SELÇUK GÜMÜŞ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye)
YILMAZ TÜRK
(Düzce Üniversitesi, Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 12Sayı: 1ISSN: 1303-2399 / 1309-4181Sayfa Aralığı: 20 - 27Türkçe

62 1
Odun hammaddesi üretim işçilerinde bazı sağlık ve güvenlik verilerinin tespitine yönelik bir araştırma
Ülkemizde ormancılık faaliyetleri genellikle fidanlık işleri, ağaçlandırma ve erozyon kontrol işleri, odun hammaddesi üretim faaliyetleri, yol yapım faaliyetleri, orman koruma ile orman bakım işlerinden oluşmaktadır. Ormancılık operasyonlarında çalışan işçilerin iş veriminin iyileştirilebilmesi için mevcut durumun bilimsel veriler ve yöntemlerle tespit edilmesi gerekmektedir. Ormancılık üretim işlerinde iş kazaları ve sağlık problemlerinin meydana gelmesine rağmen, bu konular hakkında yeteri kadar istatistik veriler bulunmamaktadır. Bu çalışmada orman üretim işçilerinin çalışma koşulları incelenmiş ve anket çalışması yapılarak başlıca sağlık ve iş güvenliği sorunları tespit edilmiştir. Anketlerde orman üretim işçilerinin güvenlik ve sağlık şartları, mesleki memnuniyet hakkında bilgiler sorulmuştur. Anketler Adana, Artvin ve İzmir illerindeki toplam 140 üretim işçisi üzerinde yapılmıştır. Ayrıca elde edilen bazı verilere istatistik analizler uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; ankete katılan işçilerin tamamının erkek, büyük bir çoğunluğunun tecrübeli ve sağlık problemi yaşadığı tespit edilmiştir. Çalışmada, işçilerin çok az bir bölümünün mesleki eğitim aldığı, koruyucu elbise ve ekipman kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca işçiler ücretlerinden memnun olmadıkları, işlerinin zor ve tehlikeli olduğunu belirtmişlerdir.
Fen > Mühendislik > Endüstri Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
Sosyal > İş
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.