(1), 478-482.
 • Kennedy, G., Judd, T., Churchward, A., Gray, K., & Krause, K. (2008). First year students’ experiences with technology: Are they really digital natives? Australasian Journal of Educational Technology, 24(1), 108-122.
 • Kuzu, A. (2007). Views of pre-service teachers on blog use for instruction and social interaction. The Turkish Online Journal of Distance Education, 8(3), 34-51.
 • Lenhart, A. Purcell, K. Smith, A. & Zickuhr, K. (2010). Social media & mobile internet use among teens and young adults, Paw Internet & American Life Project. Retrieved from http://67.192.40.213/~/media/Files/ Reports/2010/PIP_Social_Media_and_Young_Adults_ Report_Final_with_toplines.pdf
 • Levly, M. (2009). WEB 2.0 implications on knowledge management. Journal of Knowledge Management, 13(1), 120-134.
 • Lewis, S. & Ariyachandra, T. (2011). Seniors and social networking. Journal of Information Systems Applied Research, 4(2), 4-18.
 • McGarr, O. (2009). A review of podcasting in higher education: Its influence on the traditional lecture. Australasian Journal of Educational Technology, 25(3), 309-321.
 • Meyer, K.A. (2010). A comparison of Web 2.0 tools in a doctoral course. The Internet and Higher Education, 13, 226-232.
 • Moore, M. (1997). Theory of transactional distance. In Keegan, D., (ed.), Theoretical Principles of Distance Education, Routledge, pp. 22-38. Retrieved from http://www.aged.tamu.edu/ research/readings/Distance/1997MooreTransDistance.pdf
 • Neumann, D. L. & Hood, M. (2009). The effects of using a wiki on student engagement and learning of report writing skills in a university statistics course. Australasian Journal of Educational Technology, 25(3), 382-398. Retrieved from http://www.ascilite.org.au/ajet/ ajet25/neumann.html.
 • O’Reilly, T. (2005). What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. Retrived from http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/ what-is-web-20.html.
 • O’Reilly, T. (2007). What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, Communications & Strategies, 1, 17-37.
 • Oral, E. Oral, M. Kılıç, A., Mıstıkoğlu, G. & Erdiş, E. (2009). Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının Mesleki Dil Eğitiminden Beklentileri. 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • Rodrigues, J.J.P.C. , Sabino, F.M.R. & Zhou L. (2010). Enhancing e-learning experience with online social Networks. IET Communications, 5(8), 1147-1154. Retrieved from http://ieeexplore. ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5893894.
 • Siann, G., J. Macleod, H., Glissov, P. & Durndell, A. (1990). The effect of computer use on gender differences in attitudes to computers. Computers & Education, 14(2), 183-191.
 • Top, E., Yukselturk, E. & Cakir, R. (2011). Gender and Web 2.0 technology awareness among ICT teachers. British Journal of Educational Technology, 42(5), E106-E109.
 • TUİK (2011). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Retrieved from http://www. tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=60&ust_id=2
 • Usluel, Y. K. (2007). Can ICT usage make a difference on student teachers’ information literacy self-efficacy. Library and Information Science Research, 29, 92-102.
 • Usluel, Y.K. & Mazman, S.G. (2009). Adoption process of Web 2.0 tools in distance education, (p. 818-823). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1).
 • Varış, Z. & Karadeniz, Ş. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin BT Okuryazarlık Düzeyleri ve BT’yi Öğretim ve Mesleki Gelişim Amaçlı Kullanımlarının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(166), 61-63.
 • Wankel, L. A. & Wankel, C. (Eds.) (2011). Higher education administration with social media: including applications in student affairs, enrollment management, alumni relations, and career. Emerald Group Publishing.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.