Mehmet Özgür ÖZHAN
(TDV Ankara Özel 29 Mayıs Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Mehmet Anıl SÜZER
(TDV Ankara Özel 29 Mayıs Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
MEHMET BURAK EŞKİN
(GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Ceyda ÇAPARLAR
(Sağlık Bakanlığı, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
BÜLENT ATİK
(Şırnak Askeri Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Şırnak, Türkiye)
Kubilay Murat ÖZDEMİR
(TDV Ankara Özel 29 Mayıs Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye)
PINAR ÖZIŞIK
(SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye)
Ali SAVAŞ
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 20Sayı: 2ISSN: 1300-0578Sayfa Aralığı: 86 - 91Türkçe

124 1
Parkinson hastalığının tedavisi için derin beyin stimülasyonu Uygulamasındaki anestezi deneyimlerimiz: Petrospektif klinik araştırma
Amaç: Bu çalışmada Parkinson hastalığının tedavisinde derin beyin stimülasyonu uygulanan hastalardaki anestezi uygulama deneyimlerimizi bildirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayını takiben 2009-2011 tarihleri arasında Parkinson hastalığında derin beyin stimülasyonu yöntemiyle tedavi uygulanan tüm hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Hasta bilgileri hasta dosyası ve anestezi kayıtlarından elde edildi. Bulgular: İşleme alınan 17 hastanın (8 kadın/9 erkek) yaş ortalaması 56,7±7,8 yıldı. Cerrahi işlemler lokal anestezik infiltrasyonuyla gerçekleştirildi. Hastalara stereotaktik başlık takılması ve beyin tomografisi/manyetik rezonans görüntülemesi (I.evre) ve beyin elektrotlarının yerleştirilmesi (II. evre) süresince bilinçli sedasyon ve analjezi uygulandı. Sedasyon seviyeleri modifiye Gözlemci Uyanıklık/Sedasyon Değerlendirme skoru (OAA/S) ile değerlendirildi ve skor 4 olana kadar tüm hastalara tekrarlayan dozlarda 1 mg midazolam ve analjezi için 25 μg fentanil uygulandı. I ve II. evrelerde ortalama 4,41±1,0 mg midazolam kullanıldı. I. evrede fentanile gereksinim duyulmazken, II. evrede 11 hastada ortalama 45,4± 2,6 μg fentanil uygulandı. Stimülatör elektrotlarının güç kaynağına bağlandığı III. evredeyse genel anestezi yöntemi kullanıldı. Postoperatif analjezide tenoksikam ve/veya tramadol kullanıldı. İşlem süresince komplikasyon gerçekleşmedi. Sonuç: Geçmişte sadece lokal anestezi altında gerçekleştirilen derin beyin stimülasyonu işlemi bilinçli sedasyon teknikleriyle uygulandığında hasta konforu ve emniyeti arttırılabilmektedir. Anestezi uygulamalarının işlem kalitesine olumsuz etkilememesi için sedasyon seviyesinin sürekli gözlenmesi ve uygun ajanlarının seçilmesi önemlidir.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Jankovic J. Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79(4):368-76.
 • 2. de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the Europarkinson Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s Disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62(1):10-5.
 • 3. Johnson MD, Miocinovic S, McIntyre CC, Vitek JL. Mechanisms and targets of deep brain stimulation in movement disorders. Neurotherapeutics 2008;5(2):294-308.
 • 4. Savafl A, Akbostancı C. Parkinson hastalığıda cerrahi teknik ve tedavinin ana hatları. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2008;1(4):103-8
 • 5. Halpern C, Hurtig H, Jaggi J, Grossman M, Won M, Baltuch G. Deep brain stimulation for movement disorders. Parkinsonism Relat Disord 2007;13(1):1-16.
 • 6. Venkatraghavan L, Luciano, Manninen P. Anesthetic management of patients undergoing deep brain stimulator insertion. Anesth Analg 2010;110(4):1138-45.
 • 7. Deiner S, Hagen J. Parkinson’s disease and deep brain stimulator placement. Anesthesiology Clin 2009;27(3):391–415.
 • 8. Venkatraghavan L, Manninen P, Mak P, Lukitto K, Hodaie M, Lozano A. Anesthesia for functional neurosurgery: review of complications. J Neurosurg Anesthesiol 2006;18(1):64–7.
 • 9. Poon CC, Irwin MG. Anesthesia for deep brain stimulation and in patients with implanted neurostimulator devices. Br J Anaesth 2009;103(2):152-65.
 • 10. Maltete D, Navarro S, Welter ML, et al. Subthalamic stimulation in Parkinson’s disease: With or without anesthesia? Arch Neurol 2004;61(3):390-2.
 • 11. Hutchison WD, Lang AE, Dostrovsky JO, Lozano AM. Pallidal neuronal activity: implications for models of dystonia. Ann Neurol 2003;53(4):480-8.
 • 12. Krauss JK, Akeyson EW, Giam P, Jankovic J. Propofol induced dyskinesia in Parkinson’s disease. Anesth Analg 1996;83(2): 420–2.
 • 13. Rudra A, Rudra P, Chatterjee S, Das T, Ray M, Kumar P. Parkinson’s disease and anaesthesia. Indian J Anesth 2007;51(5): 382-8.
 • 14. Rozet I, Muangman S, Vavilala MS, et al. Clinical experience with dexmedetomidine for implantation of deep brain stimulators in Parkinson’s disease. Anesth Analg 2006;103(5):1224-8.
 • 15. Elias WJ, Durieux ME, Huss D, Frysinger RC. Dexmedetomidine and arousal affect of subthalamic neurons. Mov Disord 2008; 23(9):1317-20.
 • 16. Lin SH, Chen TY, Lin SZ, et al. Subthalamic deep brain stimulation after anesthetic inhalation in Parkinson’s disease: A preliminary study. J Neurosurg 2008;109(2):238-44.
 • 17. Yamada K, Goto S, Kuratsu J, et al. Stereotactic surgery for subthalamic nucleus stimulation under general anesthesia: a retrospective evaluation of Japanese patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2007;13(2):101-7.
 • 18. Nicholson G, Pereiera AC, Hall GM. Parkinson’s disease and anaesthesia. Br J Anaesth 2002;89(6):904-16.
 • 19. Sivanaser V, Manninen P. Preoperative assessment of adult patients for intracranial surgery. Anesthesiol Res Pract 2010;2010. pii 241307.
 • 20. Khatib R, Ebrahim Z, Rezai A, et al. Perioperative events during deep brain stimulation: the experience at cleveland clinic. J Neurosurg Anesthesiol 2008;20(1):36-40.
 • 21. Benabid AL, Chabardes S, Mitrofanis J, Pollak P. Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus for the treatment of Parkinson’s disease. Lancet Neurol 2009;8(1):67-81.
 • 22. Güngör G, Göğüş G, Göksu S, Tahtacı N, Öner Ü. Parkinson hastalığı ve anestezi. AÜTD 1997;29:516-7.
 • 23. Kalenka A, Hinkelbein J. Anaesthesia in patients with Parkinson's disease. Anaesthesist. 2005 Apr;54(4):401-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.