Kaymak Gülçin KARATAŞ
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Işıl MARAL
(Girilmedi)
Yıl: 2001Cilt: 4Sayı: 4ISSN: 1301-921XSayfa Aralığı: 152 - 158Türkçe

106 4
Ankara-Gölbaşı ilçesinde geriatrik popülasyonda 6 aylık dönemde düşme sıklığı ve düşme için risk faktörleri
Bu kesitsel çalışmada yaşlılardaki düşme sıklığı ve düşmeye yönelik risk faktörleri araştırıldı. Ankara-Gölbaşı ilçesindeki 5 yerleşim biriminde yaşayan 50 yaş ve üzeri 1078 kişi düşme için risk faktörü olabilecek sağlık sorunları ve son 6 ay içindeki düşme öyküsü ile ilgili olarak incelendi. Tüm olgularda "kalkma ve yürüme" testi ile dinamik denge değerlendirildi. Çalışma grubu grup-I (50-64 yaş) ve grup-II (65 yaş ve üzeri) olmak üzere 2 alt gruba ayrılarak birbirleri ile karşılaştırıldı. Grup-I (n=673)ve grup-II (n=405) için düşme sıklığı sırasıyla %2.5 ve %4.9 olarak saptandı (c2=4.44, p=0.035). İncelenen tüm risk faktörleri grup-II'de daha yüksek oranda idi. Grup-II tek başına incelendiğinde kadınlarda düşme sıklığı daha yüksekti (c2=10.38, p=0.001). Ek olarak bu grupta hipertansiyon, baş dönmesi, dizde boşalma, fiziksel aktivite düzeyinde azalma, denge ve yürüme bozukluğu sıklığı daha yüksek bulundu. Lojistik regresyon analizinde sadece cinsiyet faktörü düşme için anlamlı risk faktörü olarak saptandı (Odds oranı: 4.07, %95 güven aralığı: 1.1-15.0). Ortalama dinamik denge skoru grup-I'de 1.25 ± 0.65, grup-II'de 1.7 ± 1.07 idi (p<0.001). Grup-II'de düşme öyküsü olan olguların ortalama dinamik denge skorunun olmayanlardan daha yüksek olduğu görüldü (sırasıyla 2.15 ± 1.35 ve 1.67 ± 1.05). Gerçekleştirdiğimiz bu kesitsel çalışmada 65 yaş ve üzerindeki yaş grubunda düşme sıklığının 65 yaş altındaki gruba göre daha yüksek olduğu ve cinsiyetin en önemli risk faktörü olduğu saptandı.
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.