ŞEREF EZİRGANLI
(Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Muhammed İsa KARA
(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Dervişhan KÜÇÜK
(Özel Yaşam Hastanesi, Çene Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye)
Fatih OZAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
SERKAN POLAT
(İnönü Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 23Sayı: 1ISSN: 1300-9044 / 1300-9044Sayfa Aralığı: 57 - 62Türkçe

139 7
Erişkin Türk toplumunda maksimum ağız açıklığı miktarı ve temporomandibular eklem bozuklukları ile ilişkisinin araştırılması
Amaç: Bu çalışmanın amacı, erişkin Türk toplumunda maksimum ağız açıklığını tespit etmek ve bu sonucun varsa temporomandibular eklem bozukluğu ile olan ilişkisini tespit etmekti. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda maksimum ağız açıklığı 16–72 yaş aralığında 551’i erkek, 504’ü kadın olan 1055 erişkinden yapılan ölçümler sonucu elde edilmiştir. Yaş, cinsiyet, palpasyonda temporomandi- bular eklem ağrısı, palpasyonda çiğneme ve boyun kaslarında hassasiyet, kapanış tipi, temporomandibular eklemde ses varlığı ve çene ekleminde sorun nedeniyle diş hekimi ya da doktora gitme hikayesi kaydedildi. Bulgular: Maksimum ağız açıklığı erkeklerde 50,38 mm kadınlarda ise 46,35 mm olarak tespit edildi. 32 hastada açık kapanış, 594 hastada normal kapanış ve 429 hastada derin kapanış vardı ve hastaların ortalama ağız açıklıkları sırasıyla 52,53 mm, 48,62 mm ve 47,09 mm olarak kaydedildi. Sonuç: Ağız açıklığı ile kapanış tipi, temporoma dibular eklemde ağrı, çiğneme ve boyun kaslarında ağrı olması arasında ilişki bulundu. Bununla beraber çene ekleminden ses gelmesinin ağız açıklığı üzerine belirgin bir etkisinin olmadığı tespit edildi. Palpasyonda temporomandibular eklem ağrısı olan ve çene eklem şikayeti ile hekimine başvuran gruplarda ağız açıklığı miktarında belirgin bir faklılık olduğu tespit edildi.
Fen > Diş Hekimliği > Diş Hekimliği
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Ortopedi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Boozer CH, Ferraro EF, Weinberg R. The effects of age, race and sex on the interincisal measurement. Ann Dent 1984;43:5–7.
 • Landtwing K. Evaluation of the normal range of vertical mandibular opening in children and adolescents with special reference to age and stature. J Maxillofac Surg 1978;6:157–62.
 • McNeill C, Danzig WM, Farrar WB, Gelb H, Lerman MD, Moffett BC, Pertes R, Solberg WK, Weinberg LA. Position papter of the American Academy of Craniomandibular Disorders. Craniomandibular (TMJ) disorders: The state of the art. J Prosthet Dent 1980;44:434–7.
 • Gallagher C, Gallagher V, Whelton H, Cronin M. The normal range of mouth opening in an Irish population. J Oral Reh 2004;31:110–6.
 • Mezitis M, Rallis G, Zachariades N. The normal range of mouth opening. J Oral Maxillofac Surg 1989;47:1028–9.
 • Agerberg G. Maximal mandibular movements in young men and women. Sven Tandlak Tidskr 1974;67:81–100.
 • Ingervall B. Range of movement of mandible in children. Scand J of Dent Res 1970;78:311–22.
 • Ferraro EF, Boozer CH, Weinberg R. Correlation of the maximal incisal opening with other variables. Ann Dent 1984;43:3–4.
 • Ingervall B. Variation of the range of movement of the mandible in relation to facial morphology in young adults. Scand J Dent Res 1971;79:133– 40.
 • Posselt U. Physiology of Occlusion and Rehabilitation. Philadelphia: FA Davis Co, 1969:242.
 • Jagger RG, Woolley SM, Savio L. Signs and symptoms of temporomandibular disorders in Ecuadorian Indians. J Oral Reh 2004;31:293–7.
 • Cox SC, Walker DM. Establisihig a normal range for mouth opening: its use in screeening for submucous fibrosis. Br J Oral Maxillofac Surg 1997;35:40–2.
 • Carlsson GE, Svardstrom G. A survey of the symptomatology of a series of 299 patients with stomatognathic dysfunction. Swed Dent J 1971;64:889–99.
 • Kuvvetli SS, Sandallı N. Çocuklarda ve genç erişkinlerde temporomandibular rahatsızlıklar: literatür derlemesi. Atatürk Üniv Dis Hek Fak Derg 2007;Suppl.2:1–9.
 • Thomson H. Mandibular joint pain symptoms, sings and diagnosis. Rev Belge Med Dent 1966;21:79–85.
 • Wooten JW. Physiology of the temporomandibular joint. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1966;21:543–53.
 • Tozoglu S, Yavuz MS, Büyükkurt MC, Dayı E. Miloğlu Ö, Savaş Z. Retrospective investigation of patients with temporomandibular joint dysfunction syndrome selected from Erzurum and its around city. Atatürk Üniv Dis Hek Fak Derg 2008;18:90–3.
 • Aditya A, Lele S, Aditya P. Prevalence of symptoms associated with temporomandibular disorders in patients with psychosocial disorders. J Int Dent Med Res 2012;5:26–9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.