Yeşim YENİLMEZ
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
SÜLEYMAN SADİ SEFEROĞLU
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 38Sayı: 169ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 420 - 432Türkçe

195 5
Sanal zorbalık ve öğretmenlerin farkındalık durumlarına bir bakış
İnternet kullanıcıları arasında sayıları gittikçe artan çocuklar çevrimiçi ortamları kullanırken birtakım risk ve tehditlere maruz kalmaktadırlar. Bu tehditlerden biri internetteki şiddet olarak adlandırılan sanal zorbalıktır. Bu çalışmada, öğretmenlerin sanal zorbalık hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla Türkiyenin çeşitli illerinde görev yapan gönüllü 583 öğretmene araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekanslar, yüzdeler ve ki-kare istatistiksel tekniği kullanılmıştır. Bulgulara göre öğretmenlerin sanal zorbalık konusundaki genel farkındalıklarının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, katılımcıların okullarının bulunduğu ortamın sosyoekonomik düzeyi ile internet kullanım sıklığı değişkenlerinin sanal zorbalık hakkındaki bazı görüşler üzerinde etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Bu bulgulardan hareketle öğretmenlerin deneyimlerinin ve internetle ilgili sahip oldukları bilgi ve becerilerin sanal zorbalıkla ilgili görüşlerine yansıdığı söylenebilir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arıcak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoğlu, A., Sarıbeyoğlu, S., Çıplak, S., Yılmaz, N., & Memmedov, C. (2008). Cyberbullying among Turkish adolescents. Cyberpsychology and Behavior, 11(3), 253-261.
 • Ayas, T., & Horzum, M. B. (2011). Exploring the teachers’ cyberbullying perception in terms of various variables. International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 619-640.
 • Ayas, T., & Horzum, M. B. (2012). On being cyber bully and victim among primary school students. Elementary Education Online, 11(2), 369-380.
 • Belsey, W. B. (2004). Cyberbullying: An emerging threat to the “Always on” generation. [Çevrim-içi: http://www.cyberbullying.ca/pdf/Cyberbullying_Article_by_Bill_Belsey.pdf], Erişim tarihi: 16.09.2011.
 • Beran, T., & Li, Q. (2007). The relationship between cyberbullying and school bullying. Journal of Student Wellbeing, 1(2), 15-33.
 • Beringer, A. (2011). Teacher’s perceptions and awareness of cyberbullying among middle school students. Counselor education master’s theses, The College at Brockport: State University of New York.
 • Bhat, C. S. (2008). Cyberbullying: Overview and strategies for school counselors, guidance officers, and all school personnel. Australian Journal of Guidance & Counseling, 18(1), 53–66.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2011a). Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. Ankara: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. [Çevrim-içi: http://www.btk.gov.tr/ mevzuat/kurul_kararlari/dosyalar/2011%20DK-14%20410.pdf], Erişim tarihi: 28.11.2011.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2011b). Basın Bülteni (22.11.2011). Güvenli İnternet Hizmeti Basın Açıklaması. Ankara: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. [Çevrim-içi: http:// www.btk.gov.tr/basin_bultenleri/dosyalar/guvenliinternethizmeti22-11-2011.pdf], Erişim tarihi: 28.11.2011.
 • Hasebrink, U., Livingstone, S., Haddon, L., & Ólafsson, K. (Eds.) (2009). Comparing children’s online opportunities and risks across Europe: Cross-national comparisons for EU Kids Online. LSE, London: EU Kids Online. [Çevrim-içi: http://eprints.lse.ac.uk/24368/1/D3.2_Report- Cross_national_comparisons-2nd-edition.pdf], Erişim tarihi: 22 Temmuz 2011.
 • Erdur-Baker, Ö. (2010). Cyberbullying and its correlation to traditional bullying, gender and frequent and risky usage of internet-mediated communication tools. New Media & Society, 12(1), 109-125.
 • Erdur-Baker, Ö., & Kavşut, F. (2007). Cyberbullying: a new face of peer bullying. Eurasian Journal of Educational Research, 27, 31-42.
 • Erdur-Baker, Ö., & Tanrıkul, İ. (2010). Psychological consequences of cyberbullying experiences among Turkish secondary school children. Procedia Social anda Behavioral Sciences, 2, 2771- 2776.
 • Hinduja, S. &, Patchin, J. W. (2009). Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Kowalski, R. M., & Limber, S. P. (2007). Electronic bullying among middle school students. Journal of Adolescent Health, 41, 22–30.
 • Li, Q. (2007). New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools. Computers in Human Behavior 23, 1777–1791.
 • Li, Q. (2009). Cyberbullying in schools: an examination of preservice teachers’ perception. Canadian Journal of Learning and Psychology, 34(2).
 • Livingstone, S., & Helsper, E. (2010). Balancing opportunities and risks in teenagers’ use of the Internet: the role of online skills and Internet self-efficacy. New Media & Society, 12(2), 309–329.
 • McCall, R. (2004). Online harassment and cyberstalking: victim access to crisis, referral and support services in Canada concepts and recommendations. [Çevrim-içi: http://www.vaonline.org/Cyberstalking%20Concepts%20and%20Recommendations%20(e).pdf], Erişim tarihi: 12.09.2011.
 • Olweus, D. (2003). A profile of bullying at school. Educational Leadership, 60(6), 12-17.
 • Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard: A preliminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4(2), 148-169.
 • Sengupta, A., & Chaudhuri, A. (2010). Are social networking sites a source of online harassment for teens? Evidence from survey data. Children and Youth Services Review, 33(2011), 284–290.
 • Slonje, R., & Smith, P. K. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying? Scandinavian Journal of Psychology, 49, 147–154.
 • Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008).. Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 376-385.
 • Steffgen, G., & König, A. (2009) Cyberbullying: The role of traditional bullying and empathy. [Çevrimiçi: http://miha2.ef.uni-lj.si/cost298/gbc2009-proceedings/papers/P200.pdf], Erişim tarihi: 20.082011.
 • Strom, P.S., & Strom, R.D. (2005). When teens turn cyberbullies. The Education Digest, 71(4), 35–41.
 • Harvey, D. (2003). Cyberstalking and internet harassment: What the law can do. [Çevrim -içi: http:// www.netsafe.org.nz/Doc_Library/netsafepapers_davidharvey_cyberstalking.pdf], Erişim tarihi:29.03.2011.
 • Topçu, Ç., Erdur-Baker, Ö., & Çapa-Aydın, Y. (2008). Examination of cyberbullying experiences among Turkish students from different school types. Cyberpsychology and Behavior, 11(6),643-8.
 • Wang, J., Iannotti, R. J, & Nansel, T. R. (2009). School bullying among adolescents in the United States: Physical, verbal, relational, and cyber. Journal of Adolescent Health, 45,368–375.
 • Willard, N. E. (2005). Educator’s guide to cyberbullying addressing the harm caused by online social cruelty. [Çevrim-içi: http://www.asdk12.org/MiddleLink/AVB/bully_topics/EducatorsGuide_ Cyberbullying.pdf], Erişim tarihi: 1 Ekim 2011.
 • Willard, N. E. (2007) Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. [Çevrim-içi: http://books.google.com.tr/books?id=VyTdG2BTn l4C&printsec=frontcover&hl=en#v=onepage&q&f=false], Erişim Tarihi: 15.08.2011.
 • Ybarra, M. L., & Mitchell, K. J. (2004). Youth engaging in online harassment: associations with caregiver-child relationships. Internet use and personal characteristics. Journal of Adolescence, 27, 319-336.
 • Yılmaz, H. (2010). An examination of preservice teachers’ perceptions about cyberbullying. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 6(4), 263-270.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.