Aydan KURTARAN
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Selcen ÖZDEMİR
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Barın SELÇUK
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Özge YILDIRIM
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
İbrahim DEĞİRMENCİ
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Müfit AKYÜZ
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 58Sayı: 4ISSN: 1302-0234 / 1308-6316Sayfa Aralığı: 326 - 328Türkçe

85 6
Servikal bölgedeki yaygın idiopatik iskelet hiperostozuna bağlı gelişen santral kord sendromu
Yaygın idiopatik iskelet hiperostozu (DİSH); anterolateral omurga ve ekstraspinal ligamanlarda ligaman ossifikasyonu ile karakterize, etiyolojisi bilinmeyen sistemik bir hastalıktır. Genellikle tip II Diyabetes Mellitus (DM) ve obesite ile birlikteliği bildirilmiştir. Servikal omurga tutulumunda sıklıkla trakea ve özofagus basısına ait komplikasyonlara rastlanmakla birlikte nörolojik defisit gelişimi nadirdir. Bu makalede servikal bölgedeki DİSH’e bağlı spinal kord ve kök basısının neden olduğu atravmatik santral kord sendromu gelişen 85 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur.
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Eser O, Aslan A, Koşar M, Albayrak R. Yaygın İdiopatik İskelet Hiperostozu (DISH): Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi 2006;13:103-5.
 • 2. Sreedharan S, Li YH. Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis with cervical spinal cord ınjury – A report of 3 cases and a literature review. Ann Acad Med Singapore 2005;34:257-61.
 • 3. Storch MJ, Hubbe U, Glocker FX. Cervical myelopathy caused by soft-tissue mass in diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Eur Spine J 2008;17 Suppl 2:S243-7.
 • 4. Anderson PM, Fagerlund M. Vertebrogenic dysphagia and gait disturbance mimicking motor neuron disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;69:560-1.
 • 5. Akhtar S, O’Flynn PE, Kelly A, Valentine PM. The management of dysphasia in skeletal hyperostosis. J Laryngol Otol 2000;114:154-7.
 • 6. Cammisa M, De Serio, Guglielmi G. Diffuse idiopathic skelatal hyperostosis. Eur J Radiol 1998;27 Suppl 1:S7-11.
 • 7. Kawabori M, Kazutoshi H, Akino M, Yano S, Saito H, Iwasaki Y. Cervical myelopathy by C1 posterior tubercle impingement in a patient with DISH. Spine (Phila Pa 1976) 2009;34:E709-11.
 • 8. Pascal-Moussellard H, Drossard G, Cursolles JC, Catonne Y, Smadja D. Myelopathy by lesions of the craniocervical junction in a patient with Forestier Disease. Spine (Phila Pa 1976) 2006;31:E557-60.
 • 9. Mader R. Clinical manifestations of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis of the cervical spine. Semin Arthritis Rheum 2002;32:130-5.
 • 10. Sarzi-Puttini P Atzeni F New developments in our understanding of DISH. Curr Opin Rheumatol 2004;16:287-92.
 • 11. Aslan G, Hamzaoğlu A. Forestier hastalığı ve disfaji. KBB Forum 2007;6:33-6.
 • 12. Thompson C, Moga R, Crosby ET. Failed videolaryngoscope intubation in a patient with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis and spinal cord injury. Can J Anaesth 2010;57:679-82.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.