SELİM YILDIRIM
(Anadolu Üniversitesi, İktisadi Fakültesi, İktisat Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
ZEKERİYA YILDIRIM
(Anadolu Üniversitesi, İktisadi Fakültesi, İktisat Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 34Sayı: 2ISSN: 2149-1844 / 2587-2672Sayfa Aralığı: 221 - 238Türkçe

186 0
Reel efektif döviz kuru üzerinde kırılmalı birim kök testleri ile Türkiye için satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliliğinin sınanması.
Bu çalışmada kırılmalı birim kök testleri kullanılarak Türkiye’de Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) hipotezinin geçerli olup olmadığı sınanmıştır. PPP hipotezi ülkelerin fiyat düzeylerinin aynı para birimi cinsinden ölçüldüğünde eşit olacağını belirtir. Çalışmada 1990m1-2009m12 dönemi için reel efektif döviz kurları kullanılarak Türkiye’de PPP hipotezinin geçerli olup olmadığı incelenmektedir. Bu dönemde Türkiye pek çok ekonomik krizle mücadele etmiştir. Bu ekonomik krizler Türkiye’de mal ve hizmet fiyatlarının uluslararası piyasa dengesinden uzaklaşmasına neden olmuştur. Çalışmada kırılmalı birim kök testleri kullanılarak PPP hipotezinin Türkiye için geçerliliği gösterilmeye çalışılmıştır
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ABUMUSTAFA, I.N., (2006), “Re-examining the validity of purchasing power parity in emerging countries”, Research Journal of International Studies, 1, pp:66-76.
 • ACARAVCI S.K., Acaravcı A., (2007), “Nonstationary and the Level Shift for Turkish Real Exchange Rates”, Empirical Economics Letters, 6, pp:517-523.
 • ALBA, D. J., Park, D., (2005a), “Nonlinear mean reversion of real exchange rates and purchasing power parity: some evidence from Turkey”, Applied Economics Letters, 12, pp:701-704.
 • ALBA, D. J., Park, D., (2005b), “An empirical investigation of purchasing power parity (PPP) for Turkey”, Journal of Policy Modelling, 27, pp:989-1000.
 • BAHMANI-OSKOOEE, M. (1998) “Do exchange rates follow a random walk process in Middle Eastern countries”, Economics Letters, 58, pp:339-344.
 • DOGANLAR, M., BAL, H., Ozmen, M., (2009), “Testing long-run validity of purchasing power parity for selected emerging market economies”, Applied Economics Letters, 16, pp:1443-1448.
 • ENDERS, W., (2010), Applied Econometrics Times, 3rd ed., New York Wiley.
 • ERLAT, H., (2003), “Nature of Persistence in Turkish Real Exchange Rates”, Emerging Markets Finance and Trades, 39, pp:70-97.
 • ERLAT, H., (2004), “Unit roots or nonlinear stationary in Turkish real exchange rates”, Applied Economics Letters, 11, pp:645-650.
 • FROOT, K. A., Rogoff, K., (1995), “Perspectives on PPP and Long-Run Exchange Rate”, Gene M. Grossman and Kenneth Rogoff (eds.), Handbook of International Economics Volume 3, Amsterdam: North-Holland, pp:1647-1688.
 • GHIBA, N., Sadoveanu D., (2012), “Testing Purchasing Power Parity in Romania using standard unit root tests, with one structural break and cointegration analysis”, The Romanian Economic Journal, 44, pp:241-257.
 • IVRENDI, M., Guloglu, B., (2010)“Monetary Shocks, Exchange Rates and Trade Balances: Evidence from Inflation Targeting Countries,” Economic Modelling, 27, pp.1144-1155
 • KALYONCU, H., (2009), “New evidences of validity of purchasing power parity from Turkey”, Applied Economics Letters, 16, pp:63-67.
 • KASMAN, S., Kasman, A., Ayhan, D., (2010), “Testing purchasing power parity hypothesis for the new member and candidate countries of the EU: Evidence from LM unit root tests with structural breaks”, Emerging Markets Finance and Trades, 46, pp:53-65.
 • KORAP, L. H., Aslan, O., (2009), “Re-examination of long-run purchasing power parity: further evidence from Turkey”, Applied Economics, 42, pp:3559-3564.
 • LEE, J., Strazicich M. C., (2003), “Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks”, Review of Economics and Statistics, 85 , pp:1082- 1089.
 • LEE, J., Strazicich M. C., (2004), “Minimum LM Unit Root Test with One Structural Break”, Appalachian State University, Working Papers No. 04-17.
 • LUMSDAINE R. L., Papell, D. H., (1997), “Multiple Trend Breaks and The Unit-Root Hypothesis”, The Review of Economics and Statistics, 79, pp:212-218.
 • MACDONALD, R., (2007), Exchange Rate Economics: Theory and Evidence,, 2nd ed., Routledge, New York.
 • PERRON, P., (1989), “The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”, Econometrica, 57, pp:1361-1401.
 • SARNO, L., (2000a), “Real Exchange Rate Behavior in High Inflation Countries: Empirical Evidence From Turkey 1980-1997”, Applied Economics Letters, 7, pp:285-291.
 • SARNO, L., (2000b), “Real exchange rate behaviour in the Middle East: a re-examination”, Economics Letters, 66, pp:127-136.
 • SARNO, L., Taylor, M.P., (2003), “The Economics of Exchange Rates”, Cambridge, Cambridge University Press.
 • SEYREK, İ., (2003), “PPP and The Turkish Exchange Rate” Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 3, pp:151-169.
 • TAYLOR, M. P., (2003), “Purchasing Power Parity”, Review of International Economics, 11, pp:436-452.
 • TAYLOR, M. P., (2006), “Real exchange rates and purchasing power parity: mean-reversion in economic thought”, Applied Financial Economics, 16, pp:1-17.
 • TELATAR, E., Kazdaglı, H., (1998), “Re-examine the Long-run Purchasing Power Parity Hypothesis for a High Inflation Country: The Case of Turkey 1980- 1993”, Applied Economics Letters, 5, pp:51-53.
 • YAVUZ, N. C., (2009), “Purchasing power parity with multiple structural breaks: evidence from Turkey”, Economics Bulletins, 29, pp:1201-1210.
 • YAZGAN, E.M., (2003), “Purchasing power parity hypothesis for a high inflation country: a re-examination of the case of Turkey”, Applied Economics Letters, 10, pp:143-147.
 • YELDAN, E., Boratav K., (2006), “Turkey, 1980-2000: Financial Liberalization, Macroeconomic (In)-Stability, And Patterns of Distribution”, Lance Taylor (ed.), External Liberalization in Asia, Post-Socialist Europe and Brazil, Oxford: Oxford University Press, pp. 417-455.
 • ZIVOT, E., Andrews, D. W. K., (1992), “Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis”, Journal of Business & Economic Statistics, 10, pp.251-270.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.