Sinan OLKUN
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Esra FİDAN
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Ayşe ÖZER BABACAN
(MEB Mehmet Yetkin İlköğretim Okulu, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 38Sayı: 169ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 236 - 248Türkçe

184 12
5-7 yaş aralığındaki çocuklarda sayı kavramının gelişimi ve saymanın problem çözmede kullanımı
Bu çalışmanın amacı, 5-7 yaş aralığındaki çocuklarda sayı kavramının gelişimini incelemektir. Sayısal gelişim olarak sayma ilkelerinin gelişimi ve farklı problem durumlarında saymanın bir strateji olarak kullanım durumları ele alınmıştır. Araştırmaya İç Anadolu Bölgesi’nde büyük bir ilin 5 farklı bölgesindeki ilköğretim okullarının anasınıfı ve birinci sınıflarından toplam 74 çocuk katılmıştır. Verilerin toplanmasında sayma, karşılaştırma, nesne grubu oluşturma gibi becerileri ölçmeye yönelik 14 sorudan oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. Bulgular bu yaş aralığındaki çocuklar için “belli sayıda nesne içeren bir grup oluşturma” sorularının “kaç tane” türündeki sorulara göre kardinal değer ilkesinin kazanımını daha seçici bir şekilde ölçtüğünü göstermektedir. Çünkü bu tür soruların yanıtlanabilmesi, diğer sayma ilkelerinin de kazanılmış olmasını gerektirmektedir. Araştırmada incelenen tüm becerilerde yaş ile birlikte gelişim gözlenmiştir. Ayrıca, sayma ilkelerinden kardinal değer ilkesinin diğer ilkelere göre daha az gelişmiş olduğu görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Antell, S. E. & Keating, D. P. (1983). Perceptions of Numerical Invariance in Neonates. Child Development(54), 695-701.
 • Bermejo, V., Moroles, S. & de Osuna, J.G. (2004). Supporting Children’s Development of Cardinality Understanding. Learning and Instruction14, 381-398.
 • Butterworth, B. (2005). The Development of Arithmetical Abilities. [Review]. J Child Psychol Psychiatry, 46(1), 3-18. doi: 10.1111/j.1469-7610.2004.00374.x.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2011). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Fluck, M. & Henderson, L. (1996). Counting and Cardinality in English Nursery Pupils. British Journal of Educational Psychology 66, 501-517.
 • Gelman, R. & Gallsitel, C. R. (1978). The Child’s Understanding of Number. Harvard Universtiy Press: Cambridge, Massachusetts, London.
 • Le Corre, M.,& Carey, S. (2008). Why the verbal counting principles are constructed out of representations of small sets of individuals: A reply to Gallistel. Cognition 107, 650-662.
 • Le Corre, M.,& Carey, S. (2007). One, two, three, four, nothing more: An investigation of the conceptual sources of the verbal counting principles, Cognition, doi:10.1016/j. cognition.2006.10.005.
 • Nikoloska, A. (2009). Development of the Cardinality Principle in Macedonian Preschool Children. Psihologija 42(4), 459-475.
 • Nye, J., Fluck, M. & Buckley, S. (2001). Counting and Cardinal Understanding in Children with Down Syndrome and Typically Developing Children. [Research Support, Non-U.S. Gov’t]. Downs Syndr Res Pract, 7(2), 68-78.
 • Sarnecka, B. W. & Carey, S. (2008). How counting represents number: What children must learn and when they learn it. Cognition, doi:10.1016/j.cognition.2008.05.007.
 • Sophian, C. (1987). Early developments in children’s use of counting to solve quantitative problems. Cognition and Instruction, 4(2). 61-90.
 • Treacy, K. & Willis, S. (2003). A Model of Early Number Development. [Online]: http://www. merga.net.au/documents/RR_treacy.pdf. adresinden 22-Şubat 2012 tarihinde alınmıştır.
 • Wynn, K. (1992). Children’s acquisition of the number words and the counting system. Cognitive Psychology 24, 220–251.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.