Aynur GEÇER KOLBURAN
(Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye)
ARZU DEVECİ TOPAL
(Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 19Sayı: 3ISSN: 1300-4832 / 2148-2403Sayfa Aralığı: 391 - 417Türkçe

200 1
Her öğrenciye bir bilgisayar projesine yönelik yönetici, öğretmen ve veli görüşlerinin değerlendirilmesi
Bilgi ve teknolojinin hızlı bir gelişim ve değişim gösterdiği günümüzde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün özellikleri devamlı artarak değişmektedir. Söz konusu özelliklere sahip olabilmek için bireylere küçük yaşlardan itibaren temel eğitim vermenin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojileri ile tanıştırmak ve kaynaştırmak gereklidir. İlköğretim okullarında teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak üzere 2009 yılında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “her öğrenciye bir bilgisayar” isimli bir proje başlatılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Kocaeli’ndeki resmi ilköğretim okullarında uygulanan Büyükşehir belediyesinin projesi ile ilgili okul yöneticisi, ortaokulda görevli öğretmenler ve velilerin görüşlerini almaktır. Örneklem olarak, sosyo-ekonomik düzeye göre gruplanmış 52 okuldan oransal örnekleme ile 7 okul seçilmiştir. Çalışmaya gönüllülük esasına uygun olarak seçilen 11 yönetici, 47 öğretmen, 50 veli katılmıştır. Araştırma sonucunda yönetici, öğretmen ve veliler projenin teknolojik açıdan fırsat eşitliğini sağladığını, öğrencilerin bilgisayar ve internet okur-yazarlığını artırdığını, derse motive ettiğini belirtmişlerdir. Diğer yandan öğrencilere dağıtılan bilgisayarların sınıflardaki alt yapı ve internet bağlantısının yetersizliğinden, müfredata uygun elektronik içeriğin bulunmayışından, öğretmenlerin bilişim teknolojileri ile ilgili yetersizliğinden dolayı etkili bir şekilde kullanılamadığı yönetici ve öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Gelecekte bu çalışmaya konu olan proje gibi çalışmalar uygulanırken etkililiğini görmeye yönelik belirli aralıklarla bu türde araştırmalar yapılması gerçekleştirilen projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde yararlı olur.
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.