Peri ARBAK
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Öznur AKKOCA
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Özgür KARACAN
(Ankara 7 No. lu Verem Savaş Dispanseri, Ankara, Türkiye)
Yalçın KARAKOCA
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2001Cilt: 49Sayı: 1ISSN: 0494-1373Sayfa Aralığı: 113 - 118Türkçe

101 7
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarında tüberküloz infeksiyon taraması
1998 yılının 6. ayında Tüberküloz infeksiyonu tarama programına alınan 112 sağlık çalışanının 75'i kadın (%67), 37'si erkek (%33) idi. Yaş ortalaması 27.2 ± 6.3 (18-48) idi. Yüzoniki çalışanın ilk tüberkülin testi değeri ortalaması 13.6 ± 6.9 mm (0-26 mm) bulundu. İlk tüberkülin testi değerleri ile BCG skar sayısı ve meslek grupları arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p> 0.05). Çalışanların çalıştığı bölümler ile ilk tüberkülin testi değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p= 0.02). Göğüs hastalıkları bölümünde çalışanlarda tüberkülin testi ortalamaları daha yüksekti. Altı ay sonra tüberkülin testi tekrarlanan 56 çalışanın tüberkülin testi değeri ortalaması 12.4 ± 8.4 (0-25 mm) bulundu. Altı aylık konversiyon hızı %1.8 idi. Sonuç olarak, Tıp Fakültemizde 6 aylık tüberkülin testi konversiyon hızının literatürde belirtilen Tbc infeksiyonu riski yüksek bulunan hastanelerin hızı ile uyumlu bulunduğu gözlendi. Hastanemizdeki sağlık çalışanlarının yılda en az bir kez tüberkülin testi ile izlenmesi gerektiği vurgulandı.
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Enfeksiyon Hastalıkları
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Pediatri
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Septowitz KA. Tuberculosis and the health care worker; a historical perspective. Ann Intern Med 1994; 120: 71-9.
 • 2. Heimbech J. Immunity to tuberculosis. Arch Intern Med 1928; 41: 336-42.
 • 3. Geiseler PS, Nelson KE, Crispen RG. Etal tuberculosis in physicians; a continuing problem. Am Rev Respir Dis 1986; 133: 773-8.
 • 4. Pearson ML, Sereb JA, Friedne TR, et al. Nosocomial transmission of multidrug-resistant Mycabacterium tuberculosis Ann Intern Med 1992; 117: 191-6.
 • 5. ACCP/ATS Consensus Conference-Institutional control measures. For tuberculosis in the era of multiple drug resistance. Chest 1995; 108: 1690-710.
 • 6. Cope R, Hartstein Al. The annual chest roentgeogram for the control of tuberculosis in hospital employees: Recent changes and their implications. Am Rev Respir Dis 1982; 125: 106-7.
 • 7. Fridkin SK, Manangan L, Bolyard E, et al. SHEA CDC TB survey, part II: Efficacy of Tbc infection control programs at member hospitals, 1992 Infect Control Hosp Epidemiol 1995; 16: 135-40.
 • 8. American thoracis society: Diagnostic standards and classification of tuberculosis. Am Rev Respir Dis 1990; 142: 725-35.
 • 9. Mckenna MT, Hutton M, Cauthen G, et al. Association between occupation and tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154: 587-93.
 • 10. Malasky C. Occupational tuberculosis infections among pulmonary physicians in training. Am Rev Respir Dis 1990; 142:505-7.
 • 11. Fagan MJ, Poland GA. Tuberculin skin testing in medical students: A survey of US Medical Schools. Ann Intern Med 1994; 120:930-1.
 • 12. Aitken ML, Anderson KM, Albert RK. Is the tuberculosis screening program of hospital employees still required? Am Rev Respir Dis 1987; 136: 805-7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.