Sibel MANDIROĞLU
(SB Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
ECE ÜNLÜ AKYÜZ
(SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Deniz AYLI
(SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 19Sayı: 1ISSN: 2147-2653Sayfa Aralığı: 7 - 11İngilizce

108 4
The evaluation of renal osteodystrophy in patients on hemodialysis by biochemical and radiological methods
Amaç: Bu çalışmada kronik böbrek yetmezliği olan olgularda renal osteodistronin erken tanısında faydalı olabilecek radyolojik ve biyokimyasal parametreleri prospektif olarak araştırmayı planladık. Gereç ve Yöntem: Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile hemodiyalize giren 50 olgu ve dahil edildi. Böbrek problemi ve kemik hastalığı olmayan 50 olgu kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz,β−microglobulin (βm), osteokalsin (BGP), intact parathormon (iPTH) seviyeleri ölçüldü.Her iki grupta sağ el graleri magniye teknikle çekildi. Lomber vertebra ve femur boyun kemik mineral yoğunluğu (KMY) DEXA yöntemi ile ölçüldü. Bulgular: Olgularımızın ortalama hastalık süresi 8,38±5,61 yıl, diyalize girme süresi 6,9±4,01 yıldı. Kalsiyum dışındaki bütün biyokimyasal parametlerde olgu ve kontrol grubumuz arasında önemli derecede fark mevcuttu (p<0,05).İPTH ve KMY arasında negatif korelasyon mevcuttu (r=-0,4, p<0,05). İPTH ve BGP, İPTH ve β2 m arasında pozitif korelasyon mevcuttu (r=0,6, p<0,05), (r=0,5, p<0,05). Diyaliz süresi ve femur boyun KMY arasında istatistiksel olarak anlamlı, düşük düzeyde negatif korelasyon mevcuttu (r=0,2,p<0,05). Diyaliz süresi ve İPTH, diyaliz süresi ve βm arasında pozitif korelasyon mevcuttu (r=0,3, p<0,05),(r:0.4, p<0,05).El gralerinde osteopeni ve subperiostal resorbsiyon, radyal arter kalskasyonu ve endosteal resorbsiyon görüldü. Olgularımızın %80’de osteopeni, %58’de subperiostal resorbsiyon saptandı. İPTH seviyesi 200 pg/ml üzerinde olan olgular ve osteopenisi olan olgularda RO tanısı için sensitivite %93, spesite %92’dü. Yüksek İPTH-BGP için sensitivite ve spesite sırası ile %90,3 ve %87 ‘di. Yüksek İPTH-subperiostal resorbsiyon için ise sensitivite %83,9, spesite %84,2 ‘di. Sonuç: İPTH, BMD, BGP ölçümleri ve el gralerinin değerlendirilmesi RO‘nin erken tanısı ve izleminde kullanılabilir. (Türk Osteoporoz Dergisi olan olgular ve osteopenisi olan olgularda RO tanısı için sensitivite %93, spesite %92’dü. Yüksek İPTH-BGP için sensitivite ve spesite sırası ile %90,3 ve %87 ‘di. Yüksek İPTH-subperiostal resorbsiyon için ise sensitivite %83,9, spesite %84,2 ‘di. Sonuç: İPTH, BMD, BGP ölçümleri ve el gralerinin değerlendirilmesi RO‘nin erken tanısı ve izleminde kullanılabilir. (Türk Osteoporoz Dergisi
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Lach F, Bover J. Renal Osteodystrophy. In: Brenner BM, Rector FC, editors. Textbook of Nephrology 1996; 2: 2187-2254.
 • 2. Brenner BM, Lazarus M. Chronic Renal Failure. In: Isebocher K, Braunwarld E, editors. Harrison’s Principles of Internal Medicine. McGraw-Hill 1994;2:1274-81.
 • 3. Gonzalez EA, Martin KJ. Renal osteodystrophy: pathogenesis and management. Nephrol Dial Transplant 1995;10:13-21.
 • 4. Ott SM. Bone histomorphometry in renal osteodystrophy. Semin Nephrol 2009;29: 122-32.
 • 5. Gal-Moscovici A, Popovtzer MM. New worldwide trends in presentation of renal osteodystrophy and its relationship to parathyroid hormone levels. Clin Nephrol 2005;63:284-9.
 • 6. Tsukamoto Y. Kidney and bone update : the 5-year history and future of CKD-MBD. Bone biopsy and histomorphometrical analysis. Clin Calcium 2012;22:1019-24.
 • 7. Seyrek N. The following up and management of renal osteodystrophy in dialysis patients. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2006;2:55-62.
 • 8. K/DOQI clinical practice guidelines for bone metabolism and disease in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2003;42:51-2.
 • 9. Martin KJ, Olgaard K, Coburn JW, Coen GM, Fukagawa M, Langman C, et al. Diagnosis, assessment, and treatment of bone turnover abnormalities in renal osteodystrophy. Am J Kidney Dis 2004;43:558-65.
 • 10. Asaka M, Iida H, Entani C, Fujita M, Izumino K, Takata M, et al: Total and regional bone mineral density by dual photon absorptiometry in patients on maintenance hemodialysis. Clinical Nephrol 1992;38:149-53.
 • 11. Rizzoli R, Slosman D, Bonjour JP. The role of dual energy X-ray absorptiometry of lumbar spine and proximal femur in the diagnosis and follow-up of osteoporosis. Am J Med 1995;98:33-6.
 • 12. Roschger P, Paschalis EP, Fratzl P, Klaushofer K. Bone mineralization density distribution in health and disease. Bone 2008;42:456-66.
 • 13. Miller PD. Bone density and markers of bone turnover in predicting fracture risk and how changes in these measures predict fracture risk reduction. Curr Osteoporo Rep 2005;3:103-10.
 • 14. Miller PD, Hochberg MC, Wehren LE, Ross PD, Wasnich RD. How useful are measures of BMD and bone turnover? Curr Med Res Opin 2005;21:545-54.
 • 15. Rahimian M, Sami R, Behzad F. Evaluation of secondary hyperparathyroidism in patients undergoing hemodialysis. Saudi J Kidney Dis Transpl 2008;19:116-9.
 • 16. Moe S, Drüeke T, Cunningham J, Goodman W, Martin K, Olgaard K, et al. Denition, evaluation, and classication of renal osteodystrophy: a position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int 2006;69:1945-53.
 • 17. Miller PD. Fragility fractures in chronic kidney disease: an opinion- based approach. Cleve Clin J Med 2009;76:715-21.
 • 18. Hardy P, Benoit J, Donneaud B, Jehanno P, Lortat-Jacob . Pathological fractures of the femoral neck in hemodialyzed Mandıroğlu et al. Evaluation of Renal Osteodystrophy in Hemodialysis Patient patients. Apropos of 26 cases. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 1994; 80:702-10.
 • 19. Meier C, Seibel MJ, Kraenzlin ME. Use of bone turnover markers in the real world: are we there yet? J Bone Mineçr Res 2009;24:386-8.
 • 20. Lehmann G, Ott U, Kaemmerer D, Schuetze J, Wolf G. Bone histomorphometry and biochemical markers of bone turnover in patients with chronic kidney disease Stages 3 - 5. Clin Nephrol 2008; 70:296-305.
 • 21. Moe SM, Drüeke T. Improving global outcomes in mineral and bone disorders. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3:127-30.
 • 22. Suchowierska E, Mysliwiec M. Mineral and bone disturbances associated with chronic kidney disease. Pol Merkur Lekarski 2010;28:138-43.
 • 23. Dervisoglu E, Anik Y, Erdogan S, Akansel G, Yilmaz A. Beta2- microglobulin amyloidosis in hemodialysis and peritoneal dialysis patients. Ther Apher Dial 2008;12:306-10.
 • 24. Barisic I, Ljutic D, Vlak T, Bekavac J, Peric I, Mise K, et al. Beta2- microglobuline plasma level and painful shoulder in haemodialysed patients. Coll Antropol 2010;34:315-20.
 • 25. Jevtic V. Imaging of renal osteodystrophy. Eur J Radiol 2003;46:85-95. Roe S, Cassidy MJ. Diagnosis and monitoring of renal osteodystrophy. Curr Opin Nephrol Hypertens 2000;9:675-81.
 • 26. Miller PD. The role of bone biopsy in patients with chronic renal failure. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3:140-50. Eastwood JB. Quantitative bone histology in 38 patients with advanced renal failure. J Clin Pathol 1982;35:125-34.
 • 27. Pena YT, Soyibo AK, McGrowder D, Clarke TR, Barton EN. The importance of bone biomarkers in the diagnosis of renal osteodystrophy. West Indian Med J 2010;59:332-7.
 • 28. Eastwood JB. Quantitative bone histology in 38 patients with advanced renal failure. J Clin Pathol 1982;35:125-34.
 • 29. Pena YT, Soyibo AK, McGrowder D, Clarke TR, Barton EN. The importance of bone biomarkers in the diagnosis of renal osteodystrophy. West Indian Med J 2010;59:332-7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.