BİLGİN ŞENEL
(Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Eskişehir, Türkiye)
MİNE ŞENEL
(Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 13Sayı: 3ISSN: 1303-0876 / 2667-8683Sayfa Aralığı: 65 - 84Türkçe

396 20
Risk analizi: Türkiye’de gerçekleşen trafik kazaları üzerine hata ağacı analizi uygulaması
Trafik kazaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler- de, tüm nüfusu etkileyen önemli risk olarak ortaya çıkmaktadır. Ulaşımda kara yollarının yaygın olarak kullanılması ve otomotiv sektöründeki gelişmeler so- nucu yaygınlaşan motorlu taşıt kullanımı, kaza riskini daha da artırmaktadır. Bu çalışmada, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’den elde edilen 2001-2007 yılları arasındaki kaza istatistikleri kullanılarak trafikte risk faktörleri ve bu risk faktörlerinin risk derecelerinin be- lirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hata ağaç analizi metodolojisi kullanılarak, belirlenen risk faktörleri ve birbirleri ile etkileşim dereceleri üzerinden ana olay olarak belirlenen trafik kazasının her bir hata türü için oluşma olasılığı ortaya konulmuştur. Çalışma sonu- cunda TUİK trafik kazaları verilerine göre belirlenen üç hata türü etki derecesi sıralaması çevresel hata, ki- şisel hatalar ve araç hataları şeklindedir. Genel sonuç olarak Türkiye’de trafik kazaları riski her üç hata türü hesaba katıldığında %57,34 olarak belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adrian S, Matthias E, Erikvon E, (2010), Mortality from road traffic accidents in Switzerland: Longi- tudinal and spatial analysis, Accident Analysis and Prevention
 • Ariana V. J, Josipa K, Zrinka B. (2006), Risk factors in urban road traffic accidents, Journal of Safety Rese- arch,37 93 – 98
 • Arianne T. B, Daniel J.V. (2003), Risk perception of traf- fic participants, Accident Analysis and Prevention, 35 167–175
 • Benner, L., (1978). “Five Accident Theories and Their Implications for Research” Paper presented at the Joint International Meeting of the American Asso- ciation for Automotive Medicine and the Interna- tional Association for Accident and Traffic Medici- ne, Ann Arbor MI., 2-3.
 • Benoˆıt D, Geert W, Koen V. (2008), Traffic accident segmentation by means of latent class clustering, Accident Analysis and Prevention 40, 1257–1266
 • Birgitta F, Henry M. (2007)., Developing traffic safety interventions from conceptions of risks and ac- cidents, Transportation Research Part F 10 414–427
 • Enrico Z, (2007)., An introduction to the basics of reli- ability and risk analysis, Singapore : World Scienti- fic Ericson C., 1999
 • Goldsmith, J.R., Cwikel, J.M., (1993). Mortalidad en los jo ́venes adultos: comparaciones internaciona- les. Salud Pu ́ blica Mexico 35, 132–147.
 • Graham, J.,(1993). Injuries from traffic crashes: mee- ting the challenge. Annual Review of Public Health 14, 515–543.
 • Heather S. L, Clayton N, Dennis M. D, (2007), Predic- ting risky and angry driving as a function of gen- der, Accident Analysis and Prevention 39 536–545.
 • Ladkin, P. B., (1999). “A Quick Introduction to Why- Because Analysis”, University of Bielefeld, Bielefeld, pp.10.
 • Lars Harms Ringdahl, (2001), “Safety Analysis Prin- ciples and Practice in Occupational Safety”, Second Edition , Tailor and Francis, London Newyork.
 • Jacqueline J, (2002)., Risk Management: 10 Principles, s:13
 • Martha H , Carlos C, Mario F, Rafael A, Victoria L, (2000), Risk factors in highway traffic accidents: a case control study, Accident Analysis and Preventi- on 32, 703–709.
 • Mackie, J. L., (1993). “Causation and Conditions, Ca- usation and Conditions”, Oxford University Pres, Oxford, 33;56-57.
 • Özlem Ö, (2005)., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No: 246
 • Patricia S. H, David A. T, Daniel J. F, John W. E, Robert B. W. (1998). Crash risks of older drivers: a panel data analysis, Accid. Anal. and Prev., Vol. 30, No. 5, pp. 569–581.
 • Ringdahl, L, H,. (2001), “Safety Analysis Principles and Practice in Occupational Safety”, Second Edition, Tailor and Francis, London .
 • Simo S, Erkki L,(2002)., Risk factors in work-related traffic, Transportation Research Part F 5 77–86
 • Trond N, Torbjørn R. (2009). Perceptions of traffic risk in an industrialised and a developing country, Transportation Research Part F 12 91–98
 • TÜİK, (2007), Trafik Kaza İstatistikleri (Karayolu)
 • Wuhong W, Xiaobei J, Shuangchen X, Qi C, (2010)., Incident tree model and incident tree analysis met- hod for quantified risk assessment: An in-depth accident study in traffic operation, Safety Science 48 1248–1262
 • Zotoz, D. V., (1996). “Reporting Human Factors Acci- dents”, International Seminar of the International Society of Air Safety Investigators, Auckland, 159.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.