SEYHAN GÜMÜŞLÜ
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
RECEP ONUR KARABACAK
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Nuray BOZKURT
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Mesut ÖKTEM
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Esra KARABAY
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
CENGİZ KARAKAYA
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Deniz ERCAN
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Ahmet ERDEM
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Mehmet ERDEM
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 10Sayı: 2ISSN: 1307-699XSayfa Aralığı: 97 - 102Türkçe

107 1
Zorunlu tek/şartlı iki embriyo transfer yönetmeli⁄i sonrası gebelik oranlarımız
Objektif: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tüp Bebek Ünitesi zorunlu tek/flartli iki embriyo transferi (ET) yönetmeliği sonrası gebelik hızlarımızın belirlenmesi. Planlama: Retrospektif çalıflma. Hastalar: Merkezimizde Mart 2010 ve Eylül 2011 tarihleri arasında bir veya iki ET yapılan 362 hastanın sonuçları analiz edildi. Değerlendirme parametreleri: Hastalarımızın ilk ultrasonları sonucu elde edilen verilere göre klinik gebelik, çoğul gebelik değerlendirmeleri yapıldı. Sonuç: Merkezimizde yönetmelik sonrası klinik gebelik ve implantasyon oranımız % 31 ve 25'dir. Bir ve iki ET yapıldığında klinik gebelik oranlarımız % 30 ve 32' dir. (P>0.05). Merkezimizde ikinci, 3. gün ve blastosist ET klinik gebelik oranlarımız sırasıyla % 19, 30 ve 48 (p< 0.001) ve implantasyon oranlarımız % 14.5, 23.5 ve 42.4'dür. (P< 0.001). Dondurma hızımız %39.5 tur. Donduralacak kalitedede embrioyosu olamamak/olabilmek gebelik hızını %21' den %45' e anlamlı arttırmaktadır. Bir ET yaptığımızda % 95 tekil ve % 5 ikiz gebelik ve 2 ET yaptığımızda ise % 81 tekil , %17 ikiz ve % 2 üçüz gebelik elde izlenmistir. Yorum: Bir veya iki ET sonucu klinik gebelik oranları istatiki olarak benzerdir. Embriyo kalitesi uygun olursa blastosist aflamasında ET yapabilmek gebelik oranlarını istatiki olarak artırmaktadır. Yeni embriyo transfer politikası merkezimizde, bir/iki ET sonrasında gebelikler sirasi ile % 95 ve % 81 tek kesedir.
Fen > Tıp > Kadın Hastalıkları ve Doğum
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • T.C. Sağlık Bakanlığı'nca 06 Mart 2010 Cumartesi gunu 27513 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "UREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE UREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YONETMELİK".
 • Land JA , Evers JL: Risks and complications in assisted reproduction techniques. Report of an ESHRE consensus meeting. Hum.Rep. 2003; 18: 455- 7.
 • Practice Committee of Society for Assisted Reproductive Technology; Practice committee of American Society for Reproductive Medicine: Guidelines on number of embryos transferred. Fertil Steril 2008; 90 (5 Supply): S163- 164.
 • Bonduelle M, Liebaers I, Deketelaere V, Derde MP, Camus M, Devroey P, et al. Neonatal data on a cohort of 2889 infants born after ICSI (1991-1999) and of 2995 infants born after IVF (1983-1999). Hum Reprod 2002; 17: 671- 94.
 • Gardner DK, Surrey E, Minjarez D, Leitz A, Stevens J, Schoolcraft WB: Single blastocyst transfer: a prospective randomized trial. Fertil Steril 2004; 81: 551- 5.
 • Veleva Z, Karinen P, Tomás C, Juha S. Tapanainen J, Martikainen H. Elective single embryo transfer with cryopreservation improves the outcome and diminishes the costs of IVF/ICSI. Hum. Reprod. 2009; 24 (7): 1632- 9.
 • Gremeau AS, Brugnon F, Bouraoui Z, Pekrishvili R, Janny L, Pouly JL. Outcome and feasibility of elective single embriyo transfer (eSET) policy for first and second IVF ICSI attemps. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012: Jan. 160(1): 45- 50.
 • Kutlu P, Atvar O, Vanlioglu OF, Kutlu U, Arici A, Yilmaz S, Yilmaz E, Delikara N, Bener F, Kamar A, Alpak O, Ozekici U. Effect of the new legislation and single-embryo transfer policy in Turkey on assisted reproduction outcomes: preliminary results. Reprod Biomed Online. 2011 Feb; 22(2): 208- 14. Epub 2010 Oct 31.
 • Gardner DK, Schoolcraft WB, Wagley L, Schlenker T, Stevens J, Hesla J: A prospective randomized trial of blastocyst culture and transfer in in-vitro fertilization. Hum Reprod 1998; 13: 3434- 40.
 • Papanikolaou EG, Camus M, Kolibianakis EM, Van LL, Van SA, Devroey P. In vitro fertilization with single blastocyst- stage versus single cleavage-stage embryos. N Engl J Med 2006; 354: 1139- 466.
 • Kalu E, Thum MY, Abdalla H. Reducing multiple pregnancy in assisted reproduction technology: towards a policy of single blastocyst transfer in younger women. BJOG 2008; 115:

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.