MUSTAFA BURAK GÜRBÜZ
(Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 7Sayı: 18ISSN: 1306-8202Sayfa Aralığı: 1 - 23Türkçe

99 1
Klasik iktisat ve toplumbilim kuramlarının günümüz oecd raporları ile işgücü piyasaları çerçevesinde karşılaştırılması
Bu çalışmada Tocqueville, Molinari, Colson, Bastiat gibi 1789 devrimi ve Rousseau’cu Cumhuriyet ile sorunları bulunan liberal yazarların eserlerinden vereceğimiz örneklerin bugünkü neoliberal ideolojinin esnek işgücü piyasala- rı uygulamaları ile uyuştuğunu göstermeye çalışıyoruz. Sonuçta günümüzde çalışma koşullarının ağırlaşması, iş güvencesinin gittikçe azalması, işsizliğin artması ve çalışma hakkının bir hak olmaktan çıkması sonucu bugünkü işgü- cü piyasalarındaki uygulamalarla 19. yüzyıl vahşi kapitalizmin uygulamaları arasında benzerlikler olduğunu düşündürtüyor. Düşünce bağlamında liberal Molinari’nin özgür işçi ile köle arasında günlük çalışma saati ve çalışma koşul- ları bakımından bir fark olmadığını söylemesi, Tocqueville ve Bastiat’nın çalış- ma hakkına ve iş güvencesine doğa yasalarına uymuyor diye karşı çıkması ile günümüz işgücü piyasalarının neoliberal ideolojiye göre yeniden yapılanması arasında hiçbir farkın olmadığını görüyoruz.
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Siyasi Bilimler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Bastiat, Frederic, Œuvres Complètes, Tome VI, “Des salaires”, 1863. Bastiat, Frederic, Œuvres Complètes, Tome IV, “Propriété et Loi”, 1863.
  • Brizon, Pierre, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi, Onur yay., 1977. Colson, Clément, Organisme économique et désordre social, Ernest Flammarion, 1918.
  • EUROSTAT, Communiqué de presse, 171/2012, 3 décembre 2012. Garnier, Joseph, “Introduction”, Le droit au Travail a l’Assemblé Nationale, recueil complet, Paris chez Guillaumin et C. Librairies, 1848. Lasfargues Gérard, Départs en retraite et travaux pénible”, Centre d’Etudes de l’Emploi, Rapport de Recherche, 19, Avril 2005.
  • Manier Bénédicte, Le travail des enfants dans le monde, La Découverte, 2011. Mengeot Marie-Anne, Mesleksel Kanserler, Europeen Trade Union Institute for Research Education, Health and Safety, Türk Tabipleri Birliği. de Molinari, Gustave, Questions économiques a l’ordre du jour, Paris, Guillemin et Cie, 1906.
  • OECD, Etudes économique: Turquie 2010. OECD, Etudes économique: Danemark 2008. OECD, Etudes économique: Irlande 2009.
  • OECD, Etudes économiques: Allemagne 2010. OECD, Etudes économique: France 2013. de Tocqueville Alexis, “Discours sur le droit de travail”, Le droit au Travail a l’Assemblé Nationale”, recueil complet, Paris chez Guillaumin et C. Librairies, 1848. de Tocqueville, Alexis, “Mémoires sur le paupérisme”, Mémoires de la Société académique de Cherbourg, 1835. Williamson, John, “Consensus de Washington : un bref historique et quelques suggestions”, Finances et Développement, septembre 2003. TUİK, İşgücü istatistikleri verileri: www.tuik.org.tr

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.