KAMİLE ULUKAPI
(Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Antalya, Türkiye)
AHMET NACİ ONUS
(Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 18Sayı: 4ISSN: 1300-7580 / 2148-9297Sayfa Aralığı: 277 - 286Türkçe

49 0
Selekte edilmiş bazı yerel taze fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu
Moleküler markörler fasulyede yapılan genetik benzerlik ve farklılık çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından selekte edilen 33 bodur taze fasulye hattının moleküler karakterizasyonu yapılmıştır. Fasulye hatlarının moleküler karakterizasyonu için Karakterize Edilmiş Çoğaltılan Alanlar (SCAR) ve Basit Tekrarlı Sekanslar (SSR) DNA moleküler analiz teknikleri kullanılmıştır. SSR primer çiftlerinin yaklaşık %73’ü polimorfik bantlar vermiş ve primer çiftlerinin polimorfizm bilgi içeriği (PBİ) 0.047-0.373 arasında değişim göstermiştir. SCAR primer çiftlerinin tamamı araştırma yapılan bitkiler için polimorfik bulunurken PBİ değerleri 0.071-0.379 arasında gerçekleşmiştir. Genotipler arasındaki genetik benzerlik indeksi ise 0.52–0.98 arasında değişmiştir. Kümeleme analizinin (PCO) sonuçlarına göre, üzerinde çalışılan genotipler arasındaki genetik farklılığın yüksek olmadığı ve tüm genotiplerin And dağları gen havuzu ile daha yakın bir genetik ilişkiye sahip olabileceği sonucuna varılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anonim (2008). Available: http://www.css.msu.edu/bic/ PDF/SCAR_markers_2010.pdf Balkaya A & Yanmaz R (2001). Bitki genetik kaynaklarının muhafaza imkanları ve tohum gen bankalarının çalışma sistemleri. Ekoloji Çevre Dergisi 10(39): 25-30
 • Benchimol L L, De Campos T, Carbonell S A M, Colombo C A, Chioratto A F, Formighieri E F, Gouvea L R L & De Souza A P (2007). Structure of genetic diversity among common bean (Phaseolus vulgaris L.) varieties of Mesoamerican and Andean origins using new developed microsatellite markers. Genetic Resources and Crop Evolution 54(8): 1747-1762
 • Blair W M, Pedraza F, Buendia H F, Gaitan S E, Beebe S E, Gepts P & Tohme J (2003). Development of a genome-wide anchored microsatellite map for common bean Phaseolus vulgaris. Theoretical and Applied Genetics 107: 1362-1374
 • Blair W M, Giraldo M C, Buendia H F, Tovar E, Duque M C & Beebe S E (2006). Microsatellite marker diversity in common bean (Phaseolus vulgaris L.). Theoretical and Applied Genetics 113: 100-109
 • Broughton W J, Hernandez G, Blair M, Beebe S, Gepts P & Vanderleyden J (2003). Beans (Phaseolus vulgaris) - Model Food Legumes. Plant and Soil 252: 55-128
 • Chediak G L, Brondani R P V, Peloso M J D, Melo L C & Brondani C (2007). Análise de Pureza genética de sementes de feijoeiro comum utilizando marcadores microssatélites em sistema de genotipagem multiplex. Available: http://www.cnpaf.embrapa.br/publicacao/ boletimpesquisa/bolpesq_28.pdf
 • Da Silva G F, Dos Santos J B & Ramalho M A P (2003). Identification of SSR and RAPD markers linked to a resistance allele for angular leaf spot in the common bean (Phaseolus vulgaris) line ESAL 550. Genetics and Molecular Biology 26(4): 459- 463
 • Direk M, Bayramoğlu Z & Paksoy M (2002). Konya ilinde fasulye üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16(30): 21-27
 • Doyle J J & Doyle L H (1988). Isolation of plant DNA from fresh tissue. Focus 12(1): 13-15
 • Gaitán-Solís E, Duque M C, Edwards K J & Tohme J (2002). Microsatellite repeats in common bean (Phaseolus vulgaris): Isolation, characterization, and cross-species amplification in Phaseolus spp. Crop Science 42: 2128-2136
 • Gepts P (2008). Tropical Environments, Biodiversity, and the Origin of Crops. In: P Moore & R Ming (Eds.), Genomics of Tropical Crop Plants, Springer, pp. 1-20
 • Guerra-Sanz J M (2004). New SSR markers of Phaseolus vulgaris from sequence databases. Plant Breeding 123: 87-89
 • Karaca M, Saha Ss, Zipf A, Jenkins JN & Lang DJ (2002). Genetic diversity among forage bermudagrass (Cynodon spp.): Evidence from chloroplast and nuclear DNA fingerprinting. Crop Science 42: 2118- 2127
 • Lioi L, Piergiovanni AR, Pignone D, Puglisi S, Santantonio M & Sonnante G (2005). Genetic diversity of some surviving on-farm Italian common bean (Phaseolus vulgaris L.) landraces. Plant Breeding 124: 576-581
 • Madakbaş S Y, Ergin M, Özçelik H & Küçükomuzlu B (2007). Orta Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen bazı bodur taze fasulye populasyonlarından seçilen Bodur Ayşe Kadın özelliğinde saf hatların bazı morfolojik ve tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(41): 68-73
 • Mahuku G S, Iglesias A M & Jara C (2009). Genetics of angular leaf spot resistance in the Andean common bean accession G5686 and identification of markers linked to the resistance genes. Euphytica 167(3): 381- 396
 • Murray J, Larsen J, Michaels T E, Schaafsma A, Vallejos C E & Pauls K P (2002). Identification of putative genes in bean (Phaseolus vulgaris) genomic (Bng) RFLP clones and their conversion to STSs. Genome 45: 1013-1024
 • Nei M & Li W H (1979). Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 76: 5269-5273
 • Sarıkamış G, Yaşar F, Bakır M, Kazan K & Ergül A (2009). Genetic characterization of green bean (Phaseolus vulgaris) genotypes from eastern Turkey. Genetics and Molecular Research 8(3): 880-887
 • Sicard D, Nanni L, Porfiri O, Bulfon D & Papa R (2005). Genetic Diversity of Phaseolus vulgaris L. and P. coccineus L. Landraces in Central Italy. Plant Breeding 124: 464-472
 • Tehrani M S, Mardi M, Saeidi H, Gharehyazi B & Assadi M (2008). Transferability of genomic and ESTMicrosatellites from Festuca arundinacea Schreb. to Lolium persicum Boiss. International Journal of Botany 4(4): 476-480
 • Teixeira F F, Santos J B, Ramalho M A P, Abreu A F B, Guimaraes C T & Oliviera A C (2005). QTL Mapping for angular leaf spot in common bean using microsatellite markers. Crop Breeding and Applied Biotechnology 5(3): 272-278
 • Torres R I G, Villalobos R A, Gaitan-Solis E & Debouck D G (2004). Wild common bean in Central Valley of Costa Rica: Ecological distribution and molecular characterization. Agronomía Mesoamericana 15(2): 145-153
 • Ülker M & Ceyhan E (2006). Konya ilinde fasulye tarımında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20(49): 73-82
 • Yu K, Park S J, Poysa V & Gepts P (2000). Integration of simple sequence repeat (SSR) markers into a molecular linkage map of common bean (Phaseolus vulgaris L.). The American Genetic Association 91: 429-434

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.