SAMİ KÜÇÜKŞEN
(Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
İLKNUR ALBAYRAK GEZER
(Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Havva Turaç CİNGÖZ
(Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Ali SALLI
(Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Hatice TOY
(Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 15Sayı: 4ISSN: 1304-2947 / 1307-9948Sayfa Aralığı: 463 - 466Türkçe

156 2
İnklüzyon cisimcikli miyozit: yaşlılarda zor bir tanı
İnklüzyon cisimcikli miyozit (İCM) enflamatuar miyopatiler arasında oldukça ender olmakla birlikte, 50 yaş üzeri hastalardaki enflamatuar miyopatilerin en sık sebebidir. Yavaş ilerleyen, sakatlayıcı kas gücü kaybı ve kas biyopsisinde gözlenen inklüzyon cisimcikleri ile karakterizedir. Hastalığın yavaş ilerleyişi, diğer miyopatilerle histolojik benzerliği ve hekimlerin farkındalıklarının sınırlı olması nedeniyle tanı sıklıkla gecikir ya da yanlışlıkla polimiyozit tanısı konur. Ayrıca yaşlı hastalardaki ko-morbiditeler de tanıyı güçleştirebilir. Yaşlılardaki ilerleyici kas gücü kaybının irdelenmesinde, İCM tanı olarak düşünülmelidir. Tanı kriterlerinin iyi bilinmesi ve hastalıktan şüphe düzeyinin yüksek tutulması yanlış tanıdan kaçınmak için esastır. Bu makalede başlangıçtan 5 yıl sonra İCM tanısı konan 63 yaşındaki bir erkek hastayı sunuyor ve literatürü gözden geçiriyoruz.
Fen > Tıp > Cerrahi
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. Dimachkie MM, Barohn RJ. Idiopathic inflammatory myopat- hies. Front Neurol Neurosci 2009;26:126-46. (PMID:19349710).
  • 2. Dalakas MC. Polymyositis, dermatomyositis and inclusion- body myositis. N Engl J Med 1991;325:1487-98. (PMID:1658649).
  • 3. Lotz BP, Engel AG, Nishino H, et al. Inclusion body myositis. Observations in 40 patients. Brain 1989;112 (Pt 3):727-47. (PMID:2543478).
  • 4. Badrising UA, Maat-Schieman M, Van Duinen SG, et al. Epi- demiology of inclusion body myositis in the Netherlands: A na- tionwide study. Neurology 2000;55:1385-88. (PMID:11087787).
  • 5. Oflazer PS, Deymeer F, Parman Y. Sporadic-inclusion body myositis (s-IBM) is not so prevalent in Istanbul/Turkey: A muscle biopsy based survey. Acta Myol 2011;30(1):34-6. (PMID:21842592).
  • 6. Dimachkie MM. Idiopathic inflammatory myopathies. J Ne- uroimmunol 2011;231:32-42. ( PMID:21093064).
  • 7. Griggs RC, Askanas V, DiMauro S, et al. Inclusion body myo- sitis and myopathies. Ann Neurol 1995;38:705-13. (PMID:7486861).
  • 8. Verschuuren JJ, Badrising UA, Wintzen AR, et al. Inclusion body myositis, In: Emery AEH (Ed). Diagnostic Criteria for Neuromuscular Disorders. 2nd edition, Royal Society of Medi- cine Press, London 1997, pp 81-4.
  • 9. Arnardottir S, Alexanderson H, Lundberg IE, et al. Sporadic inclusion body myositis: pilot study on the effects of a home exercise program on muscle function, histopathology and inf- lammatory reaction. J Rehabil Med 2003 Jan;35(1):31-5. (PMID:12610846).
  • 10. Johnson LG, Collier KE, Edwards DJ, et al. Improvement in ae- robic capacity after an exercise program in sporadic inclusion body myositis. J Clin Neuromuscul Dis 2009 Jun;10(4):178- 84. (PMID: 19494728).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.