FARUK AKSOY
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Ebubekir GÜNDEŞ
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Celalettin VATANSEV
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 1306-0945Sayfa Aralığı: 166 - 168Türkçe

63 5
Glycogen-rich carcinoma of breast: A case report
Memenin Glikojen rich karsinomu nadir görülen meme tümörlerindendir ve genellikle kötü prognozlu olarak bilinmektedir. Tüm meme karsinomları içe- risinde görülme sıklığı %1,4-3 arasındadır. Glikojen-rich karsinomu nedeniyle mastektomi yapılan 48 yaşında bir bayan hasta olgu sunumu olarak hazırlandı. Lenf nodu metastazı yoktu ve tümörde östrojen ve progesteron reseptörleri pozitifti. Hastaya kemoterapi uygulandı ve aromataz inhibitörü ile tedaviye devam edildi. 48 aylık takibinde nüks ya da metastaz tespit edilmedi.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Onkoloji
Fen > Tıp > Patoloji
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. Hayes MMM, Seidman JD, Asthon MA. Glycogen-rich clear cell carci- noma of the breast. A clinicopathologic study of 21 cases. Am J Surg Pathol 1995; 19: 904-11. (PMID: 7611537) [CrossRef]
  • 2. Toikkanen S, Juensuu H. Glycogen rich clear cell carcinoma of the breast: a clinicopathologic and flow cytometric study. Hum Pathol 1991; 22: 81-3. (PMID: 1985082) [CrossRef]
  • 3. Hull MT, Priest JB, Broadie TA, Ransburg RC, McCarthy LJ. Glycogen- rich clear cell carcinoma of the breast: a light and electron microsco- pic study. Cancer 1981; 48: 2003-9. (PMID: 6271388) [CrossRef]
  • 4. Thondavadi SR, Krishnamurthy J, Gubbanna VM. A case report of gl- ycogen-rich clear cell carcinoma of breast. Indian J Pathol Microbiol 2010; 53: 374-5. (PMID: 20551566) [CrossRef]
  • 5.Takekawa Y, Kubo A, Morita T, Kameda K, Kimura M, Sakakibara M, et al. Histopathological and immunohistochemical findings in a case of glycogen-rich clear cell carcinoma of the breast. Rinsho Byori 2006; 54: 27-30. (PMID: 16499226)
  • 6.Markopoulos C, Mantas D, Philipidis T, Kouskos E, Antonopoulou Z, Hatzinikolaou M, et al. Glycogen-rich clear cell carcinoma of the bre- ast. World J Surg Oncol 2008; 6: 44. (PMID: 18442419) [CrossRef]
  • 7.Tavassoli F. A. & Devilee P. (eds) World Health Organization Classifi- cation of Tumours. Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital Organs. IARC Press, Lyon, 2003.
  • 8.Rosen PP. Glycogen-rich carcinoma. Rosen’s Breast Pathology. Lip- pincot-Raven 2001: 557-9.
  • 9.Hood CI, Font RL, Zimmerman LE. Metastatic mammary carcinoma in the eyelid with histiocytoid appearance. Cancer 1973; 31:793-800. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.