ŞENAY AÇIKGÖZ
(Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 23Sayı: 83ISSN: 1300-1868 / 2791-9439Sayfa Aralığı: 1 - 36Türkçe

153 1
Fertility, employment and capital accumulation: A case study for Turkey
Türkiyede doğurganlık oranları son yirmi yılda istikrarlı bir biçimde azalma göstermiştir. Bu çalışmada doğurganlık oranlarındaki değişmelerin nüfus yapısı, işgücü arzı ve fiziki sermaye stoku çerçevesinde istihdam üzerindeki etkileri önümüzdeki kırk yıl için incelenmiştir. Bu çalışma doğurganlık oranlarında olası tersine bir gelişmenin sözü edilen değişkenler üzerindeki etkisini de incelemektedir. Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, Türkiye nüfusu yaş sınıflarına göre doğurganlık oranları ve hayatta kalma oranları ile tanımlanan Leslie matrisi aracılığıyla öngörülmüştür. Öngörüler farklı doğurganlık oranları için tekrarlanmıştır. İkinci aşamada, çalışan başına fiziki sermaye stoku zaman serisi verileri ile öngörülmüştür. Üçüncü aşamada, ilk iki aşamada elde edilen öngörüler birleştirilmiştir. Böylece farklı doğurganlık oranları altında öngörülen işgücü arzını istihdam edebilmek için gerekli sermaye birikimi artış hızı ne olmalıdır sorusu cevaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre doğurganlık oranları mevcut düzeyinde kalsa da istihdam açısından asıl etki yaklaşık on beş yıl sonra ortaya çıkmakta ve artan işgücü arzını istihdam etmek için gerekli sermaye birikimi yıllık ortalama artış hızının en az yüzde 5 düzeyinde olması gerekmektedir. Öngörülen bu değer incelenen dönemde gerçekleşen sermaye birikimi artış hızından (yaklaşık yüzde 4) daha büyüktür.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Allen, P. G., & Fildes, R. (2001). Econometric forecasting. In Armstrong, J. S. (Ed.), Principles of forecasting: A handbook for researchers and practitioners (pp. 303-362). Norwell, MA: Kluwer.
 • Angrist, J. D., & Evans, W. N. (1998). Children and their parents’ labor supply: Evidence from exogenous variation in family size. The American Economic Review,88(3), 450-477.
 • Barro, R. J., & Becker, G. S. (1989). Fertility choice in a model of economic growth.Econometrica,57(2), 481-501.
 • Becker, G. S. (1960). An economic analysis of fertility. In Becker, G. S., Duesenberry, J. S., & Okun, B. (Eds.),Demographic and economic change indeveloped countries. Princeton: Princeton University Press for the National Bureauof Economic Research.
 • Becker, G. S., & Barro, R. J. (1988).A reformulation of the economic theory of fertility. The Quarterly Journal of Economics, 531), 1-25.
 • Becker, G. S., Murphy, K. M., & Tamura, R. (1990). Human capital, fertility, and economic growth.NBER Working Paper, No. 3414.
 • Blanchard, O. (2003).Macroeconomics. 3rd Edition, London: Prentice Hall Business Publishing.
 • Caswell, H. (2000).Matrix population models, (2nd ed.), Sunderland, Mass: Sinauer Associates.
 • Correa, H. (1965). Demographic aspects of savings, investments, technological development and industrialization (Reporter’s Statement) Paper presented at the Department of Economics and Social Affairs of the World Population Conference, Belgrade, 30 August-10 September 1965. Vol 1. Summary Report. New York,United Nations, 1966; 303-304. (E/CONF.41/3).
 • Coskun, Y., 2002. Estimation of adult mortality by using the orphanhood method from the 1993 and 1998 turkish demographic and health surveys. (Unpublished Master Dissertation). Hacettepe University Institute of Population Studies, Ankara.
 • Demeney, P. (1965). Demographic aspects of savings, investment, employment and productivity Paper presented at the Department of Economics and Social Affairs of the World Population Conference, Belgrade, 30 August-10 September 1965. Vol 1. Summary Report. New York, United Nations, 1966; 297-303. (E/CONF.41/2).
 • Demeny, P., & Shorter, F. C. (1968). Türkiye’de ölüm seviyesi, doğurganlık ve yaş yapısı tahminleri, İstanbul: Sermet Matbaası.
 • Dickey, D., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimates for autoregressive time series with unit root. Journal of the American Statistical Association,74(June),427-431.
 • Elliot, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica,64, 813-836.
 • Faaland, J. (1966). Demographic aspects of savings, investments, technological development and industrialization (Moderator’s Statement) Paper at the United Nations, Department of Economics and Social Affairs of the World Population Conference, Belgrade, 30 August- 10 September 1965. Vol 1. Summary Report. New York, United Nations, 1966; 297-303. (E/CONF.41/2).
 • Galenson, V., & Leibenstein, H. (1955). Investment criteria, productivity and economic development. Quarterly Journal of Economics, 69(3), 343-370.
 • Hacettepe University Institute of Population Studies. (2009). Turkey demographicand health survey 2008-preliminary report. The Scientific and TechnologicalResearch Council of Turkey (TÜBİTAK)-Support Programme for Research and Development Projects of Public Institutions, Ankara-Turkey
 • Hinde, A. (1998). Demographic methods, London: Arnold.
 • Hoppensteadt, F. C. (1992). Mathematical methods of population biology, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kalemli-Ozcan, S. (2002). Does the mortality decline promote economic growth?. Journal of Economic Growth,7(4), 411-439.
 • Kang, H. (1986). Univariate ARIMA forecasts of defined variables. Journal of Business and Economic Statistics,4, 81-86.
 • Kennedy, P. (2003).A Guide to Econometrics (5th ed.). Cambridge-Massachusetts: The MIT Press.
 • Keyfitz, N., & Caswell, H. (2006). Applied mathematical demography (3th ed.). New York: Springer.
 • Kırkbeşoğlu, E. (2006). Construction of mortality tables for life insurance sector from the 2003 Turkey demographic and health survey. (Unpublished Master Dissertation), Hacettepe University Institute of Population Studies, Ankara.
 • Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root: how sure are we that economic time series have a unit root?. Journal of Econometrics,54, 159-178.
 • Leff, N. H. (1969). Dependency rates and saving rates. American Economic Review,59, 886-895.
 • Leslie, P. H. (1945). On the use of matrices in certain population mathematics. Biometrika,33, 183-212.
 • Leslie, P. H. (1948). Some further notes on the use of matrices in population mathematics. Biometrika,35, 213-245.
 • Lopez, A. D., Ahmad, O. B., Guillot, M., Ferguson, B. D., Salomon, J. A., Murray,C. J. L. & Hill, K. (2003). Life tables for 191 countries for 2000: data, methods, results.. In Murray, C. J. L. and Evans, D. B. (Ed.), health systems performance assessment: debates, methods and empiricism. (pp. 335-354) Geneva: World Health Organization.
 • Poot, J., & Jacques J. S (2001). The macroeconomics of fertility in small open economies: a test of the becker-barro model for the Netherlands and New Zealand. Journal of Population Economics,14, 73-100.
 • Preston, S. H. (2001). Demography: measuring and modeling population processes, Malden, MA: Blackwell Publishers.
 • Renshaw, E. (1991).Modelling biological populations in space and time, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Saygılı, Ş. & Cihan, C. (2008). Türkiye ekonomisinin büyüme dinamikleri, Yayın No. TÜSİAD-T/2008-06/462, İstanbul: Graphis Matbaa.
 • Shone, R. (2001). Economic dynamics: phase diagrams and their economic application, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Shorter, F. C., & Macura, M. (1983). Türkiye’de nüfus artışı 1935-1975: doğurganlık ve ölümlülük eğilimleri, Ankara: Yurt Yayınevi.
 • Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics,70(1), 65-94.
 • Solow, R. M. (1957). Technical change and aggregate production function, a contribution to the theory of economic growth. Review of Economics and Statistics,39, 312-320.
 • Tobin, J. (1967).Life cycle saving and balanced economic growth. In: W. Fellner (Ed.) Ten Economic Studies in the Tradition of Irving Fisher (pp. 231-256), Wiley Press.
 • Toros, A. (2000). Life tables for the last decade of XX. century in Turkey. The Turkish Journal of Population Studies. 22, 57-110.
 • Turkish Statistical Institute. (2008).Death Statistics,http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do.
 • Turkish Statistical Institute. (2010).Statistical indicators: 1923–2009,(Publication No. 3493), Ankara: TSI Printing Division.
 • United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.(2008), World Fertility Patterns 2007, Retrieved from www.unpopulation.org, Updated version for the web, March 2008.
 • Wang, P., Yip, C. K., & Scotese, C. A. (1994). Fertility choice and economic growth: theory and evidence.The Review of Economic and Statistics, 76(2), 255-266.
 • Worldbank. (2008). World development indicators [Data File]. Retrieved fromhttp://devdata.worldbank.org/query/default.htm. (Access Date:17.09.2008).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.