DUYGU NAZİRE KAŞIKCI
(Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Kocaeli, Türkiye)
KÜRŞAT ÇAĞILTAY
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü, Ankara, Türkiye)
TÜRKAN KARAKUŞ YILMAZ
(Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Erzurum, Türkiye)
ENGİN KURŞUN
(Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Erzurum, Türkiye)
Christine OGAN
(Indiana University, School of Journalism, School of Informatics and, Computing)
Yıl: 2014Cilt: 39Sayı: 171ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 230 - 243Türkçe

258 3
Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı
Bu çalışmada, Avrupa Çevrimiçi Çocuklar projesine dahil olan Türkiye ve 23 Avrupa ülkesinin bulguları incelenerek, çocukların ve ebeveynlerinin İnternet kullanımları, çocukların İnternet’teki faaliyetleri, karşılaştıkları riskler ve ebeveynlerin çocuklarının İnternet yaşantıları ile ilgili farkındalıkları raporlanmıştır. Veriler 9–16 yaş arası İnternet kullanan Avrupa çapında 23 ülkeden yaklaşık 23.000 ve Türkiye’den 1018 çocuk ve bir ebeveyni ile yapılan görüşmelerden edinilmiştir. Sonuçlar, çocukların büyük bölümünün İnternet kullanım becerilerinin yeterli olmadığını ve birçok çevrimiçi risklere maruz kaldıklarını göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’deki ebeveynlerin İnternet kullanım oranının oldukça düşük olduğu ve çocuklarını İnternet risklerinden uzak tutmayı sağlayacak yeterli bilgiye sahip olmadıkları varılan sonuçlar arasındadır. Çalışmanın tartışma bölümünde, çocukları muhtemel çevrimiçi risklere karşı bilinçlendirmek amacıyla aile, okul, politika geliştiriciler ve İnternet servis sağlayıcıların alabileceği önlemlere yer verilmiştir.
Sosyal > İletişim
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akbulut, Y., Şahin, Y. L. & Erişti, B. (2010). Cyberbullying Victimization Among Turkish Online Social Utility Members. Educational Technology & Society, 13 (4), 192–201.
 • Aksüt, M. & Batur, Z. (2007). İnternet Perspektifi’nde Ergenlerin Sosyalleşme Ve İletişim Kurma Süreci. Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • ASAGEM - T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2008). İnternet Kullanımı ve Aile. Dizgi Baskı, Ankara.
 • Çağıltay, K., Karakuş, T., Kurşun, E., Kaşıkcı, D. N., Cankar, I. & Bayzan, S. (2011). The Use Of Social Networks Among Children in Turkey, paper presented in EU Kids Online II Final Conference, London, UK, 22-23 September, 2011.
 • Dilmaç, B. & Aydoğan, D. (2010). Values as a Predictor of Cyber-bullying Among Secondary School Students. International Journal of Social Sciences, 5(3), 185-188.
 • Erdur-Baker, Ö. & Kavşut, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: Siber Zorbalık. Eurasian Journal of Educational Reserach, 27, 31-42.
 • Eu Kids Online (2010). Questionnaires for children and parents. Alıntı http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009- 11)/Survey/Master%20questionnaires.aspx
 • EuKidsOnline METU, (2011). EuKids Online Projesi, Türkiye Araştırma Grubu, ODTÜ. Alıntı http://eukidsonline.metu.edu.tr/
 • EuKidsOnline METU, (2011). EuKids Online Projesi Ekibi, Türkiye Araştırma Grubu, ODTÜ. Alıntı http://eukidsonline.metu.edu.tr/node/11
 • Fisher, R.J. (1993). Social Desirability Bias and the Validity of Indirect Questioning, Journal of Consumer Research, 20(2), 303-315.
 • Haddon, L. & Ponte, C. (2010). A pan-European study on children’s online experiences: contributions from cognitive testing. International Association for Mass Communication Research, Braga, Portugal.
 • Hasebrink, U., Livingstone, S., Haddon, L., & Olafsson, K. (2009). Comparing children’s online opportunities and risks across Europe: Cross-national comparisons for EU Kids Online. LSE, London: EU Kids Online (2nd edition).
 • Hinduja, S. & Patchin J. W. (2008). Personal information of adolescents on the internet: A quantitative content analysis of Myspace. Journal of Adolescence, 31, 125-146.
 • Livingstone, S & Haddon, L (2009). EU Kids Online: Final report. LSE, London: UK, EU Kids Online.
 • Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). EU Kids Online final report: LSE, London, UK: LSE.
 • Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2008) Parental mediation and children's Internet use. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 52(4), 581-599.
 • Nathanson, A. I. (2004). Factual and evaluative approaches to modifying children's responses to violent television. Journal of Communication, 54(2), 321—335.
 • Ogan, C., Karakuş, T., Kurşun, E., Çağıltay, K. & Kaşıkcı, D.N. (2012). Lessons Learned from Cognitive Interviewing and Responses to Survey Questions in the EU Kids Online Study, In
 • Livingstone, S., Haddon, L. & Görzig, A. (Eds). _____Children, risk, and safety on the internet> (pp.) UK: The Policy Press.
 • Ogan, C., Karakus, T. & Kursun, E. (2012). Methodological issues in a survey of children’s online risk-taking and other behaviours in Europe. Journal of Children and Media, Özel Basım
 • Orhan, F. & Akkoyunlu, B. (2004). İlköğretim öğrencilerinin İnternet kullanımları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 107-116.
 • Rosen, L.D., Cheever, N.A. & Carrier, L.M. (2008). The association of parenting style and child age with parental limit setting and adolescent MySpace behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, 459–471
 • TİK (Türkiye İnternet Kurumu) (2011). Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları Araştırması Raporu. Alıntı http://www.btk.gov.tr/Etkinlikler/Ulusal_Etkinlikler/calistay/2011/dokumanlar/cspaar.pdf
 • Topçu, Ç., Erdur-Baker, Ö. & Çapa-Aydın, Y. (2008). Examination of cyberbullying experiences among Turkish students from diffrent school types. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 643-648.
 • Topçu Ç. ve Erdur-Baker, Ö. (2007). Geleneksel Akran Zorbalığının, Siber Sorbalığın ve Bu İki Tip Zorbalık Türü Arasındaki İlişkinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 456-461, Tokat
 • TÜİK (2010). 2010 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları. Ankara: TÜİK. Alıntı http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=6308&class=onceki
 • TÜİK (2013). 2013 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları. Ankara: TÜİK. Alıntı http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569
 • Van den Heuvel, A., van den Eijnden, R. J. J. M., van Rooij, A. J., & van de Mheen, D. (2012). Meeting online contacts in real life among adolescents: The predictive role of psychosocial wellbeing and internet-specific parenting. Computers in Human Behavior, 28(2), 465-472.
 • Ybarr, M.L. (2004) Linkages between depressive symptomatology and Internet harassment among young regular Internet users. CyberPsychology and Behavior, 7(2), 247–57.
 • Youn, S. (2005). Teenagers’ Perceptions of Online Privacy and Coping Behaviors: A Risk-Benefit Appraisal Approach, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 49(1), pp. 86-110.
 • Young, K.S. (1998). Caught in the Net: How to recognize the signs of Internet addiction and a winning strategy for recovery, John Wiley, New York (1998)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.