FATMA FERYAL ÇUBUKÇU
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 17Sayı: 2ISSN: 1304-4990Sayfa Aralığı: 97 - 104İngilizce

59 1
Alternatives in only drunks and children tell the truth
Eurocentrik gelenekte, dört dünya vardır: İngiltere, ABD ve Avrupa ülkelerin den oluşan 1. Dünya; Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nin beyazlarından oluşan 2.Dünya;Asya, Kuzey Afrika ve Güney Amerika gibi gelişmekte oluşan ülkelerden olusan 3. Dünya ve kolonileşmiş gruplardan oluşan 4. Dünya. Drew Hayden Taylor’ın yazdığı ve 4. dünyaya ait olan Only Drunks and Children Tell the Truth beyazlar tarafından evlat edinilen Grace ile yerli Ojibway kabilesinde büyüyen Barb arasındaki kardeşlik ilişkilerini ve kimlik konusundaki travmalarını içermektedir. Her iki kardeşin de yaşamış olduğu nereye ait olma ama özellikle Barb in beyaz dünya ile biyolojik ailesi arasındaki çatışması ve çözüm yollarını irdeleyen oyun, Homi Bhabha’nın barksızlık kavramıyla makalede açıklanmaya çalışılmıştır. Makalenin amacı Ojibway kabilesindeki kimlik arayışı ve Taylor’ın getirdiği alternatif çözümler üzerinedir.
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Allen,P.G.(1989).Spiderwoman’sgranddaughters.Boston:Beacon Press.
 • Bradley, H. (1996). Fractured Identities. Cambridge: Polity.
 • Bruchac, J. (1987). Survival this way. Tucson: University of Arizona Pres.
 • Berner, R. (1999). Defining American Indian Literature. NY: The Edwin Mellen Press.
 • Cornell,S., Hartmann, D. (1998). Ethnicity and Race. CA: Pine Forge Press.
 • Gans, H. (1979). Symbolic Ethnicity. Ethnic and Racial Studies, 2(1),1-20.
 • Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. In Jonathan Rutherford (ed) Identity, Community, Cultural Difference. London: Lawrence and Wishart.
 • Song, M. (2003). Choosing Ethnic Identity. Oxford: Blackwell.
 • Swann, B., Krupat, A. (1987). I tell you now. Autobiographical essays by Native American Writers. Lincoln: University of Nebraska Press.
 • Swidler, A. (1986). Culture in action. American Sociological Review, 51, 273-286.
 • Thomas,C.(2004). Native Wit. http://www.straight.com/article/native-wit (retrieved on 11.1.2010)
 • Taylor,D.H.(1995).Only Drunks and Children Tell the Truth. American Antology, 2006.
 • Young,J.C.R.(1995).Colonial Desire.NY: Routledge.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.