Mehmet Ali ELBEY
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır Türkiye)
Serkan AKDAĞ
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye)
Mehmet Emin KALKAN
(Sağlık Bakanlığı, Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Mehmet G. KAYA
(Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye)
M. Raşit SAYIN
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Hekim KARAPINAR
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Serkan BULUR
(Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye)
TANER ULUS
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
M. Ata AKIL
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır Türkiye)
Hatice ELBEY KÖPRÜ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye)
Abdurrahman AKYÜZ
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 13Sayı: 6ISSN: 1302-8723 / 1308-0032Sayfa Aralığı: 523 - 527Türkçe

209 5
A multicenter study on experience of 13 tertiary hospitals in Turkey in patients with infective endocarditis
Amaç: Bu çok merkezli geriye dönük çalışmada Türkiye’de infektif endokarditin klinik ve mikrobiyolojik özellikleri, ekokardiyografik bulguları ve tedavi stratejisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmaya alınan grup 2005-2012 tarihleri arasında Türkiye’de 13 merkezde infektif endokardit tedavisi alan, retrospektif olarak 248 hastayı içermektedir. Tüm merkezler çevre hastanelerden hasta kabul eden üçüncü basamak hastaneler idi. Veriler, modifiye Duke kriterlerine göre infektif endokardit tanısı ile yatırılan hastaların arşiv bilgilerinden alınmıştır. Bulgular: Hastaların yüz otuz yedisi erkek idi. Hastalardan yüz elli sekizinde doğal kapak, yetmiş beşinde protez kapak endokarditi mevcuttu. İki yüz yirmi üç hastada (%89) vejetasyon mevcuttu ve 52 hastada vejetasyon birden fazla sayıda idi. Vejetasyon en sık mitral kapak (%43) konumunda bulundu. En sık görülen kapak hastalığı mitral yetersizliğiydi. En sık izlenen predispozan faktör romatizmal kapak hastalığı idi (%28). Pozitif kan kül- türü %65 oranında saptandı. En sık izole edilen sorumlu organizma Staphylococcus aureus idi (%29). Hastane içi ölüm hızı %33 olarak bulundu. Sonuç: Batılı ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizde infektif endokardit epidemiyolojisinin en önemli farklılıkları genç yaş, yüksek romatizmal kalp hastalığı prevelansı, sık enterokokal enfeksiyon ve yüksek kültür negatif sıklığıdır.
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Nunes MC, Gelape CL, Ferrari TC. Profile of infective endocarditis at a tertiary care center in Brazil during a seven-year period: prognostic factors and in-hospital outcome. Int J Infect Dis 2010; 14: 394-8. [CrossRef]
 • 2. Murdoch DR, Corey GR, Hoen B, Miró JM, Fowler VG Jr, Bayer AS, et al. Clinical presentation, etiology, and outcome of infective endocarditis in the 21st century: the International Collaboration on Endocarditis- Prospective Cohort Study. Arch Intern Med 2009; 169: 463-73. [CrossRef]
 • 3. Martínez-Sellés M, Muñoz P Estevez A, del Castillo R, García- Fernández MA, Rodríguez-Créixems M, et al. Long-term outcome of infective endocarditis in non–intravenous drug users. Mayo Clin Proc 2008; 83: 1213-7. [CrossRef]
 • 4. Wang A, Athan E, Pappas PA, Fowler VG Jr, Olaison L, Paré C, et al. Contemporary clinical profile and outcome of prosthetic valve endocarditis. International Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort Study Investigators. JAMA 2007; 297: 1354-61. [CrossRef]
 • 5. Tariq M, Alam M, Munir G, Khan MA, Smego RA Jr. Infective endocarditis: a five-year experience at a tertiary care hospital in Pakistan. Int J Infect Dis 2004; 8: 163-70. [CrossRef]
 • 6. Li JS, Sexton DJ, Mick N, Nettles R, Fowler VG Jr, Ryan T, et al. Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin Infect Dis 2000; 30: 633-8. [CrossRef]
 • 7. Hoen B, Alla F, Selton-Suty C, Béguinot I, Bouvet A, Briançon S, et al. Changing profile of infective endocarditis: results of a 1-year survey in France. JAMA 2002; 288: 75-81. [CrossRef]
 • 8. Bouza E, Menasalvas A, Munoz P Vasallo FJ, del Mar Moreno M, García Fernández MA. Infective endocarditis-a prospective study at the end of the twentieth century: new predisposing conditions, new etiologic agents, and still a high mortality. Medicine 2001; 80: 298-307. [CrossRef]
 • 9. Awadallah SM, Kavey RE, Byrum CJ, Smith FC, Kveselis DA, Blackman MS. The changing pattern of infective endocarditis in childhood. Am J Cardiol 1991; 68: 90-4. [CrossRef]
 • 10. Çetinkaya Y, Akova M, Akalın HE, Aşçıoğlu S, Hayran M, Uzun O, et al. A retrospective review of 228 episodes of infective endocarditis where rheumatic valvular disease is still common. Int J Antimicrob Agents 2001; 18: 1-7. [CrossRef]
 • 11. Ho HH, Siu CW, Yiu KH, Tse HF, Chui WH, Chow WH. Prosthetic valve endocarditis in a multicenter registry of Chinese patients. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2010; 18: 430-4. [CrossRef]
 • 12. Letaief A, Boughzala E, Kaabia N, Ernez S, Abid F, Ben Chaabane T, et al. Epidemiology of infective endocarditis in Tunisia: a 10-year multicenter retrospective study. Int J Infect Dis 2007; 11: 430-3. [CrossRef]
 • 13. Ferreiros E, Nacinovich F, Casabé JH, Modenesi JC, Swieszkowski S, Cortes C, et al. Epidemiologic, clinical and microbiologic profile of infective endocarditis in Argentina: a national survey. The endocarditis infecciosa en la Republica Argentina-2 (EIRA-2) Study. Am Heart J 2006; 151: 545-52. [CrossRef]
 • 14. Leblebicioğlu H, Yılmaz H, Taşova Y, Alp E, Saba R, Ceylan R, et al. Characteristics and analysis of risk factors for mortality in infective endocarditis. Eur J Epidemiol 2006; 21: 25-31. [CrossRef]
 • 15. Math RS, Sharma G, Kothari SS, Kalaivani M, Saxena A, Kumar AS, et al. Prospective study of infective endocarditis from a developing country. Am Heart J 2011; 162: 633-8. [CrossRef]
 • 16. Hill EE, Herijgers P Claus P Vanderschueren S, Herregods MC, Peetermans WE. Infective endocarditis: changing epidemiology and predictors of 6-month mortality: a prospective cohort study. Eur Heart J 2007; 28: 196-203. [CrossRef]
 • 17. Tuğcu A, Yıldırımtürk O, Baytaroğlu C, Kurtoğlu H, Köse O, Şener M, et al. Clinical spectrum, presentation, and risk factors for mortality in infective endocarditis: a review of 68 cases at a tertiary care center in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars 2009; 37: 9-18.
 • 18. Lamas CC, Eykyn SJ. Suggested modifications to the Duke criteria for the clinical diagnosis of native valve and prosthetic valve endocarditis: analysis of 118 pathologically proven cases. Clin Infect Dis 1997; 25: 713-9. [CrossRef]
 • 19. Guerrero F, Goyenechea A, Verdejo C, Roblas RF, Gorgolas M. Enterococcal endocarditis on native and prosthetic valves: a review of clinical and prognostic factors with emphasis on hospital-acquired infections as a major determinant of outcome. Medicine 2007; 86: 363-77. [CrossRef]
 • 20. Martínez-Marcos FJ, Lomas-Cabezas JM, Hidalgo-Tenorio C, de la Torre-Lima J, Plata-Ciézar A, Reguera-Iglesias JM, et al. Enterococcal endocarditis: a multicenter study of 76 cases. Enferm Infecc Microbiol Clin 2009; 27: 571-9. [CrossRef]
 • 21. Anderson DJ, Murdoch DR, Sexton DJ, Reller LB, Stout JE, Cabell CH, et al. Risk factors for infective endocarditis in patients with enterococcal bacteremia: A case-control study. Infection 2004; 32: 72-7. [CrossRef]
 • 22. Patterson JE, Sweeney AH, Simms M, Carley N, Mangi R, Sabetta J, et al. An analysis of 110 serious enterococcal infections. Epidemiology, antibiotic susceptibility, and outcome. Medicine 1995; 74: 191-200. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.