AYŞEGÜL GÜNDÜZ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Meral KIZILTAN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
UĞUR UYGUNOĞLU
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Şakir DELİL
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Melis SOHTAOĞLU
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Hayal ERGİN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Melih TÜTÜNCÜ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 23Sayı: 3ISSN: 1300-7475Sayfa Aralığı: 173 - 178İngilizce

114 3
Understanding the features of posterior auricular muscle response in a facial nerve disease prototype
Amaç: Bu çalışmada, periferik fasiyal sinir parezi (PFP) sonrası posteriyor auriküler kas yanıtı (PAMR) değişiklikleri, göz kırpma refleksi (GKR) ile karşılaştırılarak inceledi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya toplam 75 idiyopatik PFP hastası ve yaş ve cinsiyet uyumlu 38 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Periferik fasiyal sinir parezi hastaları, semptomların süresine göre erken (≤6 ay) ve geç (>6 ay) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Klinik değerlendirme sonrası PAMR ve BR kaydedildi. Erken PFP grup (n=52), geç PFP grup (n=23) ve sağlıklı gönüllüler (n=38) arasında karşılaştırmalar yapıldı. Bulgular: Sağlıklı gönüllülerin %78.9’unda (n=30), geç PFP hastalarının %60.9’unda (n=14) ve erken PFP hastalarının sadece %38.5’inde (n=20) PAMR elde edildi (p=0.001). Tekrarlayan uyarılar sonrası habitüasyon gözlenmedi. Ortalama latanslar sırasıyla 9.1±1.6, 10.9±1.9 ve 12.3±2.0 msn idi (p=0.000). R1 ve R2 latansları, erken PFP grubunda, diğer gruplara kıyasla, daha uzundu (p=0.000). Sonuç: Posteriyor auriküler kas yanıtı, erken ve geç PFP’de GKR’nin R1 ve R2 bileşenlerine benzer değişiklikler göstermektedir. Erken PFP’de PAMR oranı en düşüktür ya da latansı uzundur.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.