MUSTAFA SIRAKAYA
(Ahi Evran Üniversitesi, Mucur Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programı Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
S. Sadi SEFEROĞLU
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 28Sayı: 1ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 356 - 368Türkçe

282 0
Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmes
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının problemli İnternet kullanım düzeylerinin ortaya konması ve ayrıca bu kullanım durumlarının demografik özelliklere göre incelenmesidir. Çalışmaya 2009/2010 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören toplam 226 ikinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız grup t-testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, erkek öğretmen adaylarının kadınlara göre, bilgisayar sahibi olanların olmayanlara göre, problemli İnternet kullanımına daha fazla yatkın oldukları anlaşılmıştır. Öğretmen adayları arasında ayrıca İnternet’i ne zamandan beridir kullandığına göre anlamlı bir farklılık görülmezken, günlük İnternet kullanım süresine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.